Yhdessä Nokian kaupunginosassa asukkaiden keski-ikä on reilusti nuorentunut – Katso hakukoneesta oman asuinalueesi ikärakenteen muutos

Eläkeikäisten määrä on lisääntynyt suurimmassa osassa Nokian postinumeroalueita. Nuorimmat nokialaiset asuvat asuinalueella, jonne rakennetaan jatkuvasti uusia taloja.

Kuvassa etualalla Harjuniityn koulu ja päiväkoti. Harjuniityssä asuvat Nokian postinumeroalueiden nuorimmat ihmiset.

30.12.2022 14:48

Eläkeikäisten, eli vähintään 65-vuotiaiden osuus asukkaista on kasvanut vuoden 2000 jälkeen suurimmassa osassa Nokian asuinalueita.

Vain Harjuniityssä ja Tottijärvellä eläkeikäisten määrä on pysynyt ennallaan. Sarkola on puolestaan ainoa paikka Nokialla, jossa eläkeläisten määrä on vähentynyt hieman. Vuonna 2020 eläkeikäisten osuus Sarkolan postinumeroalueen asukkaista oli 19 prosenttia, kun vuonna 2000 vastaava luku oli 21 prosenttia. Lukumäärällisesti puhutaan kuitenkin pienestä vaihtelusta, sillä vuonna 2000 eläkeikäisiä oli Sarkolassa 71, kun taas vuonna 2020 heitä oli 65.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen vuosien 2000 ja 2020 tilastoista. Nokialta tiedot ovat saatavilla postinumeroalueittain.

Keskustassa eniten ikääntyneitä

Eniten eläkeläisten määrä on Nokialla lisääntynyt keskustan ja Alhoniityn postinumeroalueilla. Alhoniityn postinumeroalueen asukkaista vuonna 2000 eläkeläisiä oli 7 prosenttia. Vuonna 2020 eläkeikäisten osuus oli jo 19 prosenttia.

Eniten eläkeikäisiä asuu Nokialla keskustan postinumeroalueella: vuonna 2020 eläkeikäisten osuus tämän alueen asukkaista oli 33 prosenttia. Vielä vuonna 2000 vastaava luku oli 24 prosenttia.

Nokian keskustan postinumeroalueella asukkaiden keski-ikä on Nokian korkein: 49 vuotta.

Nuorimmat nokialaiset asuvat Harjuniityn postinumeroalueella, jossa asukkaiden keski-ikä on 34 vuotta. Harjuniitty on selvästi nuorentunut vuodesta 2000, jolloin alueen asukkaiden keski-ikä oli 38 vuotta. Harjuniityssä asuu Nokian postinumeroalueista vähiten eläkeikäisiä, sillä heidän osuutensa alueen asukkaista on 11 prosenttia.

Harjuniitty ja Tottijärvi ovat ainoat postinumeroalueet, joilla keski-ikä on pienentynyt. Kaikilla muilla postinumeroalueilla asukkaiden keski-ikä on kasvanut.

Harjuniitty on yksi Nokian eniten kasvaneista asuinalueista, jonne on viime vuosina rakennettu paljon. Alueella asuu paljon lapsiperheitä.

Enemmän aikaa, vähemmän rahaa

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Antti Wallin on väitöskirjassaan käsitellyt ikääntymisen vaikutuksia kaupunkielämälle. Hänen mukaansa eläkeläisten kaupunkitilojen käyttöä ohjaa seurallisuus.

”Eläkeläiset tulevat kaupungille tapaamaan toisiaan ja kuluttamaan aikaa, eivätkä ensisijaisesti palveluiden takia ja kuluttamaan rahaa niin kuin kiireiset keski-ikäiset.”

Wallinin väitöskirjan mukaan eläkeläisten lukumäärän lisääntyessä heidän sosiaalinen toimintansa muuttaa kaupunkia entistä enemmän eläkeläisten tilaksi. Wallinin mukaan asuinalueelle, jossa asuu ennestään paljon eläkeläisiä, muuttaa todennäköisemmin lisää eläkeläisiä kuin lapsiperheitä.

”Ihmiset hakeutuvat kaltaistensa seuraan. Jos ajatellaan kerrostalolähiötä, jonka väkiluku on pienentynyt ja siellä asuu paljon eläkeläisiä, niin siellä olevat palvelut ovat niitä, jotka tukevat eläkeläisten arkea.”

Eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä paljon. Ikärakenteen muutos asuinalueilla voi vähentää esimerkiksi baareja ja tavarakauppaa.

”Se riippuu siitä, mitä palveluita eläkeläiset haluavat käyttää ja mihin palveluihin heillä on varaa. Pienet ruokakaupat, apteekit ja parturit pärjäävät varmaan edelleen.”

Wallinin mukaan pitää muistaa, että eläkeläiset ja heidän tarpeensa muuttuvat. Eläkeläisten kuluttaminen parinkymmenen vuoden päästä voi olla erilaista kuin vuoden 2022 eläkeläisillä.

”He varmaan vetävät kebabia ja pitsaa ihan niin kuin neljä-viisikymppiset tällä hetkellä.”

Eläkeläisten osuuden kasvu on korostunut etenkin syrjäisemmissä kunnissa. Kun työssä käyviä asukkaita on aiempaa vähemmän, myös verokanta heikkenee. Tällöin julkisten palveluiden ylläpito tulee aiempaa hankalammaksi.

Luitko jo nämä?

Mainos