Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Tähänkö Siuron uusi päiväkoti? - kaavaa valmistellaan parhaillaan

Nokian kaupungin tavoitteena on kaavoittaa Siurontien ja Porinradan välinen pelto ja samalla tarkistaa katualueiden rajauksia, sekä nimetä Siurontien vanha linjaus osoitesekaannuksien välttämiseksi. Kaavamuutosalue sijaitsee Tampere-Pori -radan ja Siurontien välissä. Alueella on junaradan huoltoaluetta, peltoa ja tiealueiden välissä olevaa pensaikkoa, jossa on muutamia isompia puita. Kyseinen alue on myös yksi mahdollisista vaihtoehdoista harkittaessa Siuron uuden päiväkodin sijaintipaikkaa. Vaikka aloite on lähtöisin kaupungin sivistyspalveluilta, kaupunki haluaa tarkastella kaavoittamattoman alueen maankäyttöä asemakaavalla, vaikka Siuron mahdollinen uusi päiväkoti ei sijoittuisikaan alueelle. Alustavan suunnitelman mukaan Porin radan viereinen alue osoitetaan rautatiealueeksi. Siurontien kahden väylän välinen alue osoitetaan suojaviheralueeksi ja Siurontien pohjoinen katulinjaus nimetään Siuronkaareksi. Suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueella kulkee Siurontien kaksi rinnakkaista väylää. Alueella ei ole todettuja luontoarvoja ja tehdyn selvityksen perusteella alueella ei myöskään ole muinaisjäännöksiä. Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Radan huoltoalue on valtion. Alueen pellot on vuokrattu viljelijälle. Alueella on 08.06.2017 voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Suunnittelumääräyksenä on, että aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Asemakaavan toteuttamisaikataulu ei ole vielä tiedossa. Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla sekä virastotalon ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros) 2.10. – 1.11.2019, jona aikana mielipiteet valmisteilla olevasta kaavasta on jätettävä kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon kirjallisesti.