Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Luonnon monimuotoisuusohjelma Nokialle

Nokian kaupungissa on viime vuosina kirjoitettu erilaisia pitkäntähtäimen suunnitelmia kaupungin kehittämiseksi. Alkukesästä tiedotettiin uudesta hankkeesta, jonka tarkoituksena on laatia kaupunkiin luonnon monimuotoisuusohjelma. Pitkän nimen taakse kätkeytyy yksinkertainen tavoite: löytää keinoja nokialaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomalaisessa ympäristökeskustelussa luonnon monimuotoisuutta ei aina muisteta eikä käsitettä myöskään ymmärretä aina oikein. Puhutaan usein suomalaisten läheisestä luontosuhteesta ja siitä, kuinka ympärillämme on paljon puhdasta luontoa. Ihmetellään luontoväen puheita hakkuiden vaikutuksista, sillä kyllähän niitä metsiä näyttäisi olevan edelleen joka paikassa. Asia ei ole kuinkaan näin yksinkertainen. Monimuotoisuudella kuvataan luonnon lajiston runsautta ja elinympäristöjen vaihtelua, mikä on vuosikymmenien aikana vaarantunut monin tavoin.  Talousmetsä ei tarjoa sellaista lajirunsautta kuin luonnontilainen metsä. Talouden nousukauden myötä hakkuut ovat lisääntyneet ennen näkemättömällä tavalla, mikä ei ole voinut olla vaikuttamatta Suomen metsien eläin- ja kasvilajistoon.  Rakennusbuumi vaikuttaa puolestaan asutuskeskusten luontoon. Tulevaisuudessa meidän kaikkien suomalaisten on pohdittava yhä enemmän, miten taloudellinen kehitys ja luonnon säilyminen voidaan sovittaa yhteen. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on meitä kaikkia velvoittava moraalinen tavoite. Tiedon kerääminen on yksi ympäristönsuojelun kivijalkoja ja se on myös nokialaisen monimuotoisuusohjelman tarkoituksena. Tavoitteena on kartoittaa paikallisesti merkittävät luontokohteet sekä selvittää keinoja niiden turvaamiseksi.  Kaikkia ei ole tarkoitus suojella, koska luonto voidaan ottaa huomioon myös kaavoituksessa ja kaupungin puistoalueita suunniteltaessa. Tiedon keräämiseen voivat kaikki kuntalaiset osallistua. Kohteiden ei tarvitse olla yksinomaan jylhiä aarniometsiä vaan myös pienimuotoista lähiluontoa, jolla on suuri merkitys ihmisten virkistymiselle. Lähiluonto on tärkeää varsinkin lasten luontosuhteen kehittymiselle.  Lisäksi kannattaa huomioida sellaiset kohteet, joissa olette havainneet mielenkiintoisia kasvi- tai eläinlajeja. Ideoita ja ehdotuksia saa lähettää Nokian kaupungin nettisivuilta löytyvän kyselylomakkeen avulla tai suoraan kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelälle.