Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Keskustelu Viinikanniemen kaavoituksesta jatkuu: ”kaavaehdotus antaa omituisen, ahneen ja luonnosta välittämättömän viestin”

Kirjoittaja on alueen asukas. NU:ssa on käyty arvovaltaista ja tarpeellista keskustelua Viinikanniemen kaavaluonnoksesta ja kaavan valmistelusta ( Rauno Vuorela 7.6 ., Marjo Vuorela 28.6 ., Jorma Hakola 12.7 .). Haluamme esittää lisäksi alueen asukkaiden näkemyksiä, sillä Viinikanniemeä ei taida voida enää pelastaa pysyvältä asutukselta. Näkemyksemme on, että Viinikanniemen hieno alue on rakennettavissa kestävästi ja rantaluontoa kunnioittaen, jos ahneuden ei anneta ottaa ohjia. Uusi käyttö ei saa tuhota rantamaisemaa, poistaa alueen asukkaille tärkeää uimarantaa, entisestään hankaloittaa lahden jo nyt haastavaa äänimaisemaa eikä lisätä Sorvantien jo ennestään tukkoista liikennettä kohtuuttomasti. Haittojen minimointi tarkoittaa varmasti kompromissia omarantaisten tonttien määrässä, mutta takaa alueen tuleville asukkaille sellaisen asuinympäristön, josta he ovat kalliisti maksaneet. Tämänhetkiseen kaavaehdotukseen sisältyvät maakuntakaavan ohittaminen ja lahden rantamaiseman tuhoaminen näyttäytyvät nolona ja ahneuden sanelemana lyhytnäköisyytenä, joka aiheuttaa Nokialle selkeitä imagohaittoja. Nokian hankala taloustilanne on tietysti tiedossamme, mutta kaavaehdotus antaa omituisen, ahneen ja luonnosta välittämättömän viestin. Korostamme voimakkaasti ja huolestuneina 15.6.2018 päivätyn selvityksen kohtaa: ”Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. Asemakaavamuutoksen tavoite omarantaisista tonteista on maakuntakaavan yleismääräyksen vastainen.” 1. Maisemointi Maakuntakaavassa tavoitteena on säilyttää rannat pääosin rakentamattomina. Havainnekuvissa rantaan asti viherkentäksi muutetut tontit tulevat muuttamaan rantaisen metsämaiseman Nokian mittakaavaan sopimattomaksi, urbaaniksi marina-ympäristöksi. Suunniteltu ei millään tavoin sovi nokialaiseen järvimaisemaan. Kaavasuunnitelmassa ei myöskään huomioida Nokian kaupungin rakennusjärjestyksen § 18:a, jossa rantarakentamisessa määrätään taloille 30 metrin ja saunoille 15 metrin suoja-alueet ja rakennusten ja rannan välinen puusto ja kasvillisuus säilytettäviksi. Tämän pykälän toteuttamista ja maiseman luonnonmukaisuuden säilyttämistä on tähän asti vaadittu rakentamiselta ja pihanhoidolta Liukuslahdella. Uuden kaavan ohjeissa todetaan, että tontit on istutettava siten, että rantatonteilla rakennusten välissä oleva kasvillisuus ei saa peittää rantanäkymää kadulta katsottuna. On selvää, ettei puita ja pensaita ole tarkoitus säilyttää. Mielestämme kaavassa pitää pyrkiä puistomaisempiin tontteihin, vaikka se tarkoittaisikin aluetehokkuuden laskemista. Puilla on merkittävä rooli maisemoinnissa, tuulen estämisessä ja varjon tuomisessa. Uusia ja vanhoja asukkaita pitää kohdella tasavertaisesti myös rantarakentamisen osalta. 2. Yleinen uimaranta Viinikanniemen tulevaan kaavaan on mahdollista ja tulee sisällyttää yleinen uimaranta, vaikka se tarkoittaisikin kaupungille muutaman talotontin tulojen menetystä. Nykyisessä kaavassa olevaa uimarantaa ei ole koskaan lahdenperään rakennettu. Sen sijaan Viinikanniemen Sotkanvirran puoleinen uimaranta on aktiivisessa käytössä. Leirintäalueen yrittäjät ovat aina sallineet lähialueen asukkaille rannan käytön. On erikoista ja moitittavaa, jos muilla Etelä-Nokian rantamaisemiin houkutelluilla asukkailla ei kaavamuutoksen jälkeen olisi enää käytössään uimarantaa. Uimaranta Sotkan, Sammaliston ja Tervasuon asukkaille on säilytettävä tai korvattava uudella. 3. Liukuslahden äänimaisema Liukuslahti on kuin rummunkalvo, jonka reunaa kiertävät korkeat reunat. Kesäpäivisin äänet lahden vastakkaiselta uimarannalta kantautuvat veden yli esteettä. Lisäksi lahdelle säännöllisesti eksyvät vesiskootterit ovat vaara uimareille ja meluhaitta. Kymmenet uudet omarantaiset tontit lisäisivät vesiliikennettä kohtuuttomasti. Viinikanniemen puilla on ratkaiseva vaikutus lahden ääniympäristöön. Niemen parturointi huolestuttaa siis maiseman kaljuuntumisen lisäksi myös siksi, että puiden ääniä vaimentava vaikutus katoaa. Tulevin tonttien riittävää maisemointia on kaavassa edellytettävä. 4. Liukuslahden vedenlaatu Liukuslahti ratsastaa Pyhäjärven nimellä mutta on valitettavasti mutainen ja ruohottunut ja lahden veden tila on huono. Ei ole kaupungin imagon kannalta järkevää antaa tuleville asukkaille ruusuista ja todellisuutta vääristävää kuvaa Pyhäjärven omarantaisista tonteista. Haju ja leväkukinnot häiritsevät ja estävät uimisen joka kesä pitkiäkin aikoja. Harmittaa jo valmiiksi niiden asukkaiden puolesta, jotka eivät saa tonttia Sotkanvirran puolelta vaan joutuvat Liukuslahden puolen mutalutakkoon. Toivotamme tulevat asukkaat tervetulleiksi alueelle, mutta myös heidän etuaan ajatellen pyydämme etsimään ratkaisevasti parempaa vaihtoehtoa maakuntakaavan yleismääräyksen hengessä ja rantarakentamista koskevan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alueen asukkaiden puolesta, Kallioniemet