Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kaste voi kaatua kummien puutteeseen – Kirkkohallitus esittää, että kastettavalle lapselle riittäisi jatkossa yksi kummi

Mikäli kirkkohallituksen esitys menee marraskuun kirkolliskokouksessa läpi, kastettavalle lapselle riittää jatkossa yksi kummi. Kummin tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kirkkohallitus päätti esityksestä istunnossaan 17. syyskuuta. Esitys edellyttää muutosta kirkkojärjestykseen. Mikäli ehdotettu muutos hyväksytään kirkolliskokouksessa, muutos voisi tulla voimaan ensi vuoden alusta. Viime toukokuussa kirkolliskokous käsitteli edustaja-aloitetta, jossa esitettiin kummiuden vaatimusten keventämistä. Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä on ollut kummien puute. Ainoastaan yhden kummin nimeämiseen tarvitaan tällä hetkellä kirkkoherran erillispäätös. Kirkkojärjestyksen muutosesityksen valmistelu annettiin kirkkohallituksen tehtäväksi. Nykysäännösten mukaan kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kastettavan lapsen kummien määrällä ei ole ylärajaa. Kasteen jälkeen lapselle voidaan erityisestä syystä lisätä enintään kaksi kummia. Päätöksen kummin lisäämisestä voi tehdä lapsen huoltajien hakemuksesta lapsen seurakunnan kirkkoherra. Esityksestä kirkkojärjestyksen muutokseen pyydetään kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto.