Nokialaiset työttömät siirtyvät TE-toimistolta kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi vuonna 2025

Kaksi vuotta voimassa olleen työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on aiempaa tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.

TE-toimistossa jonotus loppuu työttömillä työnhakijoilla, kun TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuonna 2025.

2.3. 15:26

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille 1. tammikuuta 2025 alkaen. Laki vaatii vielä presidentin vahvistuksen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TE-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin. Siirron yhteydessä kunnille on luotu rahoitusmalli, joka kannustaa kehittämään toimintaa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Pirkanmaan kunnissa on valmistauduttu uudistukseen muun muassa työllisyyden kuntakokeilun avulla. Maaliskuun alussa 2021 Pirkanmaalla käynnistyi kokeilu, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Kokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-palveluilta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa, joista Nokia on yksi. Pirkanmaan TE-palveluissa eli TE-toimistossa ja kuntakokeilussa on tällä hetkellä yhteensä noin 44 000 työnhakija-asiakasta.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on aiempaa tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Kokeilulla halutaan myös tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen ja parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu aluksi Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on sähköinen Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat oman kotikuntansa asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas esimerkiksi työllistyy määräaikaisesti ja palaa takaisin työnhakijaksi, hän ohjautuu edelleen kuntakokeilun asiakkaaksi.

Työllisyyden kuntakokeilu

Mistä tiedän, olenko kuntakokeilun asiakas?

Jos kuulut työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi, saat siitä tiedon henkilökohtaisesti. Kokeilun asiakkaaksi siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä sinun tarvitse olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon erikseen sen vuoksi.

Olet Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakas, jos kaikki alla oleva toteutuu kohdallasi.

  • Olet työtön työnhakija, työllistetty tai työllistymistä edistävässä palvelussa ja kotikuntasi on kokeilualueella.

  • Et ole oikeutettu ansiopäivärahaan.

  • Olet alle 30-vuotias, maahan muuttanut tai vieraskielinen.

Jos olet kotoutumisajalla oleva maahanmuuttaja, palvelustasi vastaa Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Jos kotoutumisaikasi on päättynyt, asiointisi tapahtuu omassa kotikunnassasi. Myös kaikki vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Työllisyyden kuntakokeilussa työtön työnhakija saa omasta kunnastaan työllistymistään tukevaa palvelua sekä hänelle nimetyn OMA-valmentajan. Valmentaja tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa.

OMA-valmentaja ohjaa työttömän työnhakijan palveluihin ja seuraa hänen tilanteensa edistymistä. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja sujuvaa palvelua.

Kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, palkkatuki, starttiraha alkavalle yrittäjälle, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työ- ja koulutuskokeilu, asiantuntija-arvioinnit ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

Työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kunnat voivat järjestää asiakkailleen kuntakohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita. Palvelut järjestää ja niihin osallistumisesta sopii työnhakijan kanssa OMA-valmentaja.

Nokian kaupungin työllisyyspalveluihin saa yhteyden puhelimitse numerosta 040 133 4733 tai sähköpostilla osoitteeseen tyollisyyspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Oikaisu 2.3.2023 kello 15.16. Toisin kuin jutussa alun perin kerrottiin, työllisyyden kuntakokeilu alkoi Pirkanmaalla maaliskuussa 2021, ei 2023.

Lisäys 2.3.2023 kello 15.16. Päivitetty juttua kauttaaltaan vastaamaan nykytilannetta, jossa kuntakokeilu on edelleen voimassa, mutta uusi uutinen on se, että TE-palvelut siirtyvät kuntiin pysyvästi vuonna 2025.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos