Opetuspalveluiden sairauslomakulut ylittyvät lähes puolella miljoonalla – Opettajien sairauspoissaolot kasvoivat 30 prosenttia

Sijaiskulut ovat merkittävin lisäys sivistyspalvelujen muutostalousarvioon. Lisäkuluja on tullut myös lukiosta ja valmistavasta opetuksesta, mutta myöhemmin kaupungille maksettavat valtionosuudet kuittaavat valmistavan opetuksen menot, ja suuren osan myös lukion oppilasmäärän lisäämisestä aiheutuneista kuluista.

Erityisesti kevään koronainfektiot näkyivät koulussa niin oppilaiden kuin opettajien sairauspoissaoloina. Sijaiskulut ovat

31.8. 14:00 | Päivitetty 3.9. 8:15

Nokian sivistyspalvelujen alalla on tapahtunut tänä vuonna yllättäviä muutoksia, minkä vuoksi sivistyslautakunta esittää tämän vuoden talousarvioon lähes 780 000 euron lisäystä toimintamenoihin.

Sivistyslautakunta käsitteli muutostalousarviota kokouksessaan keskiviikkona ja päätti asiasta esityksen mukaisesti. Muutostalousarviota käsitellään seuraavaksi kaupunginhallituksessa.

Eniten lisärahaa tarvitaan opetuspalveluiden henkilöstökuluihin, joihin esitetään lisäystä 628 000 euroa. Ylityksestä 480 000 euroa perustuu lähinnä sijaiskulujen kasvamiseen. Opetushenkilöstöllä oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa sairauspoissaoloja 4 864 kalenteripäivää, mikä on 1 380 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kyseessä on lähes 30 prosentin kasvu.

”Sairauspäivät liittyvät pääosin kevään koronajaksoon, joka kuormitti Nokian kaupungin henkilöstöä yleensäkin, mutta näkyi erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa- Tällaisiin sijaismäärärahoihin ei oltu osattu varautua”, Nokian sivistysjohtaja Mika Seppänen sanoo.

Nokian sivistysjohtaja Mika Seppänen.

Seppäsen mukaan sijaisten tarve liittyy pääosin hengitystieinfektioihin. Vaikka sivistyspalveluissa korona näyttää olevan merkittävä syy sairauspoissaoloihin, työntekijöiden sairauspoissaolojen syihin on tarkoitus perehtyä tarkemmin koko kaupungin tasolla.

”Haetaan tarkempia syitä poissaoloihin ja mitä voidaan tehdä niiden vähentämiseksi.”

Opetuspalveluihin henkilöstökuluihin kuuluu myös muita ennakoimattomia menoja: Helmikuussa sivistyslautakunta päätti lisätä lukion oppilasmäärää, mikä tuo noin 78 500 euron kustannukset. Myöskään valmistavan opetuksen aloittaminen ja sen yli 100 000 euron kulut eivät olleet tiedossa, kun tämän vuoden talousarviota viime syksynä rakennettiin. Mika Seppänen sanoo, että vaikka nämä kulut tällä hetkellä näyttäytyvät sivistyspalveluiden talousarviossa menoina, mutta sen sijaan niistä myöhemmin kaupungille maksettavat valtionosuudet eivät näy sivistyspalveluiden sarakkeissa tuloina.

”Valtionosuudet kattavat täysin valmistavan opetuksen kustannukset ja arviolta 60–70 prosentin osalta myös lukion oppilasmäärän kasvattamiseen liittyvät kustannukset.”

Valmistava opetus on tarkoitettu niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia opiskeluun. Valmistavassa opetukseen tuli myös Nokialla viime keväänä Ukrainasta sotaa paenneita lapsia.

Myös tätä ennen Nokian kaupungilla on ollut velvollisuus tarjota valmistavaa opetusta sitä tarvitseville, mutta aiemmin Nokia oli sopinut Tampereen kanssa nokialaisten oppilaiden opettamisesta Tampereen kaupungin järjestämissä valmistavan opetuksen ryhmissä. Alkuvuodesta Tampere ilmoitti, ettei se enää järjestä valmistavaa opetusta muiden kuntien oppilaille.

”Aloimme viritellä kuntien välistä yhteistyötä Hämeenkyrön ja Pirkkalan kanssa. Valmistavan opetuksen käynnistämisestä ja kuntien välisestä sopimuksesta päätettiin sivistyslautakunnassa kesäkuussa.”

Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on yhteensä noin 30 oppilasta, joista lähikouluissa on viisi oppilasta, Myllyhaan koulun 3–6 vuosiluokkien ryhmissä kahdeksan oppilasta, ja 7–9-vuosiluokkien ryhmässä Nokianvirran koulussa on 17 oppilasta.

”Tilanne elää jatkuvasti. Yläkoulun ryhmän korkean oppilasmäärän johdosta olemme käynnistämässä vielä yhden valmistavan opetuksen lisäryhmän.”

Oppilaita on myös Hämeenkyröstä ja Pirkkalasta, ja pian myös Lempäälästä.

”Kuntien välinen yhteistyö toimii hyvin. Näin saadaan tehtyä järkevän kokoisia opetusryhmiä.”

Juttua muokattu 2.9. kello 10:47: Lisätty tieto päätöksestä.

Luitko jo nämä?

Mainos