Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Tuloja haetaan tonttikaupoilla ja veroilla, leikkauslistalla muun muassa kymppiluokka

Helsinkiä lukuun ottamatta muissa Suomen kunnissa verotilitysten määrä on suuri haaste ensi vuoden talousarvioita tehtäessä. Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo, että Nokialla verotulojen määrä tulee olemaan arviolta 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Syynä tähän on tulorekisteri- ja verokorttiuudistus. – Oletuksena on, että tilanne vähän tasaantuu loppuvuodesta, mutta on vaikea ennustaa, kuinka paljon, Väätäinen sanoo. Nokialla taloutta rasittavat erityisesti toimitilakysymykset, joista koituu mittavia korjauskustannuksia, investointipainetta ja väistötilojen vuokrakustannuksia. Näistä syistä talouteen on tulossa jälleen mittava alijäämä. Kaupunginjohtaja esittääkin talousarvioesityksessään, että taloutta tasoitetaan useilla keinoilla. Yksi niistä on tuloveroprosentin nostaminen 0,5 prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Ehdotus sisältää säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisen, jolla tavoitellaan yhteensä 2,4 miljoonan euron sopeutusta vuosille 2020–2022. – Tavoitteena on, että taloussuunnitelma on selvästi ylijäämäinen koko kolmen vuoden suunnitelmakaudelle, jotta kaupungin talous kestää yli suunnitelmakauden jatkuvat mittavat investoinnit, kertoo Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela . Nokian nettoinvestointien määrä nousee seuraavan kolmen vuoden aikana historiallisen suureksi, 88,5 miljoonaan euroon. Talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna investointeja tehdään 31 miljoonalla eurolla. Näistä taloudellisesti suurimpia kohteita ovat tulevana vuonna Emäkosken koulu, 8,7 miljoonaa euroa, Myllyhaan koulun uudisrakennus, 5,8 miljoonaa euroa ja hyvinvointikeskuksen ensimmäinen vaihe, 4 miljoonaa euroa. Kaupungin väestömäärän arvioidaan kasvavan ensi vuonna jo yli 34 000 asukkaaseen. Laajentuvien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen suunnitellaan investointirahaa vuosille 2020–2022 yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Emäkosken silta valmistuu arvion mukaan ensi vuoden aikana. Harjuniittyyn tukee uusia tontteja luovutettavaksi ja Kolmenkulman ECO3-aluetta laajennetaan edelleen, jotta kaupunki saa ensi vuoden lopussa myytäväksi uusia tontteja kasvavalle bio- ja kiertotalousklusterille. Kaupunginjohtajan esityksessä Nokialla pyritään parantamaan erityisesti ennaltaehkäiseviä palveluita. Kaupungille perustetaan esimerkiksi uusi koulupsykologi sekä perheneuvolaan psykologi tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia. Lisäksi esityksen mukaan kaupungille palkataan uusi hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu hyvinvointityön kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön koordinointi. Uusi nuoriso-ohjaajan vakanssi parantaa nuorisotyön vaikuttavuutta ja mahdollistaa koulunuorisotyön kehittämisen sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virran tulevan nuorisotoiminnan suunnittelun. Terveyspalveluiden vastaanottotoimintaa uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi. Omalääkäri- ja omahoitajamalli muuttuu vielä tämän vuoden puolella. Jatkossa kotiosoite ei määritä hoitajaa tai lääkäriä, vaan hoitoon pääsee hoidontarpeen perusteella. Myös terveyspalveluiden sähköistä asiointia laajennetaan. Perusopetuksessa tarvittavat säästöt tarkoittavat opetusryhmien koon kasvattamista. Lisäksi talousarvioesityksen mukaan lisäopetuksesta luovutaan, mikä merkitsisi niin sanotun kymppiluokan lopettamista ensi syksystä alkaen. Esityksessä varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon kuntalisää lasketaan säästösyistä ensi vuonna 50 eurolla kuukaudessa per lapsi. Väätäisen mukaan kuntalisä säilyy silti edelleen kaupunkiseudun korkeimpana. Myös omaishoidon tuesta leikataan pienimmän maksuluokan, noin 200 nokialaisen tuensaajan osalta. Tuki laskee esityksessä lakisäätäiseen minimiin, noin 400 euroon kuukaudessa. – Vastaava tukisumma on jo käytössä monessa Pirkanmaan kunnassa. Kaupungin kokonaistuottojen arvioidaan kasvavan 4,3 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Verotuotot kasvavat arvion mukaan 3 prosenttia ja toimintatuotot 1,7 prosenttia. Nokian kaupungin valtionosuuden arvioidaan kasvavan ensi vuonna 11,1 prosenttia eli 41 miljoonaan euroon. – Jotta merkittävät investoinnin uusiin, terveellisiin rakennuksiin saadaan toteutettua, kaupungin velkaantuminen kasvaa edelleen. Seuraavan kolmen vuoden aikana Nokian kaupunki velkaantuu 32,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 780 euroa lisävelkaa per asukas vuoteen 2022 mennessä. Kaupungin kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä ensi vuonna 200,3 miljoonaa euroa. Näin ollen menot kasvavat tähän vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia. Toimintatuottojen, toimintamenojen ja verorahoituksen muutosten jälkeen Nokian kaupungin vuosikate nousee ensi vuonna 19 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi 4,8 miljoonaa euroa. Nokian kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle 18. marraskuuta. Ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 9. joulukuuta. • Asukasluku 34 050 • Tulovero 21 prosenttia • Ylijäämä 4,8 milj. € • Vuosikate 19 milj. € • Poistot 14,3 € • Investoinnit (netto) 31 milj. € • Lainaa per asukas 3219 € • Lainakanta 109,6 milj. € • Talousarvion plussat: Nokia kasvaa, taloussuunnitelma on ylijäämäinen, kaupunki investoi tulevaisuuteen, uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta otetaan käyttöön, ennaltaehkäisevät palvelut paranevat. • Talousarvion miinukset: Velkamäärä kasvaa merkittävästi, tuloveroprosentti nousee, opetusryhmät kasvavat ja kymppiluokka lakkautetaan, yksityisen hoidon kuntalisä pienenee ja omaishoidon tuki laskee minimiin.