Metsästys Ruutanan luonnonsuojelualueella on turvallisuusriski - Puheenvuoro - Nokian Uutiset

Metsästys Ruutanan luonnonsuojelualueella on turvallisuusriski

Kirjoittavat pitävät metsästystä Ruutanan suojelualueella turvallisuusriskinä. Kuvituskuva.­

12.1. 19:30

Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös Ruutanan luonnonsuojelualueen laajennuksesta on odotettu askel kotikuntamme luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi (NU 5.1.2021). Tervetullut päätös vahvistaa luottamusta kunnan vastuuseen luonnon monimuotoisuuden häviämisen taittumiseksi. Päätöksen sisältö kuitenkin herättää muutamia huomioita.

Päätöstä tehtäessä lautakunnan jäsen Kimmo Alakoski epäili tulevan suojelun rajoittavan AGCO Oy:n laitoksen laajennusmahdollisuuksia. Huoli on aiheeton, sillä AGCO Oy:llä ei ole aikomuksia laajentaa Ruutanan suuntaan. SLL Nokia sai tähän vahvistuksen jo vuonna 2016 Siuron metsien suojelualoitteen käsittelyn yhteydessä. AGCO Oy:n kanta ilmenee myös kaupunginvaltuuston Luonnon monimuotoisuusohjelmasta (LUMO) 8.6.2020 tekemästä päätöksestä.

Erityisen huolestuneita olemme RAKLA:n päätöksestä metsästyksen sallimisesta suojelualueella. Taajamien läheisyydessä ja suosituilla virkistysalueilla tapahtuva metsästys on mielestämme suuri turvallisuusriski. Vakavia vahinkoja tapahtui viime vuonnakin eri puolilla maata.

Metsästyksen salliminen suojelualueella rajoittaa välittömästi alueen virkistyskäyttöä. RAKLA:n pöytäkirjasta ei käy ilmi, että tätä metsästyksen tuottamaa seurausta olisi edes käsitelty. On yleisesti tiedossa, että sorsanmetsästys lopettaa rantojen virkistyskäytön ja metsissä kulkeminen päättyy hirvenmetsästykseen. Metsästys koetaan pelottavana ja aseiden kanssa näkyvät joukot ahdistavina.

Metsästyksen salliminen on kokonaan ristiriidassa Ruutanan alueen suojelu- ja virkistysalueiden tavoitteiden kanssa. Suojelualueilla pitäisi voida elää ja kulkea rauhassa ja turvassa niin eläinten kuin ihmistenkin. Luonnon pitäisi olla kaikkien yhteistä.

Jos metsästys sallitaan suojelualueella, paraskaan tiedotus ei tavoita Ruutanan luonnonsuojelualueen ja sen ympäristön kaikkia liikkujia. Viime vuoden syksyllä SLL Nokian hallitukselle ilmoitettiin kahdesta tapauksesta Ruutanan lähellä Linnavuoressa ja Siurossa, joissa hirvenmetsästäjät olivat käyttäytyneet epäkorrektisti virkistyskäyttäjiä kohtaan. Nämä eivät olleet tietoisia alueilla tapahtuvasta metsästyksestä.

RAKLA:n päätöksessä ei ole pohdittu muita vaihtoehtoja metsästykselle. Esimerkiksi hirvet on mahdollista hätyyttää muilla keinoin kauemmas esimerkiksi 2 000 metrin päähän suojelualueesta. Pidämme hirvien tuhojen arviointia ylimitoitettuina. Liikennevahinkojen torjumiseen ajonopeuksien pudottaminen on paras keino. Taimikoille aiheutuvat menetykset minimoidaan suosimalla metsissä monilajista ja eri-ikäistä puustoa yhden lajin tasaikäisten puupeltojen sijaan. Villisikoja voi metsästää tarpeen mukaan poikkeusluvilla.

Valkohäntäkauriista päätöksessä ei puhuta mitään, mutta se aiheuttaa puutarhoille moninkertaisesti tuhoja hirviin nähden. Maa- ja metsätalousministeriön 2018 laatiman vieraslajistrategian mukaan valkohäntäkauris on vieraslaji, joka pitäisi hävittää kokonaan. Sen sijaan hirvi on tullut tänne omin jaloin jo paljon ennen ihmistä.

Toivomme, että kaupunginhallituksen käsittelyssä metsästyksen salliminen poistetaan Ruutanan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä. Toivomme, että määräys muutetaan niin, että vieras- ja haittaeläimiä voi torjua häätämällä ja villisian metsästys sallitaan poikkeusluvilla.

Tämä turvaisi rauhaa luonnolle ja alueen virkistyskäyttäjille.

Kirjoittajat ovat Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksestä.

Luitko jo nämä?

Mainokset