Haaviston ja Korvolan kehittäminen etenee – Alueelle jopa tuhat uutta asukasta, Harjuniityn junaseisakkeen läheisyyteen tulossa kerrostaloalue

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Harjuniityn seisaketta sekä Haavistoa ja Korvolaa koskevan osayleiskaavan.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Harjuniityn seisaketta sekä Haavistoa ja Korvolaa koskevan osayleiskaavan maanantain kokouksessaan. Kaava-alueen koko on noin 214 hehtaaria.

Nokianvirran ja Siuronvaltatien väliseen maastoon saattaa tulevaisuudessa rakentua koteja jopa tuhannelle uudelle asukkaalle. Nokian kaupunginvaltuuston maanantaina hyväksymä osayleiskaava ulottuu paperitehtaan tontilta Korvolan Siunaukselaan saakka.

Osayleiskaava ohjaa myöhemmässä vaiheessa tehtävää asemakaavoitusta, joten se ei vielä sisällä yksityiskohtaisia tonttijako- tai rakentamissuunnitelmia. Osayleiskaavassa luodaan kuitenkin suuntaviivat sille, miten maa-alueita tullaan aikanaan käyttämään. Asemakaavoituksen aikataulu alueella on 5–10 vuotta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 15. toukokuuta.

Osayleiskaavan keskiössä on Harjuniityn lähijunaseisake, jolle on suunniteltu paikka Erkinkallenmoision asuinalueesta jonkin matkaa Siuroon päin. Liityntäpysäköintiä seisakealueelle on suunniteltu niin, että ensivaiheessa junaradan pohjoispuolelle rakennetaan 40 autopaikkaa ja 30 pyöräpaikkaa. Myöhemmin pysäköintialueita voidaan laajentaa ja rakentaa vastaavat myös radan eteläpuolelle.

Kerrostaloja seisakkeen läheisyyteen

Valtaosa uusista asunnoista on suunniteltu rakennettavan noin kilometrin säteelle seisakkeesta. Seisakkeen ja Haavistontien väliin on tulossa kerrostaloalue, ja Haavistontien eteläpuolelle taas on suunniteltu pientaloalueita, joille voidaan rakentaa esimerkiksi omakoti- tai paritaloja.

Pientaloille on piirretty alueita myös Haaviston ja Korvolan väliin. Tarkoituksena on tiivistää nykyistä haja-asutusaluetta muun muassa Vuorenmaantien molemmin puolin. Myös Siunaukselan alue muuttuu pientaloalueeksi palvelutoiminnan loputtua. Rakentamisessa on kuitenkin otettava huomioon Siunaukselan kulttuuriperintökohdemerkintä.

Kullaanvuoren nykyisellä jätevedenpuhdistamolla tilanne on samankaltainen: kun puhdistamon toiminta loppuu, alueen voi muuttaa asemakaavalla asumiskäyttöön. Kullaanvuoren puhdistamon toiminta on päättymässä sitten, kun Nokian uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu. Paperitehtaan puhdistamon viereen sijoittuvan jätevedenpuhdistamon rakennustyöt ovat alkamassa tänä vuonna, ja valmista on määrä olla vuonna 2025.

Lue lisää: Nokia aloittaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen – tontti maksoi 1,5 miljoonaa euroa

Luontoarvot huomioitu

Osayleiskaavaan on merkitty myös varaus valtatiet 11 ja 12 eli Porintien ja Turuntien yhdistävälle tielle, joka kulkisi Nokianvirran yli Melon voimalaitoksen vierestä. Kaava-aineistossa kuitenkin todetaan, ettei siltayhteydelle näillä näkymin ole vielä lähivuosikymmeninä akuuttia tarvetta, mutta varaus on hyvä olla olemassa asutuksen ja liikennemäärän kasvaessa.

Tieyhteyden paikan valinnassa yksi tekijä on ollut se, että voimalaitoksen kohdalla Nokianvirran rotkolaakson maisema-arvot ovat jo häiriintyneet. Muilta osin osayleiskaavassa on pyritty huomioimaan luontoarvot mahdollisimman hyvin.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet säilyvät kaavassa suojelualueina ja viheralueina. Luonnonsuojelualueille sekä muinaismuisto- kulttuuriperintökohteille on osoitettu kohdemerkinnät, ja niiden suojelutaso selvitetään vielä tarkemmin asemakaavoituksen tai muiden hankkeiden yhteydessä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos