Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kivi Trio suunnittelee Harjuniityn Tappurinlehtoon myös maankaatopaikkaa, jonne voisi viedä vuodessa liki 50 000 tonnia maata – ympäristölupaa ei vielä ole

Kivi Trio Oy suunnittelee maankaatopaikkaa lähelle Harjuniittyä ja jo olemassa olevan kalliolouhimon viereen. Maankaatopaikka sijoittuu Aronmetsäntaustan tilalle Kivi Trion kallionottoalueen viereen. Pilaantumattomien maa-ainesten kaatopaikkaa ja maa-ainespankin aluetta olisi noin neljä hehtaaria. Alueelta on etäisyyttä Porintiehen noin kilometrin verran ja Porin yhdystielle noin 750 metriä. Kaatopaikalle kuljetaan Tappurinlehdontien ja Porin yhdystien kautta. Kivi Trion suunnitelmien mukaan alueella voitaisiin ottaa vastaan maa-aineksia enintään 49 000 tonnia vuodessa. Osittain kyse on kierrätyksestä: alueella voitaisiin vastaanottaa kivilouhetta, jota murskataan jatkokäyttöä varten. Nokian kaupungilla on oma maankaatopaikkansa, mutta yksityiset toimijat joutuvat viemään maa-ainekset kierrätettäviksi tai läjitettäväksi kaupungin rajojen ulkopuolelle, vaikka rakennustoiminta täällä tapahtuisikin. Murskausta kerran vuodessa Suunnitelman mukaan louhetta murskattaisiin kerran vuodessa korkeintaan viikon ajan. Murskausta ei tehtäisi kesäisin, vaan syyskuun ja toukokuun välillä. Sen sijaan vastaanottoa ja kuljetuksia olisi ympäri vuoden, maanantaista perjantaihin kello 6–22 ja lauantaisin kello 8–16. Ely-keskus ei edellytä yva-menettelyä Pirkanmaan ely-keskus ei tuoreen päätöksensä mukaan vaadi, että Kivi Trion suunnitelmia pitäisi arvioida ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan. Ely-keskus katsoo muun muassa, ettei hanke aiheuta todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ilmanlaadulle. Melusta ely-keskus toteaa, että se voi todennäköisesti olla kuultavissa Harjuniityn virkistysalueella ja myös asuinalueella, muttei melu muodostuisi merkittäväksi, jos meluntorjunta onnistuu suunnitelmien mukaan. Vaikka hanke ei vaadikaan yva-menettelyä, toteutuakseen se vaatii vielä ympäristöluvan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaari kertoo, että Kivi Trio on jo jättänyt ympäristölupahakemuksen asiasta. Lupaa ei ole vielä käsitelty, sillä kaupunki halusi kuulla ensinkin ely-keskuksen kannan yva-menettelyn tarpeellisuudesta. Tuohisaari uskoo, että ympäristölupa ehtii rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn aikaisintaan kesäkuussa. Varsinaisen kalliolouhimon lupa myönnettiin Kivi Triolle lopulta monien vaiheiden jälkeen marraskuussa 2017. Kivi Trio oli valittanut ympäristöluvan hylkäämisestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja maa-ainesluvan hylkäämisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.