Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli sivistysjohtaja Pauliina Pikkaa vastaan nostettua syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta – sivistysjohtaja kiistää syytteen

Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli keskiviikkona Nokian kaupungin sivistysjohtajan Pauliina Pikan saamaa syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte liittyi kaupungin työntekijän irtisanomiseen, josta käytiin oikeutta vuonna 2017. Kaupunki oli irtisanonut työntekijän, koska naisella oli liikaa sairaspoissaoloja. Kaupungin mukaan työntekijän työkyky oli heikentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan irtisanominen oli perusteeton. Oikeus katsoi, ettei työntekijä ollut menetellyt moitittavasti. Eli hän ei ollut antanut itse mitään aihetta työsopimuksen päättämiselle. Nokian kaupunki ei ollut myöskään ottanut huomioon irtisanomisaikana toimitettua uutta selvitystä tämän terveydentilasta. Nokian kaupunki tuomittiin muun muassa maksamaan irtisanotulle korvauksia 24  333 euron edestä. Kyse irtisanotun asian uudelleenkäsittelystä Syyttäjän sivistysjohtajalle vaatima syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta kytkeytyy irtisanotun helmikuussa 2016 tekemään pyyntöön ottaa hänen asiansa uudelleen käsittelyyn hänen toimittaessaan kaupungille uuden lausunnon terveydentilastaan. Irtisanominen oli tapahtunut vuonna 2015. Marraskuussa 2015 Nokian kasvatus- ja opetuslautakunta oli käsitellyt ja hylännyt työntekijän tekemän oikaisupyynnön irtisanomisesta. Vuoden 2016 helmikuussa irtisanotun kuuden kuukauden irtisanomisaika oli vielä meneillään. Sivistysjohtajan saama syyte koskee muotoa, jolla päätös uudelleen käsittelyyn ottamisesta olisi pitänyt tehdä. Syytteen mukaan Pikka on myös laiminlyönyt asian viemisen asianmukaisesti kasvatus- ja koulutus lautakunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Sivistysjohtaja kiistää Sivistysjohtaja kiistää syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Saadessaan uudelleenkäsittelypyynnön Pauliina Pikka oli toiminut Nokian kaupungin sivistysjohtajana muutaman päivän. Pikan puolustuksen mukaan kaupunki konsultoi asiassa kaupungin omia lakimiehiä sekä Kuntatyönantajia. Sekä Pikan esimies Nokian kaupunginjohtaja että silloinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja olivat antaneet ohjeen, ettei aihetta uudelleenkäsittelyyn ole. Irtisanottu edellytti, että asiasta tehdään hallintopäätös, kuten myös irtisanomisesta ja oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä oli aikaisemmin tehty. Tämä olisi sisältänyt valitusosoituksen hallinto-oikeuteen. Puolustuksen mukaan asiasta ei lain mukaan ollut velvollisuutta tehdä hallintopäätöstä vaan sähköpostitse annettu vastaus asiaan olisi ollut riittävä. Vaihtoehtoinen syyte Syyttäjä esitti oikeuskäsittelyssä vaihtoehtoisen syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Vastaaja eli Pauliina Pikka kiistää myös tämän syytteen. Syyttäjä vaatii, että vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Asianomistaja eli irtisanottu ei esitä korvausvaatimuksia vastaajalle. Tuomio tapauksesta annetaan myöhemmin.