Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Osayleiskaavalla lisää yritystontteja, mutta ulkoilureitit menevät uusiksi – Kankaantakaa ei enää hiihdetä suoraan Koukulle

Koukkujärventieltä Kolmenkulmaan ulottuvan Kyynijärvi-Juhansuon alueen osayleiskaavan muutos on valmistunut ja kaavaehdotusta käsitellään pian kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ehdotus on tarkoitus saada toukokuussa. Nokian kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen sanoo, että kaavan ydinajatuksena on ohjata Porintien reunaan ja ehkä Koukkujärven itäreunaankin julkisivultaan siistiä yritystoimintaa. Jätteenkäsittely- ja muu vastaava kiertotalouden teollisuus taas ohjataan peremmälle kaava-alueella. Merkittäviä muutoksia on tehty muun muassa Porintien varteen tien pohjoispuolelle, johon Nokian kaupunki tavoittelee kaupunkimaista ilmettä ohjaamalla siihen liiketila- ja toimistorakentamista. Valtatie 3:n länsipuolelle, Kodin Terran tontin läheisyyteen, on merkitty yksi alue kaupallisia palveluita varten. – Ruokakauppaa siihen ei saa rakentaa, mutta siihen voisi tulla esimerkiksi rakennustavara- tai autokauppa, tai jokin muu tilaa vaativa erikoiskauppa. Kiinnostusta on ollut, ja etenkin, jos Juhansuonkatua jonakin päivänä jatketaan valtatien ylittävällä sillalla Kodin Terralta kaava-alueelle, kiinnostus noussee ihan uudelle tasolle, Eerikäinen tarkentaa. Hiihtokelpoisesta kävelykelpoiseksi Kaavamuutoksessa alueen pohjoisosaan sijoittuvan puu- ja biomassaterminaalin aluevarausta on pienennetty noin kymmenellä hehtaarilla. Tästä huolimatta Koukun majalta Ikurin majalle kulkevaa ulkoilureittiä joudutaan siirtämään pohjoisempaan noin puolentoista kilometrin matkalta. Reitin siirtämisestä uuteen paikkaan vastaa tontille tuleva toimija, ja reitti tulee toteuttaa vähintään nykyisen reitin tasoisena. – Mikäli kaavamuutos etenee aikataulussa, puuterminaalin aluetta koskevia kauppoja päästäisiin tekemään kesällä. Kaavan eteläosaan päästäneen käsiksi vasta vuosien 2025–2026 tienoilla, jolloin kaupunki voisi aloittaa katujen rakentamisen. Kokonaisuutena kaava on todella mittava hanke, jonka valmistuminen vie vuosia, Eerikäinen jatkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Kankaantaan alueelta pääsee sivakoimaan Koukun majalle ainakin vielä muutaman vuoden ajan. Kaava-alueelle ollaan näet rakentamassa kahta katua, joista Öljytien ja Porintien liittymän kohdilta koilliseen lähtevä Myllypuronkatu halkoo alueen pystysuunnassa ja Kodin Terran suunnasta kulkeva Juhansuonkatu vaakasuunnassa. Pääkokoojakaduksi tarkoitettu Myllypuronkatu katkaisee hiihtoreitin niin, että se muuttuu todennäköisesti osittain kevyen liikenteen väyläksi ja osittain kävelyreitiksi. – Myllypuronkatu on korkeiden kuljetusten reitti, joten ulkoilureitti on louhittava sen ali, ja alikulun tekeminen hiihtokuntoiseksi on hankalaa ja kallista. Lisäksi Myllypuronkadulle tehdään joka tapauksessa kevyen liikenteen väylä, ja jos sen viereen rakennettaisiin latureitti, kesäaikaan siinä olisi turhaan kaksi kävelyreittiä rinnakkain, Eerikäinen jatkaa. Kaava-alueelle myöhemmin tehtävän katusuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös ulkoilureittien tarkemmat yksityiskohdat, mutta tällä hetkellä ajatuksena on, että hiihtoreitti Koukun majalle voisi alkaa Myllypuronkadun ja Juhansuonkadun risteyksen tuntumasta, vajaan kilometrin verran Öljytien ja Porintien liittymästä pohjoiseen. Siihen voisi kenties tehdä pysäköintipaikan hiihtäjille. Toisaalta, kaava-alueen teollisuuden melu ja pöly heikentävät ladun laatua jo nyt, joten on punnittava, kannattaako kaava-alueella olla latuja ollenkaan, vai riittäisikö kävely- ja pyöräily-yhteys. Koukkujärventien länsipuolella oleva latuverkosto jää joka tapauksessa ennalleen, sillä se ei kuulu kyseiseen kaava-alueeseen.