Nokialla on nyt hyväksytty ensimmäinen ilmastotiekartta – Ennusteen mukaan nykyisillä toimenpiteillä ei päästä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan ilmastotiekartan. Vihreiden valtuutettu Minna Kallioharju esitti kriittisiä huomioita tiekarttaan liittyen.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Minna Kallioharju.

23.12.2022 5:30

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan 12. joulukuuta. Ilmastokartan tarkoitus on koota yhteen kaupungin tekemä ilmastotyö.

Ilmastokartassa luetellaan jo toteutuneita ilmastotekoja, muun muassa rakennusten energiaremontit, keskustan asutuksen tiivistäminen, työmaiden vähäpäästöisyys ja kaupungin autojen uusiminen sähkö- ja kaasu. Lisäksi kerrottaan tulevista suunnitelmista, esimerkiksi hulevesien hallinnan kehittämisestä, hiilinielujen kasvattamisesta Nokian metsänhoitosuunnitelmassa ja yhteiskäyttöisten pyörien hankinnasta kaupungin eri yksiköille.

Valtuuston kokouksessa vihreiden kaupunginvaltuutettu Minna Kallioharju kommentoi ilmastotiekarttaa ja totesi olevansa iloinen, että Nokian ensimmäisen ilmastotiekartan hyväksymiseen asti on päästy. Hän esitti kuitenkin muutaman kriittisen kommentin ilmastokarttaan liittyen.

”Ensinnäkin pidän tätä monen muun kunnan ilmastotiekarttaan verrattuna hyvin vaatimattomana sisällöltään. Tämä voisi toimia tehokkaammin, jos olisi sisällöltään monipuolisempi.”

Kallioharju toivoi muun muassa, että ilmastokartassa esiteltäisiin paitsi toimenpiteet, myös niiden vaikuttavuus ja kustannukset.

”Nyt kuntalaisen tai päättäjän on mahdotonta arvioida, kuinka kustannustehokas tai vaikuttava kukin toimenpide on, ellei itsellä ole paljon tietoa.”

Kallioharju toivoi lisäksi tarkempaa aikataulua toimenpiteiden suhteen.

Tavoite karkaa

Kallioharju totesi, että ilmastotiekartta ei nosta Nokian toimia sille tasolle, että kaupunki täyttäisi Hinku-kriteerit. Nokia kuuluu niin kutsuttuihin Hinku-kuntiin, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

”On mahdollista, että verkostosta potkitaan pihalle ne kunnat, jotka ei täytä niitä [kriteereitä].”

Kallioharju mainitsi esimerkiksi sen, että Hinku-kuntien kriteereissä vaaditaan kuntia vuosittain tiedottamaan henkilöstöä ja päättäjiä siitä, miten hanke etenee. Kallioharjun mukaan tähän ilmastotiekartta ei vastaa.

”Pitäisi miettiä, jos ilmastokartta ei ole se työkalu, jolla [Hinku-]kriteereihin vastataan, niin miten tullaan ne täyttämään.”

Kallioharju totesi olevansa kuitenkin iloinen siitä, että nyt on pohja sille, että Nokia olisi hiilineutraali vuonna 2030.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan Nokian kokonaispäästöt ovat vähentyneet vuosina 2007–2020 noin 32 prosenttia. Tuoreempia tietoja ei palvelussa vielä ole.

Päästöjä pitäisi vähentää kuitenkin nykyistä rivakammin. Suomen ympäristökeskuksen malli ennustaa, että nykyisellä päästökehityksellä Nokian kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vain noin 53 prosenttia vuoteen 2030 mennessä tavoitteena olevan 80 prosentin päästövähennyksen sijaan.

Luitko jo nämä?

Mainos