Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Rounionkadun ja Tanhuankadun kaavamuutosehdotus tulee nähtäville – Maiden puhdistamisen ehdot kirjataan maankäyttösopimukseen

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa Rounionkadun, Tanhuankadun ja Laajanojankadun välisen alueen kaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä vuoden 2017 lopulla, ja siitä jätettiin tuolloin kolme mielipidettä ja kaksi lausuntoa. Niiden perusteella on tehty muutoksia niin virkistysalueen kokoon kuin asuinrakennusten sijoitteluunkin. Suurempi lähivirkistysalue Laajanojan puolelle jäävää virkistysaluetta on suurennettu pienentämällä sen eteläpuolista korttelialuetta. Rakennusalojen rajoja ja pihajärjestelyjä on tarkistettu korttelialueiden sisällä niin, että asuinkerrostalojen ja pysäköinnin sijoittelulla saadaan korttelin keskelle mahdollisimman suuri ja suojainen leikki- ja oleskelualue. Kaavaehdotuksessa kerrostalot on suunniteltu rakennettavaksi pääosin Rounionkadun varteen, ja ne saavat olla enintään 7-kerroksisia. Kaava-alueen pohjoisosaan, Nokitien ja Tanhuankadun risteysalueen tuntumaan, on tulossa noin 36 omakotitalotonttia. Lisäksi jo olemassa olevan Kossikadun päähän kaavoitettaisiin kaksi virkistysalueeseen rajoittuvaa pientalotonttia. Rakennettavan alueen länsilaidalle, eli Laajanojanpuiston puolelle, olisi tulossa asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Tanhuankadun puolelle taas jää yleisten rakennusten korttelialue. Uudelle asuinalueelle on kaavaehdotuksessa suunniteltu uusia katuja, joiden nimet ovat peräisin Nokia-Seuran Paikannimistö-toimikunnan ehdotuksista. Nimiehdotuksissa huomioitiin niin alueella sijainnut lattiapäällystetehdas kuin myös Laajanoja ja siinä elävä purotaimen. Alueen pohjoisin poikkikatu on saamassa nimekseen Nuotankatu. Arrankatu, Pantionkatu ja Tokeenkatu viittaavat purokalastuksessa käytettyihin vanhoihin pyydyksiin. Maat on puhdistettava kokonaan Kaava-alueen maat ovat Nokia Oyj:n, Kiinteistö Oy Tanhuankatu 10:n ja Nokian kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsevat muun muassa Upofloorin entinen teollisuushalli ja Nokia-yhtiön vanha, vuonna 1982 suljettu kumikaatopaikka. Kumijätteen lisäksi alueen maaperästä on löydetty muun muassa sinkkiä, raskasmetalleja ja palanutta kumia. Kaavamuutoksesta laaditaan vielä maankäyttösopimus, johon kirjataan muun muassa ehdot pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta . Nokian kaupunkikehitysjohtaja Mikko Niemisen mukaan valmistelua ohjaa Nokian maapoliittinen linjaus, jossa todetaan, että pilaantuneet maat on puhdistettava alle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon.