Ladataan
Uutiset Vaalit Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Toiminnot samalle tontille ja eroon vuokratiloista – Tätä kaikkea uuteen hyvinvointikeskukseen kaavaillaan

Nokian kaupunginvaltuusto saa maanantaina eteensä uuden hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman. Mikäli suunnitelma hyväksytään, hyvinvointikeskus toteutettaneen kahdessa vaiheessa. Koska hyvinvointikeskuksen suunnittelun on arvioitu kestävän vuoden verran, on kokonaisuuden ensimmäisen vaiheen valmistumisajankohdaksi asetettu vuoden 2021 syksy. Tämän osuuden hintalappu ilman arvonlisäveroa on noin 20 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää valtuustolle, että tämä osuus rahoitetaan taselainalla. Hankkeen ensimmäinen vaihe on vanhan terveyskeskuksen paikalle rakennettava uudisrakennus. Se käsittää terveyspalveluita sekä tarvittavat taukotilat, tekniset tilat ja tukipalvelutilat. Terveyspalveluista uudisrakennukseen tulee neuvola, suun terveydenhuolto, röntgen, laboratorio, fysioterapia, vainajien säilytystila, välinehuolto ja kotisairaala sekä terveyskeskussairaala. Terveyskeskussairaalan vuodeosastolle on mitoitettu 36 sairaansijaa, eli 24 vuodepaikkaa vähemmän kuin nyt. Vuodepaikkojen vähentäminen alkuperäisestä suunnitelmasta, kuten myös rakennushankkeen vaiheistaminen, vaatii muutosluvan Sosiaali- ja terveysministeriön aiemmin myöntämään poikkeuslupaan. Toisessa vaiheessa maakunta mukana? Hyvinvointikeskuksen toinen vaihe sisältää mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityön, hallinnon, perhekeskuksen ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, kotihoidon, apuvälinekeskuksen sekä tarvittavat tekniset ja tukipalvelun tilat. Tavoitteena on, että perusturvan palvelualue voi kokonaisuuden valmistuttua luopua vuokratiloista. Vuokratiloissa toimivat tällä hetkellä muun muassa Maununkadun kuntoutus- ja apuvälinekeskus sekä Nokian valtatien kotisairaanhoitopalvelut. Tämän osuuden arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. Mikäli valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus etenee, kakkosvaiheen toteuttamisesta saattaa päättää maakunta. Tällä hetkellä kakkosvaiheen arvonlisäverottomat kustannusarviot pyörivät noin neljän ja reilun kahdeksan miljoonan euron välillä, riippuen siitä, miten tilat toteutetaan. Toteutusvaihtoehdoissa on mainittu uudisrakentaminen, mutta todennäköisempää on, että toimitilat sijoitetaan nykyisellä kiinteistöillä oleviin niin sanottuihin ylä- ja alasairaalaan. Nämä rakennukset ovat suojeltuja, ja niiden saneeraamisen on laskettu tulevan edullisemmaksi kuin uudisrakentamisen. Tämä on kuitenkin vasta tämän hetkinen arvio, sillä rakennukset vaativat vielä muun muassa kosteusteknisiä tutkimuksia. Tällä hetkellä yläsairaala on terveyskeskuksen hallinto- ja väistötilakäytössä, alasairaalassa taas toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tasopysäköintiä Kerhokadulle? Tilojensa puolesta uuden hyvinvointikeskuksen on arvioitu vastaavan noin 40 000 henkilön palvelutuotantoa. Kasvunvaraa on siis jonkin verran, sillä viime vuoden lopussa Nokialla oli reilut 33 000 asukasta. Asukasluvun ennakoidaan kasvavan prosentin vuosivauhtia. Hyvinvointikeskuksen eri yksiköissä on laskettu olevan noin 160 000 vastaanottokäyntiä vuodessa. Vuodeosastolla hoitopäiviä on vuosittain noin 13 000, ja nämä on huomioitava tontin liikennettä ja pysäköintipaikkoja suunniteltaessa. Mikäli uudisrakennus toteutetaan pääsoin kolmikerroksisena, piha-alueelle saadaan lisää pysäköintipaikkoja. Lisäksi hankesuunnitelmassa mainitaan tasopysäköintipaikka, joka olisi mahdollista rakentaa Kerhokadulle siihen kohtaan, missä on tällä hetkellä Puropuiston päiväkodin parkkipaikka.