Kolme nokialaista kiinteistönhaltijaa voi joutua maksamaan uhkasakon, jos he eivät siivoa pihojaan

Pihoilla on muun muassa roskapusseja, kontteja, jätemaata ja muita epäsiisteyksiä. Kiinteistöjen haltijat eivät ole vastanneet kaupungin selvityspyyntöihin.

Nokian rakennusvalvontaviranomainen tekee vuosittain kevätkatselmuksen, jossa kiinnitetään huomiota ympäristön siisteyteen, kunnossapitoon ja luvattomaan rakentamiseen. Tälläkin kertaa löytyi huomautettavaa. Kuvan roskapussit eivät liity jutussa mainittuihin kiinteistöihin.

31.1. 11:26

Roskapussit, kuorma-autot, kontit ja epäsiisteydet pitää poistaa tonteilta uhkasakon uhalla. Näin päätti Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta kolmesta kiinteistöstä kokouksessaan 25. tammikuuta. Taustalla on kaupungin viime keväänä tekemä kevätkatselmus, jossa kiinnitettiin huomiota ympäristön siisteyteen ja luvattomaan rakentamiseen.

Yhdellä kiinteistöistä huomattiin, että naapurin rajalle kadun varteen oli pinottuna useita roskapusseja. Asiasta lähetettiin ensin kehotuskirje, mutta jälkitarkastuksessa syyskuussa 2022 todettiin, että roskapusseja ei ollut siivottu. Kiinteistön haltija ei myöskään vastannut kaupungin selvityspyyntöihin asiasta. Tämän vuoden tammikuussa tarkastuksessa huomattiin, että kiinteistöä oli osittain siistitty mutta tontin rajalla sijaitsevia roskia ja roskapusseja ei ollut poistettu.

Toisen kiinteistön rajalle oli puolestaan pysäköity kuorma-autoja, vaikka rakennusjärjestyksen mukaan niitä ei saisi tontilla säilyttää. Tämänkään kiinteistön haltija ei vastannut kaupungin selvityspyyntöihin.

Kolmannen kiinteistön pihalla havaittiin matkailuvaunu, kontteja, epäsiisteyttä ja jätemaata. Kaupunki velvoitti omistajan siivoamaan pihan, mutta jälkitarkastuksessa huomattiin, että näin ei ollut tehty. Omistaja ei niin ikään vastannut selvityspyyntöihin.

Nyt rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että kyseisten kiinteistöjen pihat on siivottava kahden kuukauden kuluessa. Kuorma-autot, matkailuvaunu, kontit ja jätemaat tulee poistaa pihoilta. Jos kiinteistöjen haltijat eivät siivoa pihoja, heidän pitää maksaa uhkasakko.

Uhkasakon peruseräksi määrättiin 500 euroa ja lisäeräksi 100 euroa jokaista seuraavaa kahta kuukautta kohti, jos omistajat eivät huolehdi velvollisuudestaan.

Ennen kuin uhkasakko voidaan tuomita, asianomaisille täytyy vielä varata tilaisuus selityksen antamiseen uhkasakkolain mukaisesti.

Täsmennys 31.1. kello 11.34: Muutettu tekstissä kohdat, joissa puhutaan kiinteistöjen omistajista, muotoon kiinteistöjen haltijat.

Luitko jo nämä?

Mainos