Nokialla, Tampereella ja Pirkkalassa kokeillaan mielen­terveys­ambulanssia – tehtävä­määrät kasvaneet rajusti

Ensihoito saa hätäkeskuksen kautta Pirkanmaalla noin 4 500 mielenterveystehtävää vuodessa. Niistä noin puolet tulee Tampereen alueelta.

Psykiatrisen ensihoidon yksikön käyttöön on Pirkanmaalla valjastettu yksi ensihoidon 40:stä ambulanssista, joka on varustukseltaan ihan tavallinen. Ambulanssin henkilöstöllä on kuitenkin erikoisosaamista mielenterveystehtäviin.

13.10. 9:08

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ensihoitokeskus ovat yhteistyössä käynnistäneet ympärivuorokautisen psykiatrisen ensihoitoyksikön toiminnan.

”Tähän yksikköön on haettu henkilöstöä, jolla on mielenterveystyöstä joko koulutusta tai kokemusta. Ensihoidolle tulevat mielenterveystehtävät on nyt keskitetty tälle yksikölle”, kertoo ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola Taysista.

Psykiatrisen ensihoidon yksikön käyttöön on valjastettu yksi ensihoidon 40:stä ambulanssista. Lokakuun alussa alkaneen puolivuotisen kokeilun aikana tämä yksikkö ohjataan Tampereen, Nokian ja Pirkkalan alueilla mielenterveyteen liittyvien tehtävien hoitoon. Tehtävät tulevat hätäkeskuksen kautta 112:een tulleiden soittojen perusteella.

Täysi työmaa

Tarve on ilmeinen, sillä mielenterveystehtävien määrä on kasvanut rajusti viime vuosina. Aunola kertoo, että ensihoito saa hätäkeskuksen kautta Pirkanmaalla vuositasolla noin 4 500 mielenterveystehtävää. Niistä noin puolet tulee Tampereen alueelta. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana määrä on kasvanut 200–300 tehtävällä joka vuosi.

”Tällä yksiköllä on täysi työmaa. Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne aiheuttaa monelle yleistä ahdistuneisuutta, mikä on se yleisin syy. Siellä on tapauksia laidasta laitaan, esimerkiksi akuutteja itsemurhauhkia sekä psykoosisairauksia, jotka vaativat sairaalahoitoa.”

Aunola toteaa, että terveydenhuolto on tällä hetkellä kovin kuormittunutta, mikä näkyy päivystysten ja psykiatrian ruuhkautumisena. ”Tietyllä tavalla se heijastuu myös meidän toimintaamme. 112:een soitetaan, kun kontaktia ei muualle saada. Ensihoito on ylivuotopaikka.”

13 hengen tiimi

Psykiatrisen ensihoidon yksikköön on nimetty 13 hengen tiimi. Yksikön toimintaa kehitetään yhdessä Taysin Akuuttipsykiatrian kanssa.

”Saamme sieltä ohjausta ja voimme keskustella työtavoista ja -menetelmistä. Olemme näin paremmin kiinni mielenterveyspotilaan hoitoprosessissa kuin ensihoitoyksiköt perinteisesti ovat. Asiakkaille voidaan tarjota myös kolmannen sektorin palveluita, kuten keskusteluapua.”

Aunolan arvion mukaan yli puolessa tehtävistä ensihoitoyksikkö pystyy auttamaan ihmisen palveluiden piiriin tai muuten asiassaan eteenpäin.

Kokeilu kestää maaliskuun 2023 loppuun.

Luitko jo nämä?

Mainos