Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

Harvat asiat täysin pysyviä

Nokian Uutiset kirjoitti 20.7.2020 Edenin alueen kaavoituksesta. Kaavoitushanke on saamassa vastustavia mielipiteitä päätellen lehden otsikosta ”kaavaluonnos suututtaa”. Vastaavaa kritiikkiä on muutamiin muihinkin kaavahankkeisiin. Lehden artikkelin mukaan monien mielestä on hävytöntä, että olemassa olevat talot on myyty aikoinaan järvinäkymin ja nyt talojen ja järven väliin ollaan kaavoittamassa uusia taloja. Tältä osin on todettava, että asuntojen myyjinä toimivat rakennusliikkeet tai muut asuntojen omistajat välittäjineen. Edenin alueelta kaupunki tuskin on myynyt ensimmäistäkään asuntoa koskaan. Lähes kaikkea myydään mielikuvilla, myös asuntoja. Asuntojen myynti-ilmoituksissa kuitenkin poikkeuksetta on maininta, että alueen kaavoituksesta saa lisätietoja ao. kunnan kaavoitusviranomaisilta. Tätä mahdollisuutta kannattaa käyttää, ja samalla on hyvä tiedostaa, että lähes kaikki ihmisten tekemät päätökset ovat uudelleen tarkasteltavissa yhteiskunnallisen tarpeen muuttuessa. Kasvukeskuksissa, myös Nokialla, on tavoitteena kaava-alueiden tiivistäminen. Tehokkaimmin säilyttäviä kaavamerkintöjä ovat SL (luonnonsuojelualue) ja SM (muinaismuistoalue). SR (kulttuurihistoriallinen rakennus/alue) ja VL (lähivirkistysalue) merkinnät ovat myös varsin turvaavia, mutta eivät absoluuttisesti pysyviä. Edenin ranta on yleiskaavassa (2004) matkailupalvelujen aluetta RM ja satama-aluetta LS. Asemakaavoissa alue on osoitettu liike- toimisto- ja erillispientalojen korttelialueeksi sekä satama-, katu-, paikoitus- puisto- ja lähivirkistysalueeksi. Ihmiset helposti mieltävät vapaan tilan pysyväksi, ja jopa yhteisesti omistetuksi vaikka se saattaa olla yksityisessä omistuksessa kuten Edeninkin alueella osa siitä on. Luonnoksen mukainen kaavamuutos toteutuessaan tuo kuitenkin merkittävän muutoksen sille rakentamiselle ja niille toiminnoille, mitkä jo nyt alueelle olisi mahdollista toteuttaa. Kaavahankkeet ovat ennen päätöskäsittelyä ainakin kaksi kertaa nähtävillä. Kaavat ovat nähtävillä juuri sen vuoksi, että kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavasuunnitelmaan. Kaavoittaja ja päättäjät saavat tällä tavoin arvioitavakseen kuntalaisten näkökantoja asiassa. Esitetyt mielipiteet eivät ole merkityksettömiä. Kaavoituksessa käytössä olevat määrämuotoiset kuulemisen prosessit mahdollistavat helposti vastakkainasettelun, ja vaikuttavat siten riittämättömiltä. Koska harvoin mikään on täysin pysyvää, ja koska harvoin missään on vain yksi totuus, olisi tärkeää saada enemmän aikaiseksi vuoropuhelua, ja eri näkökantojen ymmärtämistä: Mikä tässä kaavoitushankkeessa on yleisen edun nimissä hyvää, mikä siinä huolettaa, miten sitä voitaisiin parantaa tai miten ylipäätänsä kehittää monimuotoista ja korkeatasoista kaupunkiympäristöä. Kirjoittaja on Nokian kaupunginjohtaja.