Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Oletko pian eläkeiässä? Katso listasta, miten eläkkeesi pienenee syntymävuotesi mukaan

Marraskuussa uutisoitiin, että sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2020. Elinaikakerroin on 0,95404. Samalla ilmoitettiin, että nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden vuonna 2020 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,596 prosenttia. Monelle eläkeiän kynnyksellä olevalle uutinen oli kylmä suihku. Laskelmat eläkepäivien toimeentulosta menivät kertaheitolla uusiksi. Näinkö tämä nyt menee, neuvotteleva viranhaltija Pirjo Moilanen sosiaali- ja terveysministeriöstä? – Elinaikakerroin on säädetty työeläkelaissa. Se sisältyi vuoden 2005 eläkeuudistukseen. Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkaviin eläkkeisiin. – Elinaikakerroin vahvistetaan, kun ihminen täyttää 62 vuotta, eikä se muutu enää eläkkeen alkamisen jälkeen. Elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeeseen ja vuonna 2010 tai sen jälkeen työkyvyttömäksi tulleiden työkyvyttömyyseläkkeisiin. Miksi elinaikakerroin otettiin käyttöön? – Suomalaisten odotettavissa oleva elinaika on koko ajan kasvanut. 63-vuotiaan jäljellä oleva elinajanodote oli noin 21 vuotta vuonna 2009. Kymmenen viime vuoden aikana se on kasvanut noin kahdella vuodella, eli kuolevuus on pienentynyt. – Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua. Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen elinaikakertoimella.  Jos eläkkeelle siirtyvä haluaa säilyttää sen eläkkeen tason, jonka hän olisi ansainnut ilman elinaikakerrointa, hänen on työskenneltävä pidempään. –  Jos eläkkeelle jäämistään siirtää alimman vanhuuseläkeikärajan yli, eläke kasvaa 0,4 prosenttia jokaista lykättyä kuukautta kohti eli vuodessa 4,8 prosenttia. Miten elinaikakerroin lasketaan? – Eläketurvakeskus laskee vuosittain Tilastokeskuksen viiden viimeisen vuoden kuolevuustilastojen perusteella elinaikakertoimen arvon. Elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000) vuonna 2009, ja se perustui kyseisen vuoden elinajanodotteeseen. Vuoden 2009 elinajanodotetta käytetään vertailutasona. Elinajanodotteen noustessa elinaikakerroin pienentää alkavan eläkkeen määrää. – Elinaikakerroin saadaan vertaamalla laskentavuoden elinaikalukua perusvuoden 2009 elinaikalukuun. Elinaikaluvun kasvaessa elinaikakerroin edelliseen vuoteen verrattuna pienenee. Koska ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella, myös kuukausittaisen eläkkeen määrä pienenee. Minkä verran eläke pienenee? – Vanhuuseläke kerrotaan elinaikakertoimella. Vuodelle 2020 elinaikakerroin on 0,95404. Eläke pienenee 4,596 prosenttia. Prosenttiluku saadaan selville, kun vähennetään vertailuluvusta 1,00000 elinaikakerroin 0,95404 ja kerrotaan tulos sadalla. – Jos elinajanodote jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä. Se ei kavenna eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Naiset elävät miehiä pidempään, otetaanko se huomioon? –Elinaikakerroin on sama miehille ja naisille. Lakisääteisessä eläkejärjestelmässä ei voi olla eroa sukupuolten välillä. Naiset elävät miehiä pidempään, mutta viime aikoina miesten elinikä on pidentynyt nopeammin kuin naisten. Eliniän muutosten ero ei kuitenkaan ole suuri. Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee koko ajan. Otetaanko tämä huomioon elinaikakertoimessa? – Elinaikakertoimen laskenta muuttuu, kun alin vanhuuseläkeikä ylittää 65 vuotta. Elinaikakertoimen määrittelyssä otetaan huomioon eläkeiän nousu, jolloin vastaavasti elinaikakertoimen leikkaava vaikutus pienenee. Voinko etukäteen arvioida oman elinaikakertoimeni? – Lopullinen elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerroin lasketaan edellisen vuoden marraskuussa. Lopulliset laskennassa tarvittavat kuolevuustilastot saadaan Tilastokeskukselta silloin. – Eläketurvakeskus kuitenkin laskee väestöennusteen pohjalta myös arvioita tulevaisuuteen. Nämä arviot eivät ole lopullisia, mutta kertovat suuntaa. Esimerkiksi vuonna 1962 syntyneelle kertoimen arvioidaan olevan 0,925. Työeläkeotteelle lasketussa eläkkeen määrässä on arvioitu elinaikakertoimen vaikutus. J os elinajanodote kääntyy laskuun, kasvaako eläke? – Jos elinaikakerroin suurenee, eläke pienenee vähemmän.