Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Pitäisikö vanhempainvapaa jakaa tasan naisten ja miesten kesken? Näin nokialaisehdokkaat vastaavat kysymykseen

Nokian Uutiset on esitellyt eduskuntavaalien alla nokialaisia ehdokkaita. Osana vaalijuttujen sarjaa kerromme ehdokkaiden kannoista erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on poimittu Nokian Uutisten vaalikoneesta . Vaalikoneen väittämiin voi vastata seuraavasti: täysin samaa mieltä, samaa mieltä, neutraali, eri mieltä ja täysin eri mieltä. Tällä kertaa kysymys on vanhempainvapaan jakamisesta miesten ja naisten kesken ja kotihoidontuen kestosta. Ehdokkaat ovat vastanneet väittämiin vanhempainvapaa pitää ja jakaa tasan miesten ja naisten kesken ja kotihoidontuen maksimiaika on pudotettava kolmesta vuodesta kahteen, jotta naisia saadaan nopeammin takaisin työmarkkinoille . Jaakko Perttunen (eop) – Neutraali. Kysymyksenasettelussa on aikansa elänyt heteronormatiivinen ydinperheoletus. Perheet ovat huomattavasti monimuotoisempia kuin kysymys antaa olettaa. Vanhempainvapaamallin tulee mahdollistaa vapaiden joustava käyttö niin yhden vanhemman kuin useamman vanhemman perheissä sukupuolesta riippumatta ja olla tutkitusti lapsen kehitykselle optimaalinen. Uudistuksen ensisijaisena tarkoituksena ei tule olla työllisyysasteen nostaminen vaan lapsen hoivan järjestäminen ja perheiden mahdollisuus järjestää hoiva ja työ tasa-arvoisesti. Eläinoikeuspuolue ei edellytä, että uudistuksen tulee olla kustannusneutraali. – Täysin eri mieltä. Kotihoidon lyhentäminen vähentää perheiden vapautta valita miten he lapset kasvattavat. Julkisen vallan tulisi olla enemmänkin perheiden vapauksia lisäävä kuin rajoittava tekijä. Tätä ajatusta mukaillen kotihoidontuen maksimi aikaa voisi myös nostaa. Vanhemmuus ja lasten kasvattaminen on mitä tärkeintä toimintaa ja on erikoista, että yhteiskunnassa emme halua tukea tätä enää tietyn ajan jälkeen vaan painostamme vanhemmat/kasvattajat pois kotoa muihin tehtäviin. Jari Kinnunen (kok) – Eri mieltä. Perheet tietävät parhaiten, kuinka asia tulee käytännössä hoitaa. – Neutraali. Ei syytä puuttua järjestelmään. Syntyvyys on muutenkin jo liian alhaalla. Ilari Juslen (liike nyt) – Täysin eri mieltä. Perheillä pitää itsellä olla oikeus päättää mitä elämällään tekevät. – Neutraali. Perustili -mallin mukaan. Perheet voivat joustavasti itse päättää miten elämäänsä suunnittelevat. Tuomo Isokangas (ps) – Täysin eri mieltä. Tämä tulee jättää jokaisen perheen itsensä päätettäväksi. – Täysin eri mieltä. Kaikki tutkimukset osoittavat selvästi, että lapsen ensimmäiset kolme elinvuotta ovat kehitykselle tärkeimmät. Tuolloin äiti on korvaamaton. Jukka Malminen (seitsemän tähden liike) – Eri mieltä. Ei perusteluja. – Eri mieltä. Ei perusteluja. Sami Vehmas (seitsemän tähden liike) – Neutraali. Vanhempainvapaan jakaminen tulisi olla perheen sisäinen asia ja heidän itsensä päätettävissään. – Eri mieltä. Vuosi on lyhyt aika työelämässä, lapsen nuoruudessa iso. Erno Laitinen (skp) – Täysin samaa mieltä. Ei perusteluja. – Eri mieltä. Kyl te osaatte tehdä ristiriitaisia kysymyksiä. Pauli Schadrin (skp) – Neutraali. Tämä asia pitää olla perheen itsensä määriteltävissä. – Täysin eri mieltä. Kotihoito on kovaa työtä pienellä palkalla. Valinnan täytyy saada tehdä lasten vanhemmat. Kaisu Paloheimo (kd) – Eri mieltä. Annetaan perheiden päättää vanhempainvapaan jakamisesta, mikä heille toimii parhaiten. – Täysin eri mieltä. Lapsi on tutkitusti kolmen vuoden iässä valmiimpi päiväkotimaailmaan ja niille perheille, joilla on mahdollisuus hoitaa lasta kotona siihen asti, pitää todellakin suoda se mahdollisuus! Kotihoidon arvostusta pitäisi muutenkin saada nostettua. Osa-aikatyöt tosin pitäisi saada lapsiperheelle luonnollisemmaksi ja helpommaksi osaksi arkea työn ja perheen sovittelemiseksi. Marko Asell (sdp) – Neutraali. Joustavuutta tähän, koska perheet itse tietää parhaiten omat tarpeensa, sitä pitää kunnioittaa. Isiä tulee kuitenkin kannustaa perhevapaiden pitämiseen. – Eri mieltä. Voi palata töihin aiemminkin, mutta jos vanhemmat pitää tärkeänä hoitaa lasta kotona kolmen vanhaksi niin sitä pitää tukea. Jari Roslöf (sdp) – Samaa mieltä. Pitää olla oikeus jakaa vanhempainvapaa tasan, mutta perheen pitää saada itse päättää, missä suhteessa vapaa jaetaan. – Eri mieltä. Kotihoidon tuen tippuminen kahteen vuoteen ei tuo merkittäviä säästöjä ja kolme vuotta lapsen kanssa on perheessä iso päätös. Syrjäseudulla asuminen ja pätkätyöt ovat varmasti asioita, mitkä vaikuttavat päätöksen tekemiseen. Anneli Lehtonen (vas) – Samaa mieltä. Miesten osuutta vanhempainvapaaseen pitää lisätä kuitenkin niin, että perhe voi itse päättää parhaaksi katsomallaan tavalla. – Täysin eri mieltä. Kotihoidontuki pitää olla jaettavissa äidin ja isän kesken perheelle sopivalla tavalla. Anne Nyman (vas) – Täysin samaa mieltä. Kannatan Vasemmistoliiton mallia, jossa ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidennetään ja siinä on kuusi kuukautta äidille, kuusi isälle ja kuusi kuukautta, joiden käytöstä perhe saa itse päättää. Kun isätkin pitävät vakituisesti vanhempainvapaita, nuoriin naisiin kohdistuva syrjintä vähenee työmarkkinoilla. Nuoria, lisääntymisikäisiä naisia uskalletaan palkata herkemmin, kun perhevapaakustannukset eivät enää koidukaan valtaosaksi naisvaltaisten alojen työnantajille. Vanhempainvapaakustannukset pitää joka tapauksessa jakaa tasaisesti äidin ja isän työpaikkojen kesken. Vanhemmuus ja vastuu lapsen hoitamisesta kun ei ole vain naisten juttu. Muuten, miksi naisen ylipäänsä pitäisi olla vastuussa kaikesta hoivasta? Miehille suunnatut vanhempainvapaat muuttaisivat nykyistä asenneilmapiiriä: vanhemmuus on sekä äitien että isien asia. On kovin vanhanaikaista, että äiti hoitaisi yksin lapset. On muutenkin hienoa, että nykyisät ovat mukana lasten elämässä ihan eri lailla kuin ennen. – Täysin eri mieltä. Kertokaa ensin, missä niitä töitä on, johon naiset menisivät? Meillähän on valtava työttömyys! Pula on nimenomaan palkkaa maksavista työpaikoista. Harva työssä käyväkään haluaa aivan pientä lasta viedä hoitoon, se on vain taloudellinen pakko. Kotihoidontuki on niin pieni, että onko oikeasti pienituloisen perheen edes mahdollista jäädä lapsen kanssa kotiin? Aivan pieni lapsi, joka ei osaa edes puhua, ei kaipaa hoitopaikkaa eikä vaihtuvia ihmisiä vaan oman, turvallisen vanhemman tai vanhemmat. Vasemmistoliittohan esittää ansiosidonnaisen vanhempainvapaan jatkamista, jolloin vanhemmat saisivat olla kauemmin lapsen kanssa kotona. Tässä mallissa lapsen kotihoito 1,5-vuotiaaksi saakka olisi realistinen vaihtoehto perheen tulotasosta riippumatta. Perustulo antaisi myös mahdollisuuden hoitaa lasta halutessaan kotona kauemmin kuin vanhempainvapaan ajan, esimerkiksi kunnes lapsi täyttää kolme. Piila Paalanen (vihr) – Eri mieltä. Pitää olla myös mahdollisuus tehdä perhekohtaisia valintoja. Vihreiden malli on 6kk+6kk+6kk, joista yksi on isälle ja yksi äidille ja yksi vapaavalintainen. Tämä malli lisäisi nykyisestään myös vanhempainvapaan pituutta. Lisäksi pitää olla oikeus hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi. – Täysin eri mieltä. Mahdollisuus hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi pitää säilyttää. Naisia voidaan kannustaa muilla keinoilla työelämään, kuten osa-aikatyön kannattavuudella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Kansalaispuolueen Lauri Huttunen ei ole vastannut vaalikoneeseen.