Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Vastaus kirjoitukseen Ikäystävälliseen Nokiaan

Nokian kaupungin omana toimintana järjestetään ympärivuorokautisen hoivan palveluja Vihnuskodilla. Kiinteistössä sijaitsee kuusi pitkäaikaisen hoivan ja kaksi lyhytaikaisen hoivan yksikköä. Vanhuspalvelulaissa on linjattu, että kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Suurimmalla osalla ikääntyneistä ympärivuorokautisen hoivan tarve perustuu toimintakyvyn merkittävään alenemiseen sekä avun ja hoidon tarpeeseen lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Lain edellytykset laitoshoidon toteuttamiselle ikäihmisten kohdalla täyttyvät näin ollen suhteellisen harvoin. Oman palvelutoiminnan lisäksi kaupunki ostaa myös eri palvelun tuottajilta ympärivuorokautisen hoivan palveluja. Ostopalvelujen hankinta perustuu laajaan ja monitahoiseen kilpailutukseen, jossa on määritelty esimerkiksi toiminnalle asetetut ehdottomat vaatimukset, palvelun sisältö, siivoustaso ja ruokahuollon toteuttaminen. Ostopalvelujen hankinta on toteutettu laatuperusteisesti ja palvelun hinta on kilpailutuksessa määritelty etukäteen. Näin ollen ”hinnalla kilpailu” ei ole mahdollista. Nokian kaupunki valvoo, että ostopalvelujen laatu toteutuu sopimuksen mukaisesti. Lisäksi Nokia sijaintikuntana vastaa alueellaan toimivien luvanvaraisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Näihin kuuluvat myös ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa tarjoavat yksiköt. Nokian kaupungin ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan valvontaa toteutetaan perusturvalautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa on tarkasti selostettu valvontaan sisältyvät asiat. Valvontakäynneillä käytetään aluehallintoviraston tarkastuskertomusta, jossa selvitetään laajasti yksiköiden toiminnan asianmukaisuus. Vuosittain ns. ”automaattisesti tehtävä” valvontakäynti tapahtuu ennalta ilmoitettuna ajankohtana, koska selvitettävät asiat edellyttävät, että palveluntuottaja on jo etukäteen valmistautunut käyntiin esimerkiksi toimittamalla vaadittavat dokumentit valvontaviranomaiselle. Lisäksi paikalla tulee valvontakäynnillä olla yksikön toiminnasta vastaava henkilö. Mikäli valvontakäynnillä käy ilmi, että toiminta ei ole myönnetyn toimiluvan mukaista, puututaan tähän välittömästi. Toimenpiteet riippuvat siitä, millaisia mahdollisia puutteita käynnillä havaitaan. Hoitajamitoitusten laskennassa on olemassa selkeät ohjeet siitä, kuka voidaan laskea hoitotyön mitoitukseen. Esimerkiksi opiskelijoilla tulee olla opintoja takana riittävä määrä ennen kuin heidät lasketaan hoitotyön resurssiin. Hoitajamitoituksen näkökulmasta kouluttamaton henkilökunta ei siis voi korvata ammattihenkilöitä. Valvontakäyntejä tehdään lisäksi aina, jos tulee tietoon palautetta, joka edellyttää valvontakäynnin toteuttamista. Nämä käynnit voidaan toteuttaa myös ennalta ilmoittamatta. Myös muutenkin ennalta ilmoittamattomia käyntejä voidaan yksiköihin tehdä. Lisäksi asiakkaan vastuutyöntekijä tekee myös asiakkaan hoitoon liittyviä asiakaskäyntejä yksiköihin, jolloin samalla pystytään havainnoimaan myös yleistä hoidon tasoa. Hoivapalvelujen laadun seurannassa on tärkeä merkitys myös asiakkaiden omaisilla ja läheisillä. Mikäli esimerkiksi asiakkaan hoidossa havaitaan puutteita, tulee siitä välittömästi ottaa yhteyttä hoitoyksikön esimieheen ja tarvittaessa myös Nokian kaupungin ikäihmisten palveluihin. Kaikissa ikäihmisille tuotettavissa palveluissa tulee olla tavoitteena palveluista ja hoitopaikasta riippumatta laadukas sekä asiakkaiden tarpeita vastaava hoiva ja hoito. Kirjoittaja on Nokian kaupungin vs. perusturvajohtaja ja vanhustyön johtaja.