Kaupungin asukaskysely kerää tietoa, millaisiin asioihin nokialaiset haluavat osallistua ja vaikuttaa

Kyselyyn voi vastata sähköisesti verkossa ja tuetusti Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Anna-Maria Isola kirjasi muistiin nokialaisten ajatuksia osallisuudesta.

Nokian kaupunki on avannut asukaskyselyn, jonka tavoitteena on saada tietoa nykytilanteesta sekä kerätä kaupunkilaisten näkemyksiä, miten osallisuutta tulisi kehittää. Kysely liittyy Nokian kaupungin strategiseen tavoitteeseen lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

”Keräämme kyselyn avulla tietoa nokialaisten osallisuuden kokemuksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyssä kuntalaiset voivat kertoa näkemyksiään siitä, millaisin tavoin he haluaisivat osallistua ja minkälaisiin asioihin he haluaisivat vaikuttaa”, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Asukaskysely on avoinna 16. huhtikuuta asti. Kyselyyn voi vastata sähköisesti verkossa ja tuetusti Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Tuettu vastaaminen tapahtuu kirjaston henkilökunnan avustuksella 2. kerroksen infopisteellä.

Kaupungilta löytyy hyviä osallistamisen keinoja, mutta myös kehittämiskohteita

Kaupunki järjesti keskiviikkona 29. maaliskuuta kaikille avoimen osallisuusfoorumin, missä keskusteltiin osallistumisen tavoista ja asioista, joihin asukkaat haluavat vaikuttaa. Tilaisuuden alustajana, osallisuuteen johdattelijana ja innostajana toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Anna-Maria Isola. Kaupungin tiedotteen mukaan Isolan esityksessä pureuduttiin muun muassa siihen, miten osallisuuden kokemus vaikuttaa positiivisesti yksilön hyvinvointiin ja miten keskeinen rooli sillä on eriarvoistumisen torjunnassa.

Isolan pohjustuksen jälkeen tilaisuuteen osallistuneet kuntalaiset pääsivät yhteistyössä kaupungin osallisuustyöryhmän jäsenten kanssa pohtimaan osallistumisen mahdollisuuksia ja niiden toteutumista Nokialla. Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että osallistujat nostivat hyvinä osallistamisen keinoina esiin erilaiset kyselyt ja asukasraadit. Osallistumisen näkökulmasta kehittämiskohteita löydettiin muun muassa kaupunkiympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksista, yhteistiloista sekä tiedon saavutettavuudesta.

Keskustelussa kävi ilmi, että vaikka tietoa olisi, se ei välttämättä aina saavuta oikeaa kohderyhmää, mikä voi johtua esimerkiksi valituista kanavista. Lisäksi todettiin, että joissain tapauksissa asioiden parempi taustoitus ja selittäminen lisäisi kuntalaisten ymmärrystä ja vähentäisi negatiivisen palautteen määrää.

Kehittämiskohteena mainittiin myös kaupunginosa- ja korttelitoiminnan mahdollisuudet yhdistää erilaisia asukkaita ja luoda yhteisöllisyyttä ja yhteistä toimintaa.

Kysely löytyy osoitteesta https://link.webropol.com/s/Nokianosallisuuskysely.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos