Tutkimus: Entistä useampi nuori kohtaa kotonaan väkivaltaa, etenkin henkinen väkivalta lisääntynyt merkittävästi

Lapsiuhritutkimuksessa 12- ja 15-vuotiaat kertovat väkivallasta kotona. Etenkin henkisen väkivallan määrä on kasvanut vuodesta 2013. Sitä on muun muassa haukkuminen, nälviminen ja esineiden heittäminen.

Tutkija Laura Mielityinen Tampereen yliopistosta kertoo, että lapsiuhritutkimuksen valmistelu aloitettiin tammikuussa, aineisto kerättiin toukokuussa ja loppuraportti valmistuu tammikuussa 2023.

8.11.2022 7:00

Lasten ja nuorten kotona kokema väkivalta on lisääntynyt vuodesta 2013. Etenkin henkinen väkivalta on lisääntynyt merkittävästi, kertoo tuore lapsiuhritutkimus. Huolestuttavaa on myös, että myönteinen kehitys sekä kuritus- että vakavan fyysisen väkivallan kohdalla on pysähtynyt.

Kotona koetun henkisen väkivallan kasvu näkyy vahvimmin nuoremmassa ikäryhmässä eli kuudesluokkalaisissa.

”On tärkeää, että kotona kohdatusta väkivallasta kysytään lapsilta ja nuorilta itseltään”, sanoo tutkimuksen tekoon osallistunut tutkija Laura Mielityinen Tampereen yliopistosta. ”Moni ei ole kertonut kenellekään asiasta.”

Kyselytutkimusten arvo on juuri siinä, että se antaa tietoa myös väkivallasta, joka ei näy viranomaisille.

Lapsiuhritutkimus tehdään kouluissa. Mielityisen mukaan on tärkeää, että kysely tehdään turvallisessa ympäristössä. ”Kotiin tällaisia kysymyksiä ei voi lähettää, se ei olisi välttämättä turvallista väkivaltaa kokeneille nuorille.”

Tänä vuonna kyselyyn osallistui vähemmän kouluja kuin aiemmin. Yhdeksän vuotta sitten vastauksia saatiin noin 11 300, nyt noin 6 800. Mielityinen kertoo, että kieltäytyneistä kouluista sanottiin syyksi muun muassa, että kyselyitä on niin paljon, että resurssit eivät riitä.

Mikä?

Lapsiuhritutkimus

Tehty vuosina 1988, 2008, 2013 ja 2022. Vuonna 1988 kyselyyn vastasivat vain 9.-luokkalaiset.

Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 6 825 kuudennen (noin 12-vuotiaita) ja yhdeksännen (noin 15-vuotiaita) luokan oppilasta.

Raportti julkaistaan tammikuussa 2023, aineisto on kerätty toukokuussa 2022.

Tutkimus on yksi kansallisen lapsistrategian 30:sta toimenpiteestä.

Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopistossa, edellinen tehtiin Poliisiammattikorkeakoulussa.

Henkistä väkivaltaa paljon

Kun vuonna 2013 kuudesluokkalaisista 25 prosenttia eli joka neljäs raportoi kokeneensa vanhempiensa taholta henkistä väkivaltaa, siitä kertoi nyt 32 prosenttia vastaajista. Yhdeksäsluokkalaisista lähes puolet eli 48 prosenttia kertoi kokeneensa henkistä väkivaltaa, kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 44 prosenttia.

On mahdollista, että koronapandemia ja sen mukanaan tuomat haasteet perheille näkyvät tuloksissa. Oppilaat siirtyivät kotiin, kun Suomen hallitus linjasi maaliskuussa 2020, että koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Koulut olivat kiinni pari kuukautta.

Senkin jälkeen oli alueellisia rajoituksia, esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella yläkoululle suositeltiin etäopetusta muun muassa maaliskuussa 2021.

Henkistä väkivaltaa on muun muassa haukkuminen ja nälviminen, puhumasta kieltäytyminen ja esineiden heittäminen, niiden lyöminen tai niiden potkiminen.

Tutkimuksen mukaan henkinen väkivalta on yleisin lapsiin ja nuoriin kotona kohdistuva väkivallan muoto.

Esineellä lyöminen lisääntynyt

Vuoden 2022 lapsiuhritutkimuksen mukaan kolmenkymmenen vuoden myönteinen kehitys lasten perheväkivallan kokemusten määrässä on pysähtynyt ja väkivaltaa koetaan nykyään paikoin enemmän kuin vuonna 2013.

Vakava fyysinen väkivalta on edelleen harvinaista, mutta sen määrä perheissä ei ole laskenut, kuten suunta oli aiemmissa tutkimuksissa, vaan nyt se on yleisesti pysynyt vuoden 2013 tasolla.

Yksittäisissä tekomuodoissa on tapahtunut jopa lievää kasvua. Lapsen tai nuoren lyöminen esineellä perhepiirissä on lisääntynyt. Yhdeksäs­luokkalaisilla lisäystä on 2 prosenttiyksikköä ja kuudesluokkalaisilla yksi prosenttiyksikkö.

Vakavalla fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan tutkimuksessa esineellä lyömisen lisäksi nyrkillä lyömistä, potkimista sekä aseella tai veitsellä uhkaamista tai käyttämistä.

Tytöt kokevat enemmän väkivaltaa kuin pojat

Kuten aikaisempinakin vuosina yhdeksäsluokkalaiset kokevat enemmän kaikkia perheväkivallan muotoja kuin kuudesluokkalaiset.

Iän lisäksi vaikuttaa sukupuoli. Tytöt ja muunsukupuoliset raportoivat kaikkia väkivallan muotoja enemmän kuin pojat.

Tänä vuonna vastaajilta kysyttiin ensimmäistä kertaa myös koettua sukupuolta. Pitkän aikavälin tietoa ilmiön kehityksestä on lapsiuhritutkimuksessa saatavilla vain juridisen sukupuolen mukaan.

Vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksen mukaan pojat kokevat enemmän tuntemattomien tekemää väkivaltaa, tytöt tuttujen ja vanhempien. Tuoreimman lapsiuhritutkimuksen raportti julkistetaan tammikuussa 2023.

Kuritusväkivalta vähentynyt

Kokemukset fyysisestä kuritusväkivallasta ovat vähentyneet vuosien 2013 ja 2022 välillä sekä 6.- että 9.-luokkalaisilla.

Kuritusväkivallalla tarkoitetaan lievempiä fyysisen väkivallan muotoja, kuten tukistamista, ravistamista, läimäyttämistä tai piiskan antamista.

Kuritusväkivallan käyttö on vähentynyt Suomessa merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana, aina siitä asti, kun se kriminalisoitiin vuoden 1984 alussa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos