Maria Asunta jätti aloitteen erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Asunta toteaa aloitteessaan, että erityislasten auttaminen on aina yhteistyötä vanhempien kanssa.

Nokian kaupunginvaltuutettu Maria Asunta pyytää kaupunkia selvittämään, millainen asiakastyytyväisyys nokialaisilla erityislapsilla perheineen on.

13.2. 18:58

Kaupunginvaltuutettu Maria Asunta (ps) esittää kaupungille toiveen erityislasten ja heidän vanhempiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä. Selvityksessä kartoitettaisiin muun muassa kokemuksia pienluokkasiirrosta ja siitä, ovatko erityisen tuen statuksella olevat lapset saaneet koulupolullaan tarvitsemaansa tukea. Selvitys tulisi teettää haastattelututkimuksena ja avoimesti siten, että perheet saisivat mahdollisuuden ilmoittautua itse mukaan.

Aloitteessa todetaan, että seutuvertailun 2021 perusteella Nokialla useampi kuin joka viides on tarvinnut tehostettua tai erityistä tukea oppimiseensa.

Asunta huomauttaa, että Nokian luvut ovat erityisoppilaiden ja pienryhmäoppilaiden osalta seutukunnan suurimmat. Nokialla tuentarpeisten määrä kasvoi noin 10 prosenttia viime vuoden aikana. Vuonna 2022 Nokialla oli 1 075 tuen oppilasta, kun edellisvuonna heitä oli 980. Aloitteen mukaan Nokian kaupunki sitoutui talousarviossaan perussuomalaisten pyynnöstä selvittämään kasvun syyt ja muutosta ohjanneet tekijät.

Asunta toteaa aloitteessaan, että erityislasten auttaminen on aina yhteistyötä vanhempien kanssa. Nokialla on monia pienluokkia, joille pääsy voi edellyttää lähikoulunvaihtoa ja taksimatkaa uuteen kouluun. Toisinaan siirto on huoltajien toiveena, palvelee lapsen etua ja on välttämätön esimerkiksi aistisäätelyn kanssa ongelmissa oleville autistilapsille. Joskus taas koulunvaihto tuntuu ”pompottelulta”. Asunta kirjoittaa aloitteessa, että koulun vaihtaminen on suuri muutos erityislapsille, joille pysyvyys ja muuttumattomuus tuo turvaa.

”Heille on usein tavallista vaikeampaa muodostaa pysyviä kaverisuhteita. Silti juuri erityislapsia siirretään eniten paikasta toiseen ja toisinaan vastoin huoltajien ja lasten tahtoa.”

Asunnan mukaan erityislasten ja heidän perheidensä kuuleminen omassa asiassaan antaisi kaupungillemme tietoa siitä, kokevatko asianosaiset tulleensa autetuiksi tuentarpeen kirjaamisen myötä, miten koulunkäyntiä on tuettu ja mitä tukia on jäänyt saamatta.

”Laki säätelee erityisopetuksen järjestämistä. Resurssipula ei ole pätevä peruste tuen epäämiselle, vaan tukea on tuotava lapsen luo. Perusopetuslain mukaan esimerkiksi oppilaan tarvitsemat avustajapalvelut kuuluvat tehostettuun tukeen, joten palvelun saamiseksi ei edellytetä erityisen tuen päätöstä tai koulusiirtoa. Tästä aluehallintovirastokin on huomauttanut Nokian kaupunkia päätöksessään viime vuonna”, Asunta kirjoittaa.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös muut perussuomalaisten valtuutetut.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos