Liiton kysely: Tätä mieltä hyvinvointialueelle siirtyneet työntekijät ovat uudistuksesta Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueella ollaan tyytymättömiä palkkaan ja tiedonsaantiin, selviää ammattiliitto Jytyn teettämästä tutkimuksesta.

Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen sanoo, että kyselyn tuloksia on kuunneltava herkällä korvalla. Hyvinvointialueiden aloittaminen on vaikuttanut sekä kaupungin palveluksessa jatkaviin että Pirhaan siirtyneisiin.

14.3. 16:25

Pirkanmaalla hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen ollaan muuta maata keskimääräistä tyytymättömämpiä, paljastuu ammattiliitto Jytyn teettämästä kyselystä.

Hyvinvointialueelle siirtyneet työntekijät kritisoivat etenkin uudistuksen tiedonkulkua ja työn organisointia. 56 prosenttia tutkimukseen vastanneista Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan työntekijöistä kokee, ettei ole saanut riittävästi omaan työhönsä liittyvää tietoa. 53 prosenttia arvioi, ettei ole päässyt vaikuttamaan oman työnsä organisointiin.

Luvut eroavat jonkin verran sen mukaan, onko vastaajana kaikki Jytyn pirkanmaalaiset jäsenet vai vain hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneet. Omaan työhön liittyvää tietoa katsoo saaneensa riittävästi hyvinvointialueelle siirtyneistä vastaajista yli 40 prosenttia, mutta kunnissa jatkaneista noin 30 prosenttia.

”Tyytyväisyys työhön on tärkeää, koska työvoimasta joudutaan kilpailemaan”, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima. Samoilla linjoilla ovat Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöpäällikkö Taina Niiranen.

Ammattiliitto Jytyssä on noin 50 000 jäsentä, jotka työskentelevät kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Ammattinimikkeitä on noin 2000. Suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.

Mikä?

Jytyläisen työntekijäkokemus -kysely

Vastauksia 3798 kappaletta

Pirkanmaan hyvinvointialueelta 246 vastausta

Tutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2023

Tekotapa: 1. vaihe: monivalinta- ja avoimia kysymyksiä, 2. vaihe: vastausten analysointi, jossa hyödynnettiin tekoälyä, 3. vaihe: 14 syvähaastattelua

Tyytymättömyyttä palkkaan

Palkkaan olivat keskimääräistä tyytymättömämpiä sekä kuntien että hyvinvointialueen pirkanmaalaiset jytyläiset työntekijät.

Pietikäinen sanoo, että kunta- ja hyvinvointialalla oleva viisivuotinen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma on tärkeä. Pelkällä palkalla ei kuitenkaan saada palkattua ja pidettyä työvoimaa, jos muut asiat eivät ole kunnossa. Tähän liittyy muun muassa hallinnon toimivuus.

Ammattiliitto Jytyyn kuuluvista työntekijöistä iso osa työskentelee hallinnossa. Sihteeri- tai assistentti-nimikkeellä olevia on paljon. Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden aloittaminen 1. tammikuuta ovat vaikuttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan lisäksi paljon kuntiin.

”Kaupungilla on uusi identiteetti luotavana. Muutos koskee sekä kaupungin palveluksessa jatkavia että hyvinvointialueelle siirtyneitä”, sanoo Pietikäinen.

Hallinnon tärkeys on noussut esiin myös hoitajapulan yhteydessä. ”Jytyläiset tekivät runsaasti ylitöitä, että saatiin palkat maksettua”, sanoo Pirhan henkilöstöpäällikkö Taina Niiranen. Niirasen mukaan Pirhaan on jo rekrytoitu lisää työntekijöitä hallintoon, koska on havaittu, että esimerkiksi laskutuksessa on ollut liian vähän tekijöitä.

Lue lisää: Laskutuksessa viivästyksiä Pirkanmaan hyvinvointialueella, syynä henkilöstöpula – Vastaa kyselyymme laskutusongelmista

Työ sujuu

Muuta Suomea tyytyväisempiä Pirkanmaan kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät ovat työn sujuvuuteen ja työssä tarvittaviin voimavaroihin. Työ on sujuvaa lähes 80 prosentin mielestä. Myös työ tuntuu hyvältä, sillä nykyiseen työhönsä tyytyväisiä oli kyselyssä noin 66 prosenttia.

Työnteko on laajalti riippuvaista digitaalisista palveluista. Jytyn kyselyssä 86 prosenttia pirkanmaalaista oli täysin samaa tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että digitaaliset palvelut ovat tärkeitä työn onnistumisen kannalta.

Hyvinvointialueelle siirtyneistä työntekijöistä ict-järjestelmien toimimista moitti yli 60 prosenttia pirkanmaalaisista vastaajista.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos