Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Maatialanharjun pohjavesialueen rajauksiin tulossa muutoksia – Asiakirjat ovat nyt julkisesti nähtävillä

Pirkanmaan ely-keskus on rajannut ja luokitellut uudelleen Nokian kaupungin alueen pohjavesialueet. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Rajaus ja luokka muuttuvat Nokialla muutoksia on tulossa Maatialanharjulle. Maatialanharjun pohjavesialue kuuluu jatkossa 1-luokkaan I-luokan sijasta. Uuden lainsäädännön mukaan pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan, mikäli alueen vettä käytetään tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä joko enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiota päivässä tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Maatialanharjun pohjavesialue kuuluu 1-luokkaan, koska alueella on Maatialan vedenottamo. Uuden lainsäädännön myötä luokkia on kaikkiaan viisi: 1, 2, 1E, 2E ja E. Alue kuuluu pääsääntöisesti 2-luokkaan, kun siellä muodostuu pohjavettä yli 100 kuutiota päivässä, jos se myös muutoin ominaisuuksiltaan soveltuu vedenhankintaan. E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- tai maaekosysteemiin. Myös Maatialanharjun pohjavesialueen rajausta muutetaan. Pohjavesialue rajautuu pohjoisosassa Vihnusjärveen, eteläpuolella Pyhäjärveen Maatialanlahden ja Markluhdanlahden alueilla sekä savikerrostumiin ja länsiosassa kallioon. Maatialanharjun ja Epilänharju-Villilä B:n välistä pohjavesialueen rajaa siirretään reilun kilometrin verran kunnan rajalta kohti lounasta pohjaveden vedenjakajalle. Raja siirretään vastaamaan Vihnusjärven rantaviivaa. Uuden pohjavesialueen rajan kohdalla pohjavesi virtaa toisaalta kohti Maatialan vedenottamoa ja toisaalta kohti Mustalammin vedenottamoa. Vedenjakajan kohdalla ei ole selkeää kalliokynnystä ja pohjaveden virtaussuunta saattaa vaihdella alueella riippuen vedenoton määrästä ja pohjaveden pinnantason vuodenaikaisvaihteluista. Lähes kuukauden päivät nähtävillä Nokian pohjavesialueista alkaa kuuleminen maanantaina 20. toukokuuta. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Nokian kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Harjukatu 23. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä ymparisto.fi-sivustolta . Sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 18 kesäkuuta kello 16.15 mennessä joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere, tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi .