Halimaan kiistelty kaava etenee lautakuntaan tiistaina – Taustalla vuosien valmistelu

Jos lautakunta päättää esityksen mukaisesti, se hyväksyy kaavaehdotuksen ja antaa ehdotuksen eteenpäin kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Halimaan asuinalue on nykyisellään pientalovaltaista aluetta. Rakentamista haluttaisiin laajentaa metsään.

Nokian kaupunkikehityslautakunta saa tiistaina 23. toukokuuta eteensä Halimaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen.

Lautakunnalle annetaan esitys, jonka mukaan se hyväksyisi kaavakarttaan ja -selostukseen tehdyt tarkennukset ja antaisi kaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lopullisen päätöksen asiassa tekee aikanaan kaupunginvaltuusto.

Halimaan osayleiskaavaa on valmisteltu vuosien ajan, ja valmistelu on myös saanut osakseen kritiikkiä. Suunnitelmissa on, että Nokian pohjoispuolella, lähellä Porintietä sijaitseva Halimaan kallioiden alue kaavoitetaan asuin-, virkistys- ja teollisuuskäyttöön.

Suunnittelualue on rakentumatonta metsämaata, ja sen omistaa Nokian kaupunki. Noin 28 hehtaarin alue rajautuu idässä Kankaantaan teollisuusalueeseen ja etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.

Suunnitelma on herättänyt voimakasta vastustusta erityisesti lähiasukkaiden keskuudessa. Halimaan kalliot ovat suosittu retki- ja ulkoilupaikka. Suunnitelmia on vastustettu muun muassa adressilla, joka keräsi tuhatkunta allekirjoitusta. Myös paikallinen luonnonsuojeluyhdistys on vastustanut alueen kaavoitusta asuinkäyttöön.

Lue lisää: Adressi Halimaankallioiden puolesta keräsi nopeasti satoja allekirjoituksia – hanketta on vastustettu jo vuosia

Toisaalta alueen rakentamista on perusteltu esimerkiksi sillä, että uusi asuinalue nousisi llkan ja Halimaan asuinalueiden väliin, jolloin se täydentäisi olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Liikenneyhteydet olisivat hyvät ja palvelut lähellä. Kaavaehdotukseen ollaan jättämässä myös virkistysalue ulkoilureitteineen.

Kaavaehdotuksen kartta. AP tarkoittaa pientalovaltaista asuntoaluetta, EV suojaviheraluetta, W vesialuetta, VL lähivirkistysaluetta ja TY teollisuusaluetta.

Poliitikot eivät yksimielisiä

Kaupunkikehityslautakunta päätti jo vuonna 2018 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Tuolloin päätös ei syntynyt yksimielisesti, vaan äänin 5–4. Tuolloisen lautakunnan jäsenistä Matti Haapala (vas), Merja Techtolin (vas), Timo Lehtonen (vihr) ja Kaisa Räsänen (vihr) vastustivat kaavan etenemistä. Pirkka Lappalainen (kok), Päivi Nahkola (kok), Kari Vellonen (sd), Tuula Valkama (sd) ja Esko Pulakka (kesk) kannattivat luonnoksen nähtäville asettamista.

Seuraavan kerran kaupunkikehityslautakunnan poliitikot saivat Halimaan kaavaehdotuksen päätettäväkseen keväällä 2021. Tuolloinkin osa lautakunnan jäsenistä vastusti kaavan etenemistä. Äänet jakautuivat samoin kuin edellisessäkin äänestyksessä.

Muissakin lautakunnissa asia on herättänyt keskustelua. Esimerkiksi rakennus- ja ympäristölautakunta vaati vuonna 2021 tukun lisäselvityksiä kaavaehdotuksesta. Myös sivistyslautakunta vaati lausunnossaan tarkennuksia kaavaan.

Ehdotukseen tarkennuksia

Kaavaehdotukseen on tehty sen nähtävilläolon jälkeen tarkennuksia. Esimerkiksi alueen itäosassa teollisuusalueiden väliin osoitettu lähivirkistysalue muutettiin suojaviheralueeksi ja pohjoiseen valtatielle päin osoitettu ulkoilureitin merkintä poistettiin.

Alueesta on lisäksi laadittu erillinen luontovaikutusten arviointi, esiselvitys alueen ja lähiympäristön vesienhallintakohteista sekä kalataloudellisten vaikutusten arviointi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos