Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Nokian kaupunki pohtii talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistamista – JHL ja JYTY pitävät yhtiöittämistä "työn halpuuttamisena"

Nokian kaupunki on mukana neuvotteluissa, joissa suunnitellaan kaupungin henkilöstö- ja talouspalveluiden ulkoistamista. Päätös neuvotteluiden aloittamisesta tehtiin kaupunginhallituksessa ennen joulua, mutta se ei syntynyt yksimielisesti. Kaupunginhallituksen jäsen Anneli Lehtonen (vas) esitti varajäsen Matti Haapalan (vas) kannattamana, että ulkoistamisselvitystä ei jatketa, mutta esitys kaatui äänin 7–2. Varsinainen selvitystyö on aloitettu viime vuoden toukokuussa, ja siinä ovat Nokian lisäksi olleet mukana Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toiminut Nokian talousjohtaja Mikko Koskela kertoo, että asian taustalla on tuleva maakunta- ja sote-uudistus, joka toteutuessaan asettaa ison haasteen kuntien ja kuntakonsernien toiminnalle ja palvelukyvylle. –Noin puolet kuntien henkilöstöstä on siirtymässä sote-uudistuksen myötä maakunnan palvelukseen, joten kuntien on sopeutettava toimintaansa muun muassa tukipalveluissa. Lisäksi tietojärjestelmäpuoli vaatii tulevaisuudessa isoja investointeja, joten kuntien pitää kehittää yhteisiä toimintatapoja palveluiden turvaamiseksi, Koskela sanoo. Esityksiä odotetaan maaliskuun lopulla Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja nimeää viranhaltijat neuvottelutyöryhmään. Neuvotteluihin lähdetään siltä pohjalta, että talous- ja henkilöstöpalvelut ostettaisiin jatkossa joko kuntaomisteiselta palveluntuottajalta tai kuntaomisteisen palveluntuottajan kanssa perustetulta yhtiöltä. Yksi vaihtoehto on se, että Nokia ja muut neuvottelukunnat lunastaisivat osakkuuden Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perustamasta Monetra Pirkanmaa -yhtiöstä. Tämän vuoden alussa toimintansa aloittanut Monetra Pirkanmaa tarjoaa palveluitaan Pirkanmaan maakunnan alueella ja toimii vuoden 2020 alusta lähtien Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottajana. –Tavoitteena on saada neuvotteluiden perusteella tehdyt esitykset valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Kyseessä on kuitenkin niin merkittävä kokonaisuus, että asian valmistelu voi kestää pidempäänkin, ja joka tapauksessa kaupunginvaltuusto tekee linjauksen tämän kokoluokan asiasta, Koskela jatkaa. Henkilöstön edustajat vastahangassa Jokainen neuvotteluissa mukana oleva kunta vastaa oman osuutensa valmistelusta. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa mahdollisen yhtiön perustaminen aikatauluineen ja sijainteineen, palveluiden hinta ja henkilöstön asema. Yksi isoimmista avoimista kysymyksistä lienee se, mitkä kaikki palvelut ulkoistettaisiin ja mitä jäisi kunnan hoidettavaksi, ja ketä kaikkia muutos koskisi. On mahdollista, että uuden palveluntuottajan alaisuuteen siirtyisivät palkanlaskenta ja palvelusuhdeneuvonta, myynti- ja ostoreskontra, kirjanpito, tilinpäätös ja taloussuunnittelun tuki. –Mahdollinen ulkoistaminen toteutetaan liikkeenluovutuksen periaattein, joten työntekijät siirtyisivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä, Koskela sanoo. Nokian kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnossa on jo käynnistetty jatkuvan periaatteen yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on henkilöstöpäällikkö Vesa Koskisen mukaan toistakymmentä henkilöä. Viime vuoden selvitystyön perusteella kuntien henkilöstö ei yleisesti ottaen ole ollut ulkoistamisen kannalla. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Sisä-Suomen aluetoimisto ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY:n Länsi-Suomen alue ovat laatineet asiasta kannanoton, jonka mukaan julkisten palveluiden yhtiöittämisessä on yleensä kyse "työn halpuuttamisesta". Kannanotossa todetaan, että yhtiöittäminen johtaa pääsääntöisesti henkilöstön palkka- ja muiden etujen heikkenemiseen sekä työyhteisöjen pirstoutumiseen. Lisäksi todetaan, että maakunta- ja sote-uudistuksen ollessa kesken, on ennenaikaista tehdä merkittäviä muutoksia sisäisiin palveluihin. Nokian kaupunki pohtii talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä ostopalveluna. Palvelut voitaisiin joko hankkia ulkopuoliselta, kuntaomisteiselta palveluntuottajalta, tai sitten kunnat ja palveluntuottaja voisivat perustaa yhteisen yhtiön tuottamaan palveluja. Kyseisiin palveluihin kuuluvat muun muassa palkanlaskenta ja palvelusuhdeneuvonta, myynti- ja ostoreskontra, kirjanpito, tilinpäätös ja taloussuunnittelun tuki. Talous- ja henkilöstöhallinnossa käydään nyt jatkuvan periaatteen yhteistoimintaneuvotteluja, joiden piirissä on toistakymmentä henkilöä. Neuvottelutyöryhmä alkaa tehdä ulkoistamisesta selvitystä, ja esityksen on määrä olla valmis maaliskuun lopussa.