Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Nokian päivähoitopaikat ovat tällä hetkellä kokolailla täynnä, ja osaan päiväkodeista on jonoa: "Siuron ja Linnavuoren alue on ollut jo monta vuotta ihan omaa luokkaansa"

Nokian kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä, hakeeko se mukaan niin sanotun kaksivuotisen esikoulun valtakunnalliseen kokeiluun. Kokeilussa kunta tarjoaa 5-vuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokeiluun pitää hakea viimeistään 25. tammikuuta. Kokeilun ensimmäinen vaihe käynnistyi elokuussa, ja siinä on mukana kaikkiaan 20 kuntaa ja noin 14 000 lasta. Tampereen kaupunkiseudun kunnista yksikään ei lähtenyt mukaan, mutta nyt ainakin Tampereella asiaa pohditaan uudelleen. –Ajatus on hyvä, sillä se edistäisi lasten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen koulutukseen taustoista riippumatta. Kokeilun kustannukset näyttäisivät kuitenkin nousevan sen verran korkeiksi, että harkitsemme tarkkaan kokeiluun mukaan lähtemistä, sanoo Nokian varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää . Päivähoitopaikat ovat täynnä Uudessa kokeilussa valtio korvaa kunnille 40 prosenttia asiakasmaksutuottojen menetyksestä. Alustavien laskelmien mukaan vuoden mittainen kokeilu tulisi siitä huolimatta maksamaan Nokialle noin 300 000 – 450 000 euroa. Lasten määrässä kokeilu tarkoittaisi Sillanpään arvion mukaan noin 45 lapsen lisäystä varhaiskasvatukseen. Nokialla tilanne on jo nyt siinä mielessä hyvä, että noin 95 prosenttia 5-vuotiasta lapsista on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. Toinen haaste kokeiluun osallistumisessa on tilojen riittävyys, sillä Nokian päivähoitopaikat niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella ovat tällä hetkellä täynnä. Muutama yksittäinen vapaa paikka löytyy, mutta toisaalta joihinkin päiväkoteihin on myös jonoa. Kohentunut talous- ja työllisyystilanne näkyy myös Nokialla, ja esimerkiksi Harjuniityn päiväkodissa kysyntä ylitti tänä syksynä tarjonnan. –Siuron ja Linnavuoren alue on myös ollut jo monta vuotta ihan omaa luokkaansa, siellä päiväkoteihin on pääsääntöisesti aina jonoa. Niinpä alueen lapsia on sijoitettu muun muassa Lauttalan päiväkotiin. Ryhmäkoon sijasta seurataan käyttöastetta Varhaiskasvatuksen piirissä tänä syksynä aloittaneiden lasten vanhemmille suunnatun kyselyn mukaan 88 prosenttia sai paikan haluamastaan päiväkodista. Haluamansa palvelumuodon, eli esimerkiksi perhepäivähoito- tai päiväkotipaikan, sai noin 97 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lähes täpötäydestä tilanteesta huolimatta palveluja on pystytty Sillanpään mukaan tarjoamaan varhaiskasvatuslain puitteissa. Sen jälkeen, kun Nokialla siirryttiin hoitoaikaperusteiseen maksujärjestelmään vuonna 2015, varhaiskasvatuksessa on seurattu ryhmäkokojen sijasta käyttöastetta eli paikalla olevien lasten määrää. Ryhmäkoot lasketaan lasten ja hoitohenkilöstön suhteella, joten esimerkiksi 21 lapsen tavoiteryhmäkokoja ei enää ole olemassa. Jokaiselle lapselle määritetään iän ja hoitotuntien mukaan kerroin. Esimerkiksi yli 3-vuotiaalla ja 0–85 tuntia hoitoa kuukaudessa tarvitsevalla lapsella kerroin on 0,5. Näiden kertoimien avulla määritetään henkilöstön tarve, mutta kuitenkin niin, että yli 3-vuotiaita on ryhmässä enintään seitsemän lasta yhtä hoitajaa kohti ja alle 3-vuotiaita neljä yhtä hoitajaa kohti. –Nokialla pyritään pitämään suhdeluku seitsemässä, vaikka lain mukaan se voisi olla enintään kahdeksan. Toisina päivinä lasten varsinainen lukumäärä on ryhmässä suurempi ja toisina pienempi, mutta koska huoltajat ilmoittavat hoidontarpeensa etukäteen, pystymme reagoimaan näihin viilaamalla työvuoroja. Äkilliset tilanteet, kuten henkilöstön sairauspoissaolot, ovat vaikeita, sillä sijaisten saatavuus on suuri ongelma niin Nokialla kuin muuallakin seutukunnissa. Muuttovoitto toi alle puolessa vuodessa noin 70 lasta Sillanpään mukaan hoitopaikkojen määrä riittää Nokialla tämän hetken tarpeeseen, eikä lisää tarvittane, koska syntyvyys näyttäisi ennusteiden mukaan kääntyvän laskuun niin koko maassa kuin Nokiallakin. Esikouluikäisiä eli vuonna 2012 syntyneitä on Nokialla varhaiskasvatuksen piirissä nyt reilut 470, mutta tämän vuoden syntyvyyden perusteella heitä on kuuden vuoden päästä enää reilut 250. Muuttovoiton toivotaan korjaavan käyrän, ja tänä vuonna siitä onkin jo ollut positiivisia merkkejä ilmassa. Nokian va. sivistysjohtaja Pauliina Pikan laskelmien mukaan muuttovoitto on tuonut kesäkuusta marraskuun puoliväliin laskettuna Nokian varhaiskasvatuksen eri ikäryhmiin noin 70 lasta lisää. Sillanpää sanoo, että lisäpaikkoja saataisiin Nokialle tarvittaessa nostamalla suhdeluku lain sallimaan kahdeksaan. Nokia haluaa kuitenkin olla jatkossakin kilpailukykyinen ja houkutteleva työnantaja, sillä uuden varhaiskasvatuslain myötä lastentarhanopettajista saattaa syntyä kova kilpailu tulevina vuosina. –Uuden varhaiskasvatuslain mukaan vuoden 2030 alusta varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kahdella kolmasosalla tulee olla korkeakoulututkinto, mikä tarkoittaa Nokialla 50 hoitajan vakanssin muuttamista varhaiskasvatuksen opettajaksi tai varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Mielestäni vakanssien muutokset pitäisi aloittaa porrastetusti jo ensi vuonna, vaikka talousarvio ei siihen suoranaista erillistä määrärahaa sisälläkään.