Lasten sähkö­tupakan käyttö on yleistynyt räjähdys­mäisesti, ja ilmiö on osin lain ulottumattomissa

Nuoret tuntuvat uskovan, että vape ei ole terveydelle haitallista, sanovat asiantuntijat. Kouluissa kokeiluja on raportoitu jopa alle 12-vuotiailla.

Uudenlaiset sähkösavukelaitteet voivat näyttää vaikka korostuskyniltä tai leluilta.

Kiellettyjä mutta cooleja, perustelevat suomalais­nuoret sähkö­savukkeiden eli vapen käyttöään tuoreessa pohjoismaisessa tutkimuksessa.

”Sähkösavukkeet olivat cool ihan vain siksi, että niiden käyttö oli kiellettyä siinä iässä.”

”Kun kokeilin vapea ensimmäistä kertaa, kaverini vapessa ei ollut nikotiinia, joten ajattelin, että eihän tästä voi olla mitään haittaa.”

”Sähkösavukkeet tuntuvat jotenkin terveellisemmiltä kuin muut tuotteet, kuten tupakka tai nuuska. Jo niiden haju synnyttää tunteen, että tämä ei voi olla sulle hyväksi. Mutta jos sulla on vape, joka tuoksuu vesimelonilta tai limeltä, sä ajattelet, että eihän tää voi olla paha.”

Tutkimus julkaistiin tammikuussa International Journal of Drug Policy -lehdessä, ja siinä selvitettiin 15–20-vuotiaiden nuorten sähkö­savukkeiden käyttöä ja sosiaalista merkitystä Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

Vape on lyhenne englannin kielen sanasta vaporizer, joka tarkoittaa höyrystintä. Muovista ja metallista valmistettuja sähkösavukkeita eli vapeja on ollut markkinoilla noin kymmenen vuoden ajan.

Sähkösavukkeet lämmittävät paristolla tai akulla nestettä höyryksi, jota hengitetään keuhkoihin samaan tapaan kuin savukkeen savua. Neste voi sisältää myös nikotiinia.

Viime aikoina markkinoille on tullut sähkösavukkeen kaltaisia, kertakäyttöisiä, nikotiinittomia ja makuaineilla höystettyjä tuotteita, joiden käyttö näyttää Suomessakin räjähtäneen juuri nuorten keskuudessa.

Uudenlaiset vapet voivat näyttää arkiselta esineeltä, kuten korostus­kynältä tai lelulta ja tuoksua karkilta. Ne voivat sisältää myös makutiivisteitä ja mahdollisesti myös nikotiinia.

”Vapea käytetään välitunnilla, koulujen vessoissa – jopa alakoululaisilla eli alle 12-vuotiailla näyttää olevan sähkötupakka­kokeiluja”, kertoo nuorten terveyden edistämisen asiantuntija Tuulia Råmark Suomen Syöpäjärjestöistä.

Vape näkyy myös Syöpäjärjestöjen Kysy asiantuntijalta -palvelun kysymyksissä. ”Sähkö­savukkeet ja nikotiini­tuotteet ovat toiseksi kysytyin aihe heti seksuaali­terveyden jälkeen”, Råmark kertoo.

Trendi on havaittu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL), jossa kerätään parhaillaan uutta tilastotietoa koulu­terveys­kyselyyn.

”Kouluista kantautuvien viestien perusteella niin sanottu vape näyttäisi olevan ilmiö nimenomaan nuorempien koululaisten keskuudessa. Käyttöön on jouduttu puuttumaan monessa koulussa”, kertoo erityis­asiantuntija Hanna Ollila THL:stä.

Asiantuntijat ovat ilmiöstä huolissaan, sillä nuoret tuntuvat uskovan, että vape ei ole terveydelle haitallista eivätkä vanhemmat välttämättä edes tajua, mistä on kyse.

Tosiasiassa vapella voi olla haitallisia vaikutuksia muun muassa keuhkoihin ja aivoihin, jotka nuorilla ovat vasta kehittymässä. Ennen muuta vape koukuttaa.

Jos vapen neste ei sisällä nikotiinia, se ei täytä EU:n tupakkatuote­direktiivin määritelmää sähkö­savukkeista.

Vapen asema lain­säädännössä on tällä hetkellä epäselvä. Ilmiö on siis osittain lain ulottumattomissa.

”Tämä on iso ongelma”, sanoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran juristi Reija Kauppi.

Uudeksi ilmiöksi nousseet vapet ovat kertakäyttöisiä, eli niitä ei ole tarkoitettu uudelleen­täytettäviksi sen jälkeen kun laitteen sisältämä neste on käytetty loppuun.

Jos vapen neste ei sisällä nikotiinia, se ei täytä EU:n tupakkatuote­direktiivin määritelmää sähkö­savukkeista. Virallisesti niitä kutsutaankin sähkö­savukkeiden kaltaisiksi tuotteiksi eli tupakan vastikkeiksi.

Makuaineiden myyntikielto koskee kuitenkin sekä nikotiinitonta että nikotiinia sisältävää nestettä.

”Jos kertakäyttöisetkin vapet sisältävät nikotiinitonta nestettä, ne ovat tupakkalaissa tupakan vastikkeita ja niitä koskee muun muassa tiukka markkinointi- ja esilläpito­kielto sekä myyntikielto alle 18-vuotiaille”, Kauppi kertoo.

Tupakan vastikkeiden lainvastaisesta markkinoinnista voidaan myös rangaista rikos­oikeudellisesti.

Nuoret hankkivat vapensa kuitenkin pääsääntöisesti kansainvälisistä nettikaupoista ja myyvät niitä eteenpäin kavereilleen somessa, erityisesti pikaviestipalvelu Snapchatissa.

Tähän on nykyisen tupakkalain nojalla vaikeaa puuttua.

Sähkösavukkeiden käyttöön ja hankintaan liittyy myös rikollista toimintaa, kuten myyntiin liittyviä huijauksia, ryöstöjä ja pahoinpitelyjä, totesi sosiaali- ja terveys­ministeriön työryhmä tammikuussa julkaistussa raportissaan.

Hanna Ollila THL:stä huomauttaa, että kun tuotteita hankitaan nettikaupoista tai kavereiden kautta, on myös mahdotonta tietää, vastaako tuotteen sisältö sen tuoteselostetta.

”Vaikka tuotteet myydään kertakäyttöisinä, netistä löytyy myös ohjeita, joilla niitä voi täyttää uudelleen”, Ollila sanoo.

Nuorilla on vapen käyttöön ainakin kolmen­laisia motiiveja.

Mikä vapessa sitten kiehtoo nuoria? Suomen Syöpäjärjestön Råmarkin mielestä innostusta selittää osaltaan kysynnän ja tarjonnan laki.

”Vapen tarjonta somekanavilla on kasvanut voimakkaasti. Tupakka­teollisuus kehittää erilaisia, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koukuttavia tuotteita, joiden markkinointi on erittäin tehokasta”, Råmark kertoo.

Nuorilla on vapen käyttöön ainakin kolmenlaisia motiiveja, kertoo Tampereen yliopiston tutkija Anu Linnansaari, joka on ollut mukana tekemässä yhteis­pohjoismaista selvitystä sähkö­savukkeista osana nuoriso­kulttuuria.

Ensinnäkin vapetus on Linnansaaren mukaan osa 13–15-vuotiaiden hauskaa yhdessäoloa, sosiaalista vuoro­vaikutusta ja identiteettiä. Sähkösavukkeita ostetaan kaverilta, lainataan ja jaetaan. Näppärät ja nätit laitteet viehättävät.

”Vapen innovatiivisuus vetoaa nuoriin. Vape koetaan leluksi, jonka höyryllä on kiva leikkiä ja tehdä temppuja. Se on myös hyvä keino saada huomiota”, Linnansaari sanoo.

Myös erilaiset maut kiehtovat nuoria. Kuin olisi karkkikaupassa, kuvasi yksi tutkimukseen osallistunut nuori.

Toiseksi vapetus on niin sanottu ”hyväksytty rike”.

”Sen myynti ja ostaminen on alle 18-vuotiailta kiellettyä, mutta nekin, jotka suhtautuvat kielteisesti tupakkaan ja nuuskaan, hyväksyvät vapen.”

Kolmanneksi vapen käyttö liittyy keskeisesti sosiaaliseen mediaan.

”Se on nuorille todella merkityksellinen, globaali areena, jossa tupakka­teollisuuden palkkaamat influensserit voivat toimia ja jossa maakohtaiset lait eivät toimi”, Linnansaari sanoo.

Råmark on tehnyt saman havainnon: ”Somepersoonat ja vaikuttajat käyttävät vapea ja käyttö näyttäytyy myönteisessä valossa. Näin markkinointia saadaan ujutettua alttiille kohderyhmälle”, hän toteaa.

Somehaasteissa nuoria yllytetään tekemään höyrystä erilaisia kuvioita.

”Nuori houkutellaan mukaan niin, että hän ei välttämättä itse edes ymmärrä tulleensa osaksi markkinointia”, Råmark sanoo.

Yleisimpiä oireita ovat suun ja nielun ärsytys, yskä, limaisuus ja päänsärky. Pidemmällä aikavälillä vape voi altistaa esimerkiksi astmalle.

Vapea markkinoidaan myös terveydelle vähemmän haitallisena vaihtoehtona kuin nikotiini tai tupakka. Haitatonta se ei kuitenkaan ole.

Ollilan mukaan sähkösavukkeen kaltaiset tuotteet haittaavat keuhkojen normaalia toimintaa. ”Ne ovat aina riski nuorelle, joiden keuhkot ja aivot ovat vasta kehittymässä”, hän sanoo.

”Sähkötupakan ja vapen kemikaalit muuttuvat höyrystettynä yhdisteiksi, joista on haittaa ihmiselle, ja näin käy riippumatta siitä, sisältävätkö ne nikotiinia vai eivät”, Råmark sanoo.

Vape voi alentaa hapenottokykyä ja aiheuttaa keuhkoihin tulehduksen­omaisen tilan. Se voi myös heikentää kykyä sietää rasitusta ja palautua.

Yleisimpiä lyhyen ajan kuluessa ilmeneviä oireita ovat Råmarkin mukaan suun ja nielun ärsytys, yskä, limaisuus ja päänsärky. Pidemmällä aikavälillä vape voi altistaa erilaisille hengitys­elinten sairauksille, kuten astmalle.

Råmark kertoo, että joissakin tutkimuksissa tietyillä sähkö­savukkeissa käytetyillä kemikaaleilla on jo todettu yhteys keuhko­sairauksiin.

Vaikka sähkösavuke olisi nikotiiniton, on suuri vaara, että se koukuttaa ja laskee kynnystä siirtyä nikotiinipitoisiin tuotteisiin.

Nikotiiniriippuvuus taas saattaa Ollilan mukaan kehittyä nopeasti ja tulla osalle nuorista yllätyksenä.

Nikotiiniriippuvuus on keskus­hermoston toiminnan muutos eli sairaus, joka pitkään jatkuneena vaatii usein hoitoa.

”Jos nikotiinia saa toistuvasti pieninä annoksina, se haittaa elimistön normaalia toimintaa ja aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi sydämen ja verisuonten toimintaan. Pidempi­aikainen käyttö lisää tutkimusten mukaan muun muassa sepelvaltimo­taudin, diabeteksen ja syöpätautien riskiä”, Råmark sanoo.

Nuorilla on Råmarkin mukaan myös suuri riski saada nikotiinia liikaa, sillä he käyttävät usein yhtä aikaa monia tuotteita, kuten nuuskaa, nikotiini­pusseja, tupakkaa ja sähkösavukkeita.

”Yhteiskäyttö tai suuret kerta-annokset voivat aiheuttaa paitsi vahvaa riippuvuutta myös välittömiä myrkytysoireita. Pitkällä aikavälillä nikotiini saattaa haitata nuoren kehitystä, erityisesti aivojen terveyttä”, Råmark sanoo.

Sähkösavukkeiden valmistajat vetoavat helposti siihen, että sähkösavukkeiden haittoja ei ole osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa.

Råmark muistuttaa, että sähkösavukkeita on ollut markkinoilla vasta kymmenisen vuotta, joten tutkimustuloksia pitkäaikaisesta käytöstä alkaa ilmestyä vähitellen.

”Se ei tarkoita, että sähkösavukkeet olisivat vaarattomampia kuin tupakka, jota on tutkittu tieteellisesti jo kymmeniä vuosia”, Råmark sanoo.

”Jos nyt jäämme odottelemaan uutta lakia tai sitä, mitä tutkimuksissa aikanaan selviää, olemme auttamatta myöhässä.”

”Vapevyörytys” on tällä hetkellä niin voimakasta, että sen torjuminen on Råmarkin mukaan kaikkien tehtävä.

”Kotona, kouluissa ja piha- ja harrastuspiireissä tulisi ottaa kaikki keinot käyttöön vapen yleistymisen torjumiseksi. Jos nyt jäämme odottelemaan uutta lakia tai sitä, mitä tutkimuksissa aikanaan selviää, olemme auttamatta myöhässä”, Råmark sanoo.

Hän vetoaakin erityisesti vanhempiin sekä muihin aikuisiin, jotta he ottaisivat selville, mitä tuotteita lapsi tai nuori käyttää, kertoisivat haitoista sekä ohjaisivat ja tukisivat käytön lopettamisessa.

”Tärkeää on kertoa haitoista myös niille, jotka eivät ole kokeilleet vapea sekä kannustaa heitä olemaan ilman nikotiinituotteita”, Råmark sanoo.

Luotettavaa tietoa nuoret saavat hänen mukaansa esimerkiksi Syöpäjärjestöjen Fressis.fi -sivustolta.

Ollila nostaa esiin myös ympäristö­näkökulman: kertakäyttöisistä laitteista syntyy paljon muovi-, metalli- ja elektroniikka­jätettä.

Vapetuksen leviämistä pyritään hillitsemään myös lainsäädäntöä kiristämällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiini­politiikan kehittämis­työryhmä jätti tammikuussa raportin, jonka toimenpiteet tähtäävät tupakka- ja nikotiini­tuotteiden käytön loppumiseen vuoteen 2030 mennessä.

Raportti sisältää ehdotuksia, jotka koskevat myös vapea eli ”uudentyyppisiä sähkösavukelaitteita”.

”Tällä hetkellä myyntirikoksesta voidaan tuomita vain silloin, jos tupakka­tuotteita tai nikotiini­pitoisia nesteitä myydään alle 18-vuotiaille. Tupakan vastikkeiden lainvastaiseen myyntiin voidaan puuttua elinkeinon­harjoittajiin kohdistuvin hallinnollisin menettelyin, mutta nuorten keskinäistä kauppaa ei ole nykylaissa kielletty”, sanoo Valviran Kauppi.

Rikosoikeudellisia rangaistuksia sekä vastaavia seuraamusten tiukennuksia voidaan arvioida hänen mukaansa siinä vaiheessa, kun lakiin tehdään muutoksia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos