Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

Keskusta kehittyy, reuna-alueet ei

Asukasluvun muutosta pidetään nykyään paikkakunnan kehityksen mittarina. Suuri kasvu mielletään merkkinä hyvästä kehityksestä. Näin Nokiallakin. Kehitys ei kuitenkaan ole kohdistunut likimainkaan tasaisesti koko kaupunkiin. Kymmenen vuoden pituisen jakson tarkastelu osoittaa keskustaajaman voimakkaan kehityksen ja reuna-alueiden kehityksen pysähtyneisyyden, ja jopa taantumisen. Aikavälillä 2010–2019 koko kunnan asukasluvun kasvu oli 2282. Siitä keskustaajaman osuus oli 2199, eli muun Nokian osuus oli vain 83 asukasta. Siuro–Kulju–Linnavuori-taajaman viime vuosituhannen loppuvuosikymmenten aktiivisen maapolitiikan ansiosta pitkään jatkunut asukasluvun kasvu on aikavälillä 2010–2019 vaihtunut taantumaksi, vähennyksenä 81 asukasta. Pohjoisen haja-asutusalueen asukasluku on kasvanut 69:lla, josta Pinsiön osuus on 58. Eteläisen haja-asutusaleen asukasluku on kasvanut 57:llä seuraavasti: Sorvassa kasvua 82, muualla Tottijärvellä vähennystä 34. Sarkolassa lisäystä oli 7 ja Taivalkunnassa 2. Tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa asukkaiden ikärakenteella on merkitystä, varsinkin keskustaajaman ulkopuolella. Muutos alle 15 vuoden ikäisten määrässä aikavälillä 2010–2019 on karua kerrottavaa sekin. Koko Nokialla on lisäystä 117, ja keskustaajamassa lisäystä 212, eli muualla vähennystä 95. Siuro-Kulju-Linnavuori vähennystä 50. Pohjoisella haja-asutusalueella on lisäystä 8 ja eteläisellä vähennystä 53 alle 15-vuotiasta. Pitkällä aikavälillä kehitys ja näkymät reuna-alueiden osalta on huolestuttava. Toki Sarkolassa tänä vuonna tapahtunut ja myös tiedossa oleva muuttoliike sitä hieman lieventää. Mutta, jos koko kunta on tarkoitus pitää asuttuna ja jäljellä olevat vähäiset palvelut säilyttää ja jopa sellaisia lisätä, on asenteiden rakentamisen lupahakemuksia käsiteltäessä muututtava sallivammaksi. Valmistelussa ja päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon puoltavat seikat ja vihonviimeisenä ne, jotka estävät rakentamisen. Toinen keino on Korvolan ja Tottijärven asemakaava-alueiden vapauttaminen rakennettavaksi.