Näkymiä Nokianvirralle, kaunis rantareitti sekä viherreitti myös liito-oraville – Sahanrannan suunnittelu etenee, esillä lautakunnassa tiistaina

Tulevan Sahanrannan alueen kaikkiin itäpuolen asuinkortteleihin tulossa näkymät joko Nokianvirralle tai viheralueelle. Rantareitti luo kauniin yhteyden keskustan ja Edenin välille. Kaavaluonnosta käsitellään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa tiistaina 23. toukokuuta.

Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle uudelle alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Alueesta on alettu käyttää markkinoinnissa nimeä Kartanonranta.

Nokian Sahanrannan kaavasuunnitelmat ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu viitesuunnitelma, joka toimii visiona tulevasta asuinalueesta.

Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Aluetta on alettu markkinoida Kartanonrannan nimellä.

Kaavaluonnosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23. toukokuuta 2023. Lautakunnan käsittelyn jälkeen kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten.

Näiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville. Tavoitteena on saada Kartanonrannan uusi asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuonna 2024.

Nokian Kartanon ympäristöön rakentuva uusi asuinalue sijoittuu Nokian keskustan ja Viholan asuinalueen väliin Nokianvirran varteen.

”Omaleimainen”

”Tavoitteenamme on muodostaa vetovoimainen, kiinnostava ja omaleimainen kaupunginosa, joka houkuttelee sekä asukkaita että vierailijoita. Suunnitelma koostuu kolmesta uudesta asumisen alueesta sekä kehitettävästä Nokian Kartanon pihapiiristä”, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund Nokian kaupungin tiedotteessa.

Uudet asuinkorttelit sijoittuvat pääosin alueen itäpuolelle Nokianvirran ja Nuijamiestentien tuntumaan. Kaikista kortteleista on näkymät joko Nokianvirralle tai viheralueelle. Länsipuolen pientaloalueelle on suunniteltu lähes kahtakymmentä pientalotonttia. Lisäksi alueen keskellä on paikka uudelle päiväkodille.

”Kaava mahdollistaa olemassa olevan kuorimorakennuksen kehittämisen palvelurakennukseksi. Sen yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös saunarakennus sekä vierasvenesatama”, sanoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos kaupungin tiedotteessa.

Fingerroosin mukaan rantaviivaa mukailee Nokian rantojen käytön vision mukainen yhtenäinen rantareitti, joka muodostaa kauniin kulkuyhteyden kaupungin keskustan ja kylpylähotelli Edenin välillä. Koko Sahanrannan alueen läpi kulkee merkittävä viheryhteys, joka toimii sekä virkistyksen ydinalueena että liito-oravien reittinä.

Tavoitteena on saada uusi asemakaava hyväksyntään ensi vuonna.

1500 asukasta

Nokian kaupunki ja Nokia Oyj sopivat entisen sahan alueen kaavoituksen käynnistämisestä syksyllä 2020. Keväällä 2022 Nokian kaupunki, Nokia Oyj ja JM Suomi Oy neuvottelivat kiinteistökaupan esisopimuksen alueelle. Tulevassa kokouksessaan 23. toukokuuta Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaluonnoksen kanssa myös Nokian kaupungin ja JM Suomi Oy:n välistä Nokian Kartanon alueen kaavoituksen käynnistämissopimusta.

Sopimusten pohjalta laadittu Kartanonrannan kaavaluonnos mahdollistaa toteutuessaan uusia koteja 1500 asukkaalle, joka tarkoittaa vähintään 60 000 k-m² uudistuotantoa, tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunki edellyttää tiedotteen mukaan, että suunnittelussa huomioidaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvot.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos