Tärkeä puro Nokialla muuttui harmaaksi kalliopölyisestä vedestä – Syynä poraus, tämä tilanteesta tiedetään nyt

Kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja oli keskiviikkona Kyyniojan maastossa tutkimassa ojan tilannetta. Uhkana on, mitä hiekkapöly tekee ojaan kunnostetuille taimenen soraisille kutupaikoille.

Kyyniojan vesi oli tiistaina värjäytynyt täysin harmaaksi.

Kyyniojan vesi muuttui tiistaina harmaaksi.

Nokian kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaaren mukaan värin selittää se, että lähistöllä on tiistaina porattu maalämpökaivoa.

Käytännössä vesistöön päässyt aine on kalliojauhoa, jota syntyy, kun maalämmön porauksessa porataan kalliota. Veden kanssa se sekoittuu harmaaksi lietteeksi. Kiintoaines tulisi ottaa pois vedestä porauksen yhteydessä käytettävillä suodatinkonteilla.

Kaupunki oli saanut tiedon ojan värjäytymisestä tuoreeltaan tiistaina porauksen ollessa käynnissä ja rakennusvalvonnan oli tarkoitus keskeyttää työ, mutta työ oli jo saatu valmiiksi ennen kaupungin väliintuloa.

Tuohisaari ei ota vielä kantaa Kyyniojan tilaan sen tarkemmin, koska selvitystyö on kesken. Kyyniojalla on käynyt kaupungin tarkastaja heti tuoreeltaan tiistaina porauksen päättymisen jälkeen. Lisäksi ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt tarkempia maastotutkimuksia alueella keskiviikkona. Keskiviikon maastotutkimuksessa käytännössä kartoitetaan tilanteen laajuus ja selvitetään, onko veden virtaus jo korjannut tilannetta.

Toiveissa on, että luonto korjaa tilannetta virtaavassa vedessä itse. Kaupunki pohtii parhaillaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Jatkotoimenpiteistä keskustellaan

Raimo Tuohisaaren mukaan ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta keskustelevat vielä jatkotoimenpiteistä. Molemmat viranomaiset ovat asiassa mukana, sillä rakennusvalvonta on antanut luvan maalämmön rakentamiselle ja vesistöjen valvonnasta puolestaan vastaa kaupungin ympäristönsuojelu yhdessä ely-keskuksen kanssa.

Käytännössä rakennusvalvonnan antamassa lupapäätöksessä sanotaan, että työn suorittajan tulee varata riittävä määrä laskeutus- ja suodatuskontteja maaperän ja vesistön pilaantumisen estämiseksi.

Tuohisaaren mukaan Nokialla kontteja tarvitaan monesti vähintään kaksi, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan. Tuohisaaren tietojen mukaan kyseisellä rakentajalla kontteja on ollut käytössä vain yksi.

Sinänsä maalämpökaivon porauksesta syntyneen veden pääsy vesistöön ei välttämättä ole katastrofi. Tuohisaarikin muistaa omalta uraltaan Nokialta kaksi vastaavaa aiempaa tapausta, toisen Laajanojasta ja toisen Kyyniojasta.

Käytännössä virtaavassa vedessä luonto korjaa tilannetta, ja toiveissa on, että liete kulkee virran mukana Nokianvirtaan asti.

Miten käy purotaimenen kudun?

Tuohisaaren muka tilannetta ei tee ongelmalliseksi niinkään veden värjäytyminen vaan se, kuinka paljon ojan pohjaan kerääntyy porauksessa syntynyttä hiekkaa.

Kyyniojassa elää purotaimen. Heikon purotaimenkannan vahvistamiseksi ojaan on viime vuosina kunnostettu kaupungin ja vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyössä purotaimenen kutupaikkoja. Kyseinen kunnostettu osuus on jonkin matkaa porauspaikan alapuolella. Nyt seurataankin, kuinka paljon lietettä jää ojan pohjaan, ja tukkiiko liete kutusoraikon.

”Taimenen kutu ei onneksi ole vielä käynnissä, mutta ajankohta on herkkä, koska taimenenpoikaset kuoriutuvat soraikosta toukokuun aikana”, Tuohisaari sanoo.

Taimenen kutuaika on vasta lokakuussa.

Onni onnettomuudessa on, että ojassa on tällä hetkellä hyvä virtaus, kun keväällä ojassa on sulamisvesiä ja myös viime päivien sateet tuovat ojaan lisää virtausta.

Oikaisu 4.5. klo 14:50: Korjattu Kyyninoja Kyyniojaksi.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos