Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

Vanhustyön johtaja vastaa Nokian Eläkkeensaajille: ”Henkilökohtaista soittoa ei olisi ollut ikävä kyllä mahdollista toteuttaa koko väestöryhmälle kohtuullisessa ajassa”

Nokialla linjattiin soitto tehtäväksi 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille, joita on kotitaloustietojen mukaan noin 3 400. Aiemmin ikäihmisten palvelut oli jo ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin omaishoidon tuen piirissä oleviin asiakkaisiin, joten robotiikkasoittoa ei tehty enää erikseen heille. Robotiikkasoitto valittiin ensimmäisen vaiheen yhteydenottoon, koska se mahdollisti laajan kuntalaisjoukon saavuttamisen nopeasti. Robotiikkasoittojen toteuttamisesta käytiin keskustelua etukäteen myös vanhusneuvoston kokouksessa toukokuussa. Luonnollisesti henkilökohtainen soitto olisi varmasti ollut monen kohdalla toivottavampi vaihtoehto. Ikäihmisten palveluissa arvioitiin kuitenkin, että neuvonnan ja ohjauksen näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää tavoittaa ne kuntalaiset, jotka toivoisivat henkilökohtaista soittoa ja tarjota sitten heille kaikille nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenotto. Tätä ammattilaisten tekemää henkilökohtaista soittoa ei olisi ollut ikävä kyllä mahdollista toteuttaa koko väestöryhmälle kohtuullisessa ajassa. Puhelulla tavoitettiin 1 860 kuntalaista. Jätetyissä viesteissä huolenaiheena korostui selkeimmin yksinäisyys. Muun palautteen perusteella koronapandemia näyttäisi vaikuttaneen eniten 70 vuotta täyttäneiden kuntalaisten kauppa-asioiden hoitamiseen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen. Henkilökohtaista yhteydenottoa toivoi 75 kuntalaista ja soitot heille on jo toteutettu. Näissä yhteydenotoissa annettiin pääasiassa yleistä neuvontaa ja ohjaus. Osa kuntalaisista halusi lisäksi muuten keskustella asioista sekä kertoa mielipiteitään Nokian palveluista. Varsinaista palvelutarvetta oli kolmella soiton saaneella henkilöllä. Koronapandemia on aiheuttanut koko suomalaiselle yhteiskunnalla uuden ja haastavan tilanteen. Myös tiedottamisessa on jouduttu miettimään ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja väestöryhmien tavoittamiseksi. Nokialla on ollut käytössä pandemian alkuvaiheessa alkaen erillinen neuvontapuhelin ikäihmisille, josta on tiedotettu huhtikuun alussa kaikille 70-vuotiaille lähetetyssä henkilökohtaisessa kirjeessä. Neuvontapuhelimeen on kuitenkin tullut kokonaisuutena verrattain vähän yhteydenottoja. Erilaisista tiedotuskanavista ja -tavoista on nyt saatu meillä Nokialla kokemusta, jota voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa tiedottamishaasteissa. Yhteistyöterveisin Katja Uitus-Mäntylä vanhustyön johtaja, Nokian kaupunki