Öljylämmityksestä luopuvat jonottavat nyt 4 000 euron avustusta lähes vuoden, Pirkanmaan elyllä on tuhansia hakemuksia jonossa – muistitko myös nämä tuet?

Pirkanmaan ely-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset. Määrärahan ennakoidaan riittävän vielä ensi vuoden avustuksiin.

Öljysäiliön poistaminen on valtionavustuksen edellytyksenä, kun energiamuoto korvataan esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla. Elyltä on mahdollista saada avustusta enimmillään 4 000 euroa, mutta se ei ole ainoa avustusmuoto. Joskus kotitalousvähennys voi olla rahakkaampi vaihtoehto.

23.9. 18:45

Jo yli 15 000 suomalaista on saanut valtionavustuksen öljylämmityksen vaihtamiseen ei-fossiiliseen lämmitysmuotoon. Pirkanmaan ely-keskukselle, joka käsittelee koko maan avustushakemukset, on tullut vuoden 2020 syyskuusta lähtien yli 25 000 hakemusta öljylämmityksestä luopujilta. Avustusta alettiin jakaa tuolloin.

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut niin pahasti, että tällä hetkellä käsittelyssä ovat marraskuussa 2021 tulleet hakemukset. Jonossa on noin 8 000 hakemusta.

Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä kertoo, että hakemusruuhkan purkamiseksi on palkattu elokuun alusta lähtien kahdeksan rahoitusasiantuntijaa. Hakemuksia käsittelee ja ratkaisee nyt 25 henkilöä. Hakemuksia käsitellään nyt noin 2 000 kuukaudessa.

”Tavoite on saada ruuhka talven aikana purettua niin, että kevään korvalla jonotusaika olisi maksimissaan pari kuukautta.”

Koko Suomen hakemukset menevät yhteen jonoon. Myönteisiä päätöksiä on annettu 472, joihin on ohjattu avustusrahaa 1,84 miljoonaa euroa. Kielteisiä päätöksiä on tehty 45. Loput hakemukset odottavat vielä jonossa käsittelyä.

Rahat vielä ensi vuodelle

Tuen määrä on yleensä 4 000 euroa. Tuon summan saa, kun vaihtaa öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin vaihtamisen tuen määrä on 2 500 euroa. Ei-fossiilisiksi lasketaan muun muassa pellettilämmitys, puulämmitys tai suora sähkölämmitys ilmalämpöpumpulla tai poistoilmalämpöpumpulla tuettuna.

4 000 euron tuen hakijoita on selvä enemmistö.

Viime vuoden kesällä määrärahat loppuivat, ja hakemusten käsittely katkesi muutamaksi kuukaudeksi. Tällä hetkellä määrärahojen arvioidaan riittävän noin 36 000:lle öljy- ja kaasulämmityksestä luopuvalle taloudelle. Määrärahaa öljystä luopumiseen on kaikkiaan noin 145 miljoonaa euroa. Samasta potista jaetaan avustus samoin periaattein myös kaasulämmityksestä luopujille 18. lokakuuta alkaen.

”Avustava laskelma on, että jos tällä vauhdilla tulee hakemuksia sisälle mitä nyt, ensi vuoden lopussa määrärahat olisi käytetty.”

Kertaluontoiselle kokeilulle ei ole vielä lupailtu jatkoa.

”Se vaan loppuu, jos uusi hallitus ei ota avustusmuotoa mukaan hallitusohjelmaansa. Hakijoiden on siirryttävä korotetun kotitalousvähennyksen tai muun tuen piiriin.”

Kotitalousvähennys kannattavampi?

Valtionavustusta saadakseen lämmitysmuodon vaihtamiseen ei voi saada muita avustuksia, kuten kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys voi olla joissakin tapauksissa taloudellisesti järkevä vaihtoehto ely-keskuksen myöntämälle tuelle.

”Lämmitysmuodon vaihtajan pitää pyytää tarjoukset ja katsoa, mikä on työn osuus ja verrata, onko 4 000 euron avustus pienempi kuin kotitalousvähennys. Sekin vaikuttaa, onko omistajia yksi tai kaksi.”

Öljylämmityksestä luopumisen kotitalousvähennystä on korotettu tästä vuodesta lähtien vuoteen 2027 saakka. Vähennyksen enimmäismäärä on noussut 2 250 eurosta 3 500 euroon henkilöä kohden ja korvausprosentti 40 prosentista 60 prosenttiin. Puolison kanssa vähennystä voi siten saada työn osuudesta yhteensä 7 000 euroa.

Kolmas vaihtoehto on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämä energia-avustus, jota voi saada enintään 4 000 euroa asuntoa kohden. Nollaenergiatasolle pääsyyn voi saada avustusta 6 000 euroa. Ara käsittelee tällä hetkellä maaliskuussa saapuneita hakemuksia. Jonossa on 1 200 hakemusta.

Yhtenä edellytyksenä ely-keskuksen myöntämän tuen saamiselle on vanhan öljysäiliön poistaminen. Se voidaan jättää paikoilleen vain poikkeustapauksissa. Kunnat määrittävät, voiko säiliön jättää paikoilleen.

Öljylämmityksen vaihtajan ei tarvitse odottaa hakemuksen käsittelyä muutostöiden aloittamiseksi. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan.

Vain vakituiseen asuntoon

Koko maassa noin joka kymmenes hakemus hylätään. Kielteisiä päätöksiä on tehty tähän mennessä lähes 1 700. Heikkilän mukaan yleensä kyse on hakijan perumista hakemuksista: öljylämmitys onkin jätetty ennalleen tai on hyödynnetty ely-keskuksen myöntämän avustuksen sijaan esimerkiksi kotitalousvähennystä.

Jonkin verran hakemuksia hylätään sen takia, että avustusta haetaan vapaa-ajan asunnon muutostyöhön, johon avustusta ei myönnetä. Hakemusta käsiteltäessä tarkastetaan väestötietojärjestelmästä, että kyse ei ole kesämökistä. Vähintään yhden henkilön on oltava kirjoilla kohteessa, johon avustusta haetaan. Vapaa-ajan asuntoon ei voi kirjautua vakituiseksi asukkaaksi väestötietorekisteriin.

”Hakijoilla on ollut epäselvyyttä, mikä on vakituisesti asuttu. On oltu sitä mieltä, että se on vakituista asumista, kun on vietetty siellä korona-aika ja oltu etätöissä, mutta ketään ei ole siellä ollut kirjoilla.”

MIKÄ?

Avustus öljylämmityksen vaihtajalle

Myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon.

Edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Ei myönnetä, jos uusi lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita tai hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä.

Määrä on 4 000 euroa, kun vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja muissa tapauksissa 2 500 euroa.

Lähde: Pirkanmaan ely-keskus.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Mainos