Porintien kehittäminen nytkähtää eteenpäin: tärkeinä Murhasaaren ohituskaista, riista-aidat ja liittymäjärjestelyt

Valtatie 11:n kehittämiseksi perustettiin edunvalvontatyöryhmä, joka vie asiaa eteenpäin.

Valtatie 11:llä kulkee paljon raskasta liikennettä, joka hidastaa muuta liikennettä ja aiheuttaa jonoja. Kuva on Häijään liittymästä.

27.10. 13:27

Nokian kaupunki on mukana uudessa valtatie 11:n eli Porintien edusvalvontaryhmässä. Valtatie 11 ei ole runkoväylä, eikä se sen vuoksi ole mukana valtakunnallisessa investointiohjelmassa tai maakunnallisissa kärkikohteissa. Elinkeinoelämän näkökulmasta tie 11 on kuitenkin tärkeä reitti satamayhteyksiensä vuoksi.

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen nostaa yhdeksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi Murhasaaren ohituskaistojen rakentaminen.

”Elinkeinoelämä on tuonut esille kehittämistarpeita, kuten ohituskaistoja ja riista-aitojen puutteet sekä haastavien risteyksien korjaamisen”, Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

Nyt valtatie 11:n kehittäminen nytkähtää eteenpäin kuntien, valtion ja elinkeinoelämän yhteistyönä.

Sastamalan kaupungin isännöimässä maanantaisessa aloitustilaisuudessa olivat edustettuna valtatien 11 halkovien kaupunkien, maakuntien ja kauppakamarien johtoa, kansanedustajia Pirkanmaalta ja Satakunnasta sekä Pirkanmaan ja Satakunnan ely-keskusten sekä Satakuntaliiton ja Pirkanmaan liiton edustus.

Tilaisuudessa kuultiin tien tämänhetkisestä suunnittelutilanteesta ja sovittiin valtatien 11 kehittämiseen tähtäävästä yhteistyöstä.

”Suunnitelmallinen yhteistyö ja edunvalvonta ovat ainoita keinoja edistää valtatie 11:n kehittämistä. Sastamalan kaupungin intresseissä on etenkin Häijää–Nokia välin liikennöitävyyden huomattava parantaminen ja tähän liittyen pidämme erittäin tärkeänä Murhasaaren ohituskaistan rakentamista”, sanoo Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg kaupungin tiedotteessa.

Malmberg saa lausunnolleen tukea itäisestä naapuristaan, sillä myös Eero Väätäinen korostaa Murhasaaren ohituskaistan rakentamisen tärkeyttä.

Valtatie 11:n edunvalvontaryhmä: vasemmalta kehityspäällikkö Marko Koskinen (Pirkanmaan liitto), maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä (Satakuntaliitto), edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela (Pirkanmaan liitto), kansanedustaja Arto Satonen, kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg (Sastamalan kaupunki), kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka (Ulvilan kaupunki), kansanedustaja Petri Huru, kansanedustaja Marko Asell, projektipäällikkö Matti Kiljunen (Varsinais-Suomen ELY-keskus), ylijohtaja Juha Sammallahti (Pirkanmaan ELY-keskus), suunnittelujohtaja Jukka Lindfors (Tampereen kaupunki) ja kaupunginjohtaja Eero Väätäinen (Nokian kaupunki).

Strategisesti tärkeä yhteys

Satamayhteyksiensä takia valtatie 11:llä kulkee paljon raskasta liikennettä. Valtatiellä on myös selkeitä turvallisuusongelmia: vaikka onnettomuuksien kokonaismäärä esimerkiksi Pirkanmaan alueella on laskenut, on kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä kasvanut jopa 67 prosenttia.

Tärkeimpinä kehittämiskohteina nähdäänkin ohituskaistat, riista-aidat ja liittymäjärjestelyt.

Sastamalan ja Ulvilan kaupungit ottavat alkuvaiheen vetovastuun valtatie 11:n kehittämisestä kokoamalla muun muassa asiaa eteenpäin vievän edunvalvontatyöryhmän.

”Tuon parin vuoden jälkeen vetovastuu siirtyy Nokialle ja Porille”, Eero Väätäinen sanoo.

Väätäinen huomauttaa, että vaikka Nokia on mukana kehittämässä Porintietä, ei se tarkoita raideliikenteen kehittämisen unohtamista.

”Kummankin kehittäminen on tärkeää Nokialle, samoin kuin useimmille kunnille, jotka ovat mukana valtatie 11:n kehittämisessä”, Väätäinen sanoo.

Luitko jo nämä?

Mainos