Sähköyhtiöillä useita huolenaiheita tuesta – ”Maksu on pakko saada automatisoitua ison asiakasmäärän takia”

Sähköyhtiöillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten sähkölaskujen kertakorvaus saadaan asiakkaille. Osa yhtiöistä on jo aloittanut valmistelut, osa odottaa vielä lopullista päätöstä sähkötuesta. Kaikissa yhtiöissä tuki vaatii silti järjestelmien uudistamista.

Osa sähköyhtiöistä odottelee vielä lopullisia tietoja sähkötuen yksityiskohdista. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun tuki on lyöty lopullisesti lukkoon.

Sähköyhtiöt pohtivat parhaillaan, miten sähkölaskujen takautuva kertakorvaus saadaan käytännössä maksettua asiakkaille. Valmisteluissa ja käytännöissä on soittokierroksemme perusteella jonkin verran eroavaisuuksia.

Lakiluonnos valtion sähkötuesta lähti tiistaina lausuntokierrokselle. Esitykseen voi vielä tulla muutoksia, mutta tämän hetken tietojen mukaan asiakkaan omavastuu sähkölaskusta olisi 90 euroa. Omavastuun ylittävästä osuudesta valtio todennäköisesti maksaisi 50 prosenttia.

Maksimituki on 700 euroa kuukaudessa marras-helmikuun sähköenergialaskuista. Tuen laskentaperusteena on marras–joulukuun toteutunut laskutus. Lisäksi sähkölaskun kertakorvaukseen on mahdollisesti tulossa kymmenen sentin raja. Eli jos sähkösopimuksen kilowattitunnin hinta on alle 10 senttiä, korvausta ei saa. Tukea ei makseta sähkönsiirrosta.

Lue lisää: Lakiluonnos sähkötuesta valmis: Omavastuun raja laskee, maksimituki 700 euroa kuukaudessa

Entä miten sähkötuki saadaan ujutettua yhtiöiden laskutusjärjestelmiin ja asiakastietoihin? Tampereen sähkölaitoksella on lähdetty jo alustavasti selvittämään asiaa, kertoo sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen. Lopullinen selvitys Laitisen mukaan tehdään, kun tuen malli on päätetty.

”Pitäisi yksityiskohtaisemmin tietää se malli, mutta kyllä nämä (luonnoksessa olevat asiat) ovat mielestäni toteutettavissa. Voimme hakea erilaisia asiakasryhmiä näillä kriteereillä.”

Laitisen mukaan jokaista asiakasta ei tarvitse käsitellä erikseen, mutta kertaluonteisia tietojärjestelmämuutoksia ei voida myöskään täysin automatisoida. ”Varmaan tarkoittaa sitä, että tehdään aika paljon käsityötä.”

Sama työ monta kertaa

Sähköyhtiö Väreellä on toisenlainen näkemys asiaan. Toimitusjohtajan Juha Keski-Karhun mukaan korvaus maksetaan mahdollisesti niin suurelle asiakasryhmälle, että se vaatii automaation rakentamista järjestelmiin.

”Kun puhutaan ainakin viisinumeroisista asiakasmääristä, on selvää, ettei niitä käsin naputella. Se on mahdotonta tässä aikataulussa.”

Keski-Karhun mukaan luonnoksen mukaisten kriteerien perusteella saadaan eriytettyä asiakasryhmiä, mutta se vaatii paljon asiantuntijatyötä.

Keski-Karhua huolettaa, saadaanko koko toimialalla, kaikissa yhtiöissä maksettua korvaus samassa aikataulussa. ”Firmoja ja järjestelmiä on monenlaisia. Tämä valittu tapa johtaa siihen, että sama työ, saman kaavan koodaaminen näihin tietojärjestelmiin tehdään yhtä monta kertaa kuin on sähkönmyyntiyhtiöitä.”

Keski-Karhu toivoo, että lopullinen päätös sähkötuesta tulisi mahdollisimman nopeasti ja että yksityiskohdissa olisi mahdollisimman vähän variaatiota. Valmistautumista kuitenkin tehdään. Mahdollisuuksien mukaan työhön varataan lisäresurssia.

Mahdollisia kompastuskiviä

Sähköyhtiö Oomi on jo lähtenyt suunnittelemaan muutoksia yhtiön tietojärjestelmätoimittajien kanssa, kertoo liiketoimintajohtaja Ari Lehtinen. Isoin avoin asia, mikä sähkötuessa mietityttää, on asiakaskunta, joka on vaihtanut myyjää vuodenvaihteessa. Mikäli tuen laskentaperusteena tammi–helmikuulle on marras–joulukuun toteutunut kulutus ja tammikuun hinta, kysymykseksi nousee esimerkiksi se, miten kulutustiedot saa välitettyä uudelle myyjälle.

Lehtinen on Keski-Karhun kanssa samoilla linjoilla siinä, että maksu on pakko saada automatisoitua ison asiakasmäärän takia. Lehtinen myös toivoo, että tuki olisi niin selkeä, että asiakas voisi tarkistaa tuen määrän itse. ”Jos tulee monimutkainen malli, asiakkaat ovat ymmällään ja ottavat yhteyttä asiakaspalveluun. Sen jälkeen asiakaspalvelu on täysin ruuhkautunut.”

Lehtinen muistuttaa, että kaikki manuaalinen työ voi viivästyttää tuen maksamista. Jos tuet maksettaisiin esimerkiksi asiakkaiden tileille, asiakkaiden pitää toimittaa tilitiedot, missä saattaa mennä kohtuuttoman kauan aikaa. "Toivotaan, että tulee selkeä malli ja mahdollisimman nopeasti, jotta tuki saadaan nopeasti suoraan asiakkaiden laskuille.”

Lopullista päätöstä odotetaan

Sähköyhtiö Helenin myynnin ja asiakaspalvelun toiminnasta vastaava Anu-Elina Hintsa kertoo sähköpostitse, että sähkötuen vaikutusta järjestelmiin selvitellään parhaillaan. Tarvittavat toimenpiteet tehdään sitten, kun virallinen päätös saadaan.

Myös Fortumilla seurataan sähkötuen valmistelua. Toimeenpano aloitetaan, kun yksityiskohdat ovat selvillä. ”Tuki tulee asiakkaillemme ajallaan, vaikka aikataulu onkin toteutuksen kannalta haastava”, vastaa Hetta Huittinen-Naskali yhtiön viestinnästä sähköpostitse.

Myös Vaasan sähkön sähkökaupan yksikön johtajan Hans-Alexander Östin mukaan mitään toimia ei ole vielä voitu tehdä, kun sähkötuki on vasta menossa lausunnoille. Yhtiö on käynyt keskusteluja Energiateollisuuden kanssa siitä, miten järjestelmää voisi kehittää, mutta sähkötuesta odotetaan edelleen lopullista päätöstä. ”Sitten vasta voimme arvioida, millaisia muutoksia tarvitaan vai tarvitaanko.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos