Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Tampereen kaupunki ei suunnittele Nokian moottoritien muuttamista kaduksi

Tamperelainen uutisoi 30.1.2019, että Nokian moottoritie voisi joskus olla pelkkä katu. Otsikko on harhaanjohtava ja perustuu viranhaltijapäätökseen, joka merkittiin tiedoksi yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 29.1.2019. Artikkeli on poikinut kiivaan keskustelun. Vaikka juttu on herättänyt päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden huomion, moottoritien muuttaminen kaduksi ei ole Tampereen kaupungin suunnitelmissa edes pitkällä aikajänteellä. Se käy ilmi myös itse artikkelista. Selvityksen taustalla on kaksi tekijää. Ensinnäkin Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) käynnisti vuonna 2018 selvityksen ”Kehätien sisäisen maantiet”, joka ulottuu vuoteen 2040 ja jonka tarkoituksena on kerätä erilaista tietoa seudulla käytävän keskustelun pohjaksi. Toisaalta yhdyskuntalautakunnan asettaessa Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 luonnosta nähtäville kokouksessaan 9.8.2016 se hyväksyi päätökseen ponnen, jossa sanotaan mm: "Nokian moottoritien osuuden Vaitinaro–Raholan–Tesoman estevaikutusta kaupunkirakenteessa ja rannan saavutettavuudelle voidaan selvittää tavoitteena mahdollinen täydennysrakentaminen. Selvityksen lähtökohtana tulee olla, ettei ajoneuvoliikenteen välityskyky heikenny. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi liikennetilan jäsentämistä, nopeustason alentamista ja liittymien kehittämistä." Selvitystyö on tilattu Sitowiselta, joka laati kaupungille Raholan puhdistamoalueen maankäyttöselvityksen ja on siis perehtynyt jo aiemmassa selvityksessään alueen maankäytön mahdollisuuksiin. Raholan selvityksen johtopäätöksenä alueella varaudutaan nykyisen toiminnan päätyttyä muun muassa asuntorakentamiseen. Mahdolliseen asuntorakentamiseen liittyen myös Tesoman eritasoliittymää täytyy kehittää tulevaa maankäyttöä palvelevaksi. Nyt tilatun selvityksen tuloksena saadaan karkea arvio maankäyttöpotentiaalista lähes koko moottoritien matkalta. Käytännössä se tarkoittaa pinta-alalaskelmaa korttelialueista, jotka vapautuisivat maankäytölle tien mahdollisten muutosten seurauksena. Selvitystä ei ole tehty aiemmin, sillä se ei ole ollut valtionkaan intresseissä. Joulukuun 2018 kokouksessa liikennevirasto tiedusteli, onko Tampere selvittänyt Nokian moottoritien maankäyttöpotentiaalia tilanteessa, jossa tien poikkileikkaus tai nopeus muuttuisi. Koska selvitystä ei ollut tehty, se päätettiin tehdä. Mahdollisessa vaihtoehdossa moottoritie muuttuisi läntisen kehätien ja Vaitinaron liittymän välillä Teiskontien kaltaiseksi maantieksi, mutta sitäkään skenaariota ei ole suunniteltu toteutettavaksi lähivuosikymmeninä.