Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Tehdassaaren globaali heimolaisuus

Tulipa tuossa jokin aika sitten todettua, että “Tehdassaari kuuluu kaikille!”. Mutta jotta tuohon toteamukseen pääsee kiinni, on yksilön oivallettava oma paikkansa tai roolinsa osana suurempaa kuvaa. Suuremman kuvan näkemiseksi taas on hahmotettava askeleet, joilla sitä kohti kuljetaan sekä tavoite, johon askeleilla pyritään. Minun kuplassani tavoitteena on synnyttää paikallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava sekä myös kansainvälisen matkailun näkökulmasta vetovoimainen alue. Kaupunkikuva, jossa kuoret (rakennukset) ja sisältö (palvelut ja tekijät) toimivat symbioottisessa ja luonnollisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden. ”Heimo ei välttämättä ole itse valittu, kun yhteisö taas on.” Askeleet rakentuvat puhtaasti ideologiselle arvopohjalle. Ja arvopohja taas syntyy niin paikallisista kuin globaaleistakin tarpeista. Mutta miten sitten tällaiset ideologiset askeleet pannaan toteen meille niin tutuissa pragmaattisissa rakenteissa? Kuinka paljon, ja minkälaista suunnittelua ja osaamista tarvitaan? Ketkä suunnitelmaa laativat ja toteuttavat, tai päätökset tekevät, jotta tavoitteisiin päästään? Palapelin tärkein osa, yksilön rooli, muotoutuu yhdessätekemisen kautta. Tekemisen alkuunpaneva voima taas syntyy yhteisössä, jonka masinoi usein heimo. Näiden käsitteiden merkitystä ei voi suuressa kuvassa ohittaa. Satakasilaisten määritelmässä yhteisö on kiinnostusten tai aatteiden puolesta yhteen ohjautuneiden joukko, kun taas heimo on alueellisesti tai kulttuurillisesti yhdessä olevien joukko. Ja vaikka kummassakin on kyse yhteenkuuluvuudesta, heimo ei välttämättä ole itse valittu, kun yhteisö taas on. Oma yksilöllinen roolini niin heimossa kuin yhteisössäkin selkeni, kun matkasin Latviaan muutama viikko takaperin Trans Europe Halles / Nordic HUB -kokoontumiseen. Kupla puhkesi ja tekemiselle löytyi laajempi merkitys. Kumppanuuden käsite muuttui intensiiviseksi heimolaisuudeksi, ja yhteisöllisyys perhehenkisyydeksi. Oivalsin, kuinka globaaliin kontekstiin kulttuurikäsitys tässä ajassa voidaan asettaa, ja kuinka valtavan muutosvoiman nämä käsitteet pitävät sisällään. Kuinka yhteenkuuluvuus voi synnyttää niinkin voimakkaan merkityksellisyyden tunteen yksilötasolla. On siis oleellista ymmärtää, että tulevaisuuden Tehdassaarelle välttämätön yhteisökulttuuri tarvitsee kehittyäkseen astetta pidemmälle viedyn vision, suuren kuvan. Kunnan päättäjätasolla vaaditaan rohkeutta ja fokusointikykyä allekirjoittaa tämä, ja suunnittelussa sekä toteenpanossa tärkeää on valita oikeat kumppanit. Näin mahdollistamme paikkakunnallemme Sitrankin sivuilta tutun, kestävän hyvinvoinnin – ylpeästi yhdessä.