Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

"Asetetut tavoitteet saavutettu tähän asti" - Tilintarkastajat eivät löytäneet huomautettavaa seurakunnan tilinpäätöksestä eivätkä myöskään sijoitustoiminnan hoitamisesta

Kirkkoneuvoston jäsen Olli Välimäki ehdotti 25.3. kirkkoneuvoston kokouksessa, että seurakunnan talousjohtaja Heli Pispalle ei myönnettäisi vastuuvapautta ”sijoitusvarallisuuden hoitamisen, tehtyjen sijoituspäätösten ja sijoituspolitiikan uudistamisen osalta". 13.5. kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jatkaa edelleen valitsemallaan tiellä. Vastuuvapaudella tarkoitetaan yhteisölainsäädännössä määriteltyä päätöstä, jolla yhteisö luopuu vastuullisille tahoille mahdollisesti esitettävistä korvausvaatimuksista. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, kyse on yleensä vastuullisten aiheuttamasta suuresta vahingosta tai laiminlyönnistä. Mitään tällaista tilintarkastajat eivät löytäneet seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksestä, eivätkä myöskään estettä vastuuvapauden myöntämiselle. Talous on muilta osin kunnossa Seurakunnan taloudesta on sen sijaan enimmäkseen iloista kerrottavaa, kuten esimerkiksi se, että seurakunnan viime vuoden tulos on 463 000 euroa ylijäämäinen. Summaa selittää osaltaan se, että se sisältää seurakuntatalon purkamiseen varatut rahat, jotka ovat toistaiseksi käyttämättä. – Meillä on hyvä talouskuri, joka jatkuu edelleen, Pispa toteaa. Lisäksi seurakunnan jäsenistö on jatkanut hienoista kasvuaan, osin muuttovoitonkin ansiosta. Vastuuvapaus-kiista liittyy seurakunnansijoituksiin, joissa on tällä hetkellä varallisuutta kiinni noin 4 miljoonaa euroa. Sijoituksiin liittyy aina riski, joista maailmantalouden mullistanut korona lienee yksi viime vuosikymmenien räikeimpiä esimerkkejä. Pispa toteaa, että etenkin korona-aikana sijoitusten arvo on alentunut, mutta vain reilut 8 prosenttia, mitä voi esimerkiksi pääkaupungin seurakuntien vastaavaan lukuun verrattuna pitää kohtuullisena. Uudistuksille on tarvetta Mitä tulee kysymykseen sijoituspolitiikan uudistamisesta, Pispa toteaa, että hän otti uudistusasian esille oma-aloitteisesti jo viime syksynä. – Pohdimme yhdessä seurakunnan sijoitussalkunhoitajan kanssa kohteiden uudistamistarpeita. Pispa näkee, että tarvetta uudistamiselle on siksi, että sijoituksia on lähdetty rakentamaan vuonna 2015 luodun sijoituspolitiikan mukaan niin sanotulla pitkän aikavälin hajautuksella.. – Nyt olemme päässeet silloin asetettuihin tavoitteisiin. Pispan mukaan seurakunnan sijoitettavan varallisuuden yhteismäärä on neljän vuoden aikana kasvanut niin suureksi, että tästäkin syystä on tarvetta tarkistaa varojen allokaatiota. Termi tarkoittaa sijoitusten hajauttamista eri omaisuusluokkiin, kuten esimerkiksi osakkeisiin. – Sijoitusympäristö muuttuu koko ajan, joten on järkevää tarkastella myös uusia sijoituskohteita, joita vanha, vuonna 2015 luotu sijoituspolitiikka ei ole mahdollistanut. – Olemme uudessa tilanteessa siinäkin, että kymmenestä myynnissä olleesta rantatontista kahdeksan on myyty ja siten seurakunnalle on kertynyt uutta sijoitettavaa varallisuutta. Pispa korostaa, että salkunhoitajat tarjoavat erilaisia rahastoja, jotka ovat erikoistuneet vielä tarkemmin vastuullisuuteen, mikä on yksi seurakunnan tärkeistä teemoista. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että käytössä on optimaalinen määrä kassavaroja. – Olen tehnyt uudesta sijoituspolitiikasta muun muassa tällaisia ehdotuksia. – Näistä kirkkoneuvostolla on omanlaisensa näkemys. "Sijoitusympäristö muuttuu koko ajan, joten on järkevää tarkastella myös uusia sijoituskohteita."