Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipidekirjoittaja kysyy, miksi Taivalkunnan alueelta on viime vuosina evätty useita rakennuslupia – Nokian kaupunki vastaa

Älkää viekö lapsilta koulua. Koulu on ainut palvelu veroja maksaville kyläläisille, lapsille koulu ja harrastuspaikka ja aikuisille kokoontumispaikka, useimmiten kaikki yhdessä. Onko selkeästi erotettu oman mittarinsa alle laskutusta varten koulun viereisten rivitaloasuntojen lämmitys-, vesi- ja muut kulut? Aikaisemmin oli vain yksi mittari, mistä saman mittarin kautta menivät kulutuslukemat koulurakennukseen ja rivitaloille sekä talonmiehen asuntoon. Taivalkunnan alueelta on viime vuosien aikana evätty rakennuslupa noin kymmeneltä rakennusluvan pyytäjältä. Oliko kyseessä pitkäntähtäimen suunnitelma? Kun ei kukaan saa rakentaa taloa, niin ei kouluun tietenkään tule oppilaita lisää - ja sitten lopetetaan koko koulu! Entä perheen yhdistämismahdollisuus myös suomalaisille? Isovanhemmat hakivat rakennuslupaa viereiselle tontille ollakseen lähellä lapsenlapsiaan. Juuri tämä sukupolvien välinen yhteistyö on sitä, mitä hajoava yhteiskuntamme kipeästi tarvitsee. Kun isovanhemmat hoitavat nyt lapsenlapsiaan, nämä vuorostaan auttavat heitä vanhana. Emmekö tarvitse kaiken omavaraisen selviytymisen? Näin vähennetään kalliiden laitospaikkojen rakentamistarvetta. Tarvitsemme monimuotoisuutta ja voimme kysyä selviydymmekö haasteista palaamatta suku -ja perheyhteistyöhön? Ei kuka sanoi vaan mitä sanoi Nokian kaupunki vastaa kirjoittajalle Mielipidekirjoituksessa ”Mitä tämä oikein on?” on esitetty näkemys rakennuslupien myöntämisestä Taivalkunnan alueella. Rakennuslupien myöntäminen perustuu lainsäädäntöön ja rakennuslupa myönnetään aina, kun oikeudelliset edellytykset ovat olemassa. Nokian kaupungilla rakennuslupapäätös tehdään yleensä alle kolmessa viikossa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat rakennusvalvontaan. Voi olla tilanteita, että uutta rakennuspaikkaa ei maanomistajan haluamalla tavalla voida esimerkiksi yleisten mitoitusperiaatteiden tai maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi muodostaa, eikä näin ollen rakennuslupaakaan myöntää. Mikäli alueella on asemakaava, ranta-asemakaava tai rakennusluvan myöntämisen mahdollistava oikeusvaikutteinen yleiskaava, voidaan lupa myöntää suoraan kaavan mukaisena. Tällöin kaavaa laadittaessa on tehty perusteellinen selvitys rakentamisen vaikutuksista. Käytännössä haja-asutusalueella joudutaan kuitenkin lähes aina ennen rakennuslupakäsittelyä tekemään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelutarveratkaisupäätös, jossa harkitaan oikeudelliset edellytykset sille, voidaanko uusi rakennuspaikka muodostaa. Suunnittelutarvepäätöksen tekeminen edellyttää aina laajahkoa selvitystyötä, jossa tarkastellaan mm. kantatilan rakennushistoria niin sanotussa emätilatarkastelussa vuodesta 1959 alkaen. Rakennuspaikkojen yleisten mitoitusperiaatteiden mukaisesti tuolloin vertaillaan kantatilasta jo muodostettujen rakennuspaikkojen lukumäärää alkuperäisen tilan pinta-alaan ja muiden tilojen rakentamismääriin. Samoin mm. esitetyn rakennuspaikan sijainti ja pinta-ala, maisemalliset ja ympäristölliset seikat, olemassa oleva rakennuskanta, palvelujen saatavuus ja liikenneyhteydet tulee huomioida selvitystyössä. Mikko Nieminen kaupunkikehitysjohtaja Nokian kaupunki Vastaus lämmitys- ja vesimittaroinnista Koulun kulutusmittaroinnista (lämmitys ja vesi) ja kiinteistöhoito- sekä kunnossapitokuluista jyvitetään osa Taivalkunnan rivitaloille. Entinen talonmiehen asunto on ollut jo pitemmän aikaa koulun käytössä. Tilapalvelut Nokia kaupunki