Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Nostalgia Kaupallinen yhteistyö

Millainen turvaverkko meillä Nokialla on nuorille?

Meitä kokoontui äskettäin joukko vanhempia yhteisen huolen äärelle: mitä nuorille kuuluu. Elokuun surulliset tapahtumat nuorten parista herättivät tarpeen pohtia, miten nuoret ja myös vanhemmat saisivat tarvitsemaansa tukea. Päädyimme siihen, että lähdemme rakentamaan vanhempien verkostoa. Tämä herättää kuitenkin pohtimaan, että kuinka pitkälle ”kyläläiset pystyvät hoitamaan omansa” ja mikä on julkisen palvelujärjestelmän eli kunnan mahdollisuudet ylläpitää turvaverkkoa? Turvaverkkona ajattelen tässä kohti joustavaa, monikulmaista alustaa, jonka jokainen kulma edellyttää omaa tolppaa. Tolppia voivat olla julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden lisäksi esimerkiksi perhe, sukulaiset, ystävät tai jokin vapaaehtoistoimija. Verkon tulee olla riittävän laaja, jotta se tuo turvaa myös silloin, kun tilanne ei ole vielä päässyt liian pahaksi. Verkon reiät eivät kuitenkaan saa olla liian suuria, jotta niiden läpi ei pääse putoamaan. Mikäli yksi tai useampi kulma on ilman tolppaa, verkko pettää. Nuorten syrjäytyminen ja sen uhka ovat meidän koko yhteiskunnassa tällä hetkellä yhdenlainen ”pirullinen ongelma”: kuinka mahdollistetaan yhdenvertainen, riittävä apu ja tuki ja vieläpä oikea-aikaisesti? Kuinka varmistetaan, että yksikään nuori ei putoa ”verkosta”? Näitä nk. syrjäytyneitä nuoria ajatellaan helposti yhdenlaiseksi rajautuneeksi ryhmäksi, mutta kyse on laajasta ja moninaisesta joukosta. He tarvitsevat monenlaista, jopa ihan arkista, tukea. Apua tarvitsevat nuoret voidaan joskus leimata arkipuheessa esimerkiksi ”pahoiksi” tytöiksi tai pojiksi. Kovien kasvojen takana voi kuitenkin olla herkkä nuori, hyvä tyyppi ja tärkeä ystävä, joka tarvitsee apua ja tukea johonkin elämänsä osa-alueeseen. Miten hyvin meidän turvaverkko tunnistaa tämän moninaisen joukon? Pari vuotta sitten ilmestyneessä ME-säätiön raportissa ”100 nuorta kehittäjää” tuotiin esiin nuorten ajatuksia palvelujärjestelmän kehittämisestä. Nuoret toivoivat esimerkiksi enemmän tukea koko perheelle, tukea elämän perushallintaan, luotettavaa, pysyvää ja välittävää aikuista rinnalle, tukea valintoihin ja tulevaisuuden pohdintaan, harrastamista mahdolliseksi kaikille sekä uusia väyliä löytää kavereita. Jos nämä ovat turvaverkon eri kulmia, kuinka hyvin ne tulevat katetuksi meidän omalla paikkakunnalla? Lisäksi on hyvä tunnistaa, onko verkko olemassa 24/7 vai vain virka-aikana? Yksin ei kukaan pysty rakentamaan verkkoa tai pitämään kaikista kulmista kiinni, mutta yhdessä me sen voimme tehdä.