Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Kaupunki vaatii kouluinvestointipäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä

Nokian kaupunki vaatii Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitetussa lausunnossaan kouluinvestointipäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Valituksen on tehnyt Olli-Pekka Penttilä ja se koskee valtuuston viime marraskuussa tekemän päätöksen kohtaa 3, jonka mukaan valtuusto on päättänyt todeta, että Kankaantaan koulu ja Nokianvirran koulu yhdistetään yhtenäiskouluksi, joka rakennetaan lukion nykyiselle tontille ja että uusi koulu valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi valtuusto on päättänyt, että Kankaantaan koulun ja Nokianvirran vanhat, kosteusvaurioituneet koulurakennukset puretaan aiemman päätöksen mukaisesti. Penttilän valitus ei koske muita päätöksen kohtia. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa Penttilän valituksesta. Lausunnossa kaupunki toteaa, että valituksessa esitetyt valitusperusteet on jätettävä tutkimatta ja valitus on hylättävä. Tämä siksi, ettei hallinto-oikeudella ole toimivaltaa kunnallisvalituksen vuoksi muuttaa valituksenalaista päätöstä. Valitusviranomainen voi virheellisyyden havaitessaan kumota päätöksen ja palauttaa asian kunnan viranomaisten uudeeleen käsiteltäväksi, mutta se ei voi korvata virheellistä päätöstä tai sen osaa uudella päätöksellä. Itsehallinto edellyttää, että kunnan viranomainen voi harkita asian uudelleen. Nokian kaupunki myös katsoo, että tiedottaminen ja kuntalaisten mielipiteiden selvittäminen kouluinvestointiasiassa on tapahtunut kuntalain ja hallintolain vaatimusten mukaisesti. Lausunnon yhteenvedossa todetaan Nokian kaupungin katsovan, että se on voinut harkintavaltansa puitteissa päättää, että Nokianvirran ja Kankaantaan koulut yhdistetään yhtenäiskouluksi ja, että uusi yhtenäiskoulu rakennetaan nykyisen lukion tontille ja vanhat koulurakennukset puretaan. Kaupunginvaltuuston päätös ei vaaranna millään tavalla koulutuksen järjestämistä perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole perusopetuslain vastainen eikä muutenkaan lainvastainen eikä se ole myöskään syntynyt virheellisessä järjestyksessä.