Nokian kirkkoneuvosto ei nähnyt perusteita Heli Pispan korvausvaatimukselle: ”Asiakirjojen julkisuus on lailla määrätty, ei neuvoston päätös”

Kirkkoneuvosto oli yksimielisesti sitä mieltä, ettei Pispan vaatimus perusta vahingonkorvaus- tai mitään muuta maksuvelvollisuutta.

Nokian seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa (vas.) vaatii seurakunnalta korvausta sopimusrikkomuksesta. Nykyinen talousjohtaja Taina Tuohimaa pitää vaatimusta perusteettomana. Vt. kirkkoherra Mikko Sulander puolestaan toteaa, että Pispan ja seurakunnan välistä sopimusta ei olisi aikanaan saanut salata.

8.12.2022 19:00

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli 7. joulukuuta kokouksessaan Heli Pispan seurakunnalle toimittamaa asiakirjaa, jossa tämä vaati seurakunnalta korvausta sopimusrikkomuksesta. Seurakunnan entisen talousjohtaja Pispan mukaan seurakunta olisi rikkonut sovintosopimusta, jonka seurakunta ja Pispa solmivat keväällä 2021 ja jossa osapuolet sopivat virkasuhteen päättämisestä.

Sopimusta olisi Pispan mukaan rikottu, koska seurakunta teki poliisille Pispasta toukokuussa 2021 tutkintapyynnön. Poliisi aloitti esitutkinnan, mutta asiassa ei lopulta todettu tapahtuneen rikosta.

Ei perusteita korvaukselle

Kirkkoneuvosto oli seurakunnan toimittaman tiedotteen mukaan yksimielisesti sitä mieltä, ettei Pispan vaatimus perusta vahingonkorvaus- tai mitään muuta maksuvelvollisuutta.

Seurakunnan talousjohtaja Taina Tuohimaa sanoo tiedotteessa, että Pispan tulkinta sopimuksesta on virheellinen. Tutkintapyynnön tekeminen ei voi perustaa maksuvelvollisuutta tämän sopimuksen perusteella.

”Sopimusehto, joka estäisi tutkintapyynnön tekemisen, ei ole yksinkertaisesti pätevä”, Tuohimaa sanoo.

Virheellinen väittämä asian julkisuudesta

Kirkkoherra Mikko Sulander oikoo asiassa esitettyä väitettä. Pispan julkisuudessa esittämä väite, että asia tuotiin julkisuuteen ilman neuvoston käsittelyä, on väärä.

”Asiakirjojen julkisuus on lailla määrätty, ei neuvoston päätös. Viranhaltija joutuu ottamaan nämä asiat huomioon viran puolesta. Lisäksi Pispaa informoitiin asiasta etukäteen”, toteaa Sulander tiedotteessa.

Nokian Uutiset on nähnyt kuvakaappauksen sähköpostista, johon Sulander viittaa.

Sulander korostaa, että seurakunnan toiminta perustuu lakiin eikä sitä voi sopimuksella kiertää.

”Se, että sopimus tuodaan julkisuuteen, ei ole sopimuksen rikkomista vaan lain noudattamista”, jatkaa Sulander.

Aika siirtyä eteenpäin

Sekä Sulander että Tuohimaa toivovat tiedotteessa asian käsittelyn päättyvän tähän.

”Jo menneeksi luulemamme asian esille ottaminen on palauttanut työyhteisössä mieleen vaiheita, joista olimme jo ajatelleet siirtyä eteenpäin”, kertoo Sulander.

Mitä?

Tapauksen taustat

Nokian seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa irtisanoutui huhtikuussa 2021.

Seurakunta ja Pispa allekirjoittivat irtisanoutumiseen liittyvän sovintosopimuksen. Sopimusta ei tuolloin tuotu julkisuuteen.

Pispa kertoo nyt korvausvaatimuksessaan, että irtisanoutumista edelsivät pidempiaikaiset ongelmat työyhteisössä.

Toukokuussa 2021 seurakunta teki Pispasta tutkintapyynnön eli rikosilmoituksen poliisille.

Tutkintapyyntö liittyi juristipalveluihin, joita ostettiin seurakunnan laskuun. Kirkkoneuvosto epäili, oliko Pispa ostanut juristipalveluja seurakunnan laskuun puolustaakseen itseään.

Poliisin mukaan selvitykset osoittivat, että juristipalvelujen osto oli hankinta, jolla oli yleishyödyllistä vaikutusta koko seurakunnan omaisuuden ja sijoitusten hoitoon. Tutkintapyyntö oli aiheeton.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos