Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kaupungin projektiarkkitehti Jorma Hakola: ”Viinikanniemeä tulisi verrata Kokkolan asuntomessualueeseen tai Pirkkalan Pereen rantakortteliin eikä moottoritiehen”

Tuntematta arvojani Marjo Vuorela esittää 12.8. Nokian Uutisissa arvojemme eroista omintakeisia tulkintoja. Viranhaltijana velvollisuuteni on viedä valmistelemiani kaavahankkeita eteenpäin niille annettujen tavoitteiden ja kaupungin strategian ja yleisen edun mukaisesti. Tällä tavalla kaavoituksessa huomioidaan kuntalaisten etu. Valmisteluun kuuluu tuoda asian käsittelyssä tarvittava oleellinen tieto päättäjien harkittavaksi. Koska Viinikanniemestä on esitetty julkisuudessa omintakeisia käsityksiä, on niitä paikallaan myös julkisuudessa oikaista, jotta kuntalaiset ja päättäjät saisivat asiasta oikean kuvan. Marjo Vuorela ennustaa täysin perusteettomasti Viinikanniemen asuttamisen tuhoavan rantaa niin, että alue muuttuisi päättäjien häpeäpilkuksi. Hän vertaa asuinrakentamiskohdetta moottoritiehen. Parempia vertailukohteita ovat esimerkiksi Kokkolan asuntomessualueen tai Reposaaren loma-asuntomessualue tai Pirkkalan Pereen rantakorttelit. Mikään niistä ei ole valmistuttuaan ollut kenenkään häpeäpilkku vaan erittäin haluttua asuinaluetta. Vaikka Marjo Vuorela toisin väittää niin Viinikanniemen kaavaluonnos ei ole maakuntakaavan yleismääräyksen vastainen. Kaupungin rannat on vuosikymmenien aikana asemakaavoitettu jälkeen päin annetun yleismääräyksen mukaisesti. Viinikanniemen kaavoittaminen asumiselle ei vähennä vapaata rantaa koska se on jo nyt varattu yksityiseen (yksityinen leirintäalue) tarkoitukseen. Marjo Vuorela viittaa virheellisesti myös kaupungin rakennusjärjestykseen. Sen 1 §:n mukaan Nokian kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty. Tämä tarkoittaa sitä, että asemakaavan on mahdotonta olla rakennusjärjestyksen vastainen. Marjo Vuorela esittää myös virheellisesti, että Hakolan laskelmien mukaan leirintäalueen toiminta on hyvin kannattavaa. Tällaista laskelmaa minä en ole esittänyt. Marjo Vuorela moittii minun korostavan maankäytön vaikutuksia kaupungin talouteen. Tein sen, koska oioin Rauno Vuorelan kirjoituksessaan antamaa puutteellista mielikuvaa Viinikanniemen kaavoituksen taloudellisista vaikutuksista. Marjo Vuorela pitää kestämättömänä alueen käyttötarkoituksen muuttamista vain kaupungin lisätulojen toivossa. Kaavoituksessa tarkastellaan maankäyttöä aina kokonaisuutena ja miten se toteuttaa kaupungin strategiaa. Kaavoituksessa ei juuri koskaan perustella kaavapäätöksiä taloudellisilla seikoilla. Siksi talouden tarkastelu tässä yhteydessä voi tuntua vieraalta. Vuosien 2018 ja 2019 kaupunginvaltuuston tekemissä kaavapäätöksissä ei ole perusteltu kaavoja taloudellisilla perusteilla. Ehkä olisi pitänyt. Kaupungin haastavan taloudellisen tilanteen johdosta on hyvä joskus arvioida myös kaavojen taloudellisia vaikutuksia. Mikäli Viinikanniemen alue kaavaluonnoksen mukaisena vuokrattaisiin asumiseen niin siitä saatava vuokratulo olisi suuruusluokaltaan sama kuin leirintäalueen vuotuinen liikevaihto. (Liikevaihdosta murto-osa on kaupungille maksettavaa vuokraa.) Vuokratulon lisäksi kaupunki saisi asukkailta keskimääräistä suuremman kunnallisveron tuoton. Se helposti kaksinkertaistaa kaupungille saatavan taloudellisen hyödyn. Näin merkittävää asiaa ei voi vähätellä. Marjo Vuorela esittää virheellisesti myös, että Nokian kaupunki olisi lähdössä rakennusmaan hinnan markkinavetoiseen korottamiseen. Kuntalain 130 §:n mukaan kaupunki on kuitenkin velvollinen myymään tai vuokraamaan tontit markkinahintaan. Jos ei näin tehtäisi kaupunki toimisi laittomasti. Marjo Vuorela pelottelee myös, että Viinikanniemen rantatonteista mahdollisesti saatava huippuhinta nostaisi yleisesti tonttien hintoja. Näin ei tule käymään koska lähistöllä ei ole myytäviä rantatontteja. Kirjoittaja on Nokian kaupunginprojektiarkkitehti.