Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Uuden kirjaston salit ja tilat voisi nimetä virran vartta mukaillen Viholaksi, Utolaksi, Kohmalaksi, Korvolaksi, Lukkilaksi...

Kulttuuripääkaupunkihaun alateema ”Enemmän kylähyppelyä” inspiroi vanhan kyläaktivistin esittämään kolme pointtia. Ensiksi: Keksitäänkö jossakin jo nimiä Virran saleille ja huoneille? Jos ja kun nimillä halutaan viitata erityisesti Nokianvirtaan, tiloille voisi mielestäni antaa sen varrelta löytyviä paikannimiä (esimerkiksi Vihola, Utola, Kohmala, Korvola, Lukkila, Jaakkola, Penttilä jne.). Aikojen kuluessa syntyneet nimet kertoisivat myös ”ajan virrasta”, siitä miten esihistorialliset ja nykyhistorialliset ihmiset ovat vaeltaneet, asettuneet asumaan ja ryhtyneet harjoittamaan elinkeinoja ja muuttaneet maisemia Pyhäjärvestä Kuloveteen laskevan virran rannoilla. Toiseksi: Nokian kontribuutio hakemukseen voisi olla ”Nokianvirta – kymmenen kilometriä kyläkulttuuria” -hanke. Se voisi sisältää kyliä esittelevän pysyvän näyttelyn Virrassa, opastetun reitistön joka ohjaa tutustumaan virran varsiin kotiseutuhistorian hengessä, ja tietenkin ohjelman jonka tavoitteena on lisätä nykyhyppelyä virranvarren kylissä. Kolmanneksi: Nokianvirran luontoarvojen (muun muassa suojellut lehtoalueet, Melon kalliojyrkänteet, Intianlahden muinaisuoma, Alasenlahden ja Knuutilan luhdan linnustot) nykyistä parempi esillepano ja vaaliminen olisi myös kulttuuriteko. Siispä ulkoilureittejä viitoittamaan! Lopuksi: Monimerkityksinen Virta on kyllä mainio nimi. Haitanneeko, jos ulkopaikkakuntalaiselle tulee siitä ensimmäiseksi mieleen Olavi Virta? Kirjastopalvelujen suurkuluttajana allekirjoittaneelle siitä tulee mieleen virtanen kirjaston asiakasvirrassa.