Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Yritys keskeyttää Halimaan kallioiden kaavoitus jäi yritykseksi – asiasta äänestettiin lautakunnassa kaksi kertaa

Johtavan rakennustarkastajan Petri Mäen esitys siitä, että Halimaan kallioiden yleiskaavatyö keskeytettäisiin selvitysten ajaksi äänestettiin kumoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa viime viikon torstaina. Petri Mäen esitys liittyy rakennus- ja ympäristölautakunnalta pyydettyyn lausuntoon Halimaankallioiden yleiskaavan muutoksesta. Lautakunnalla ei siis ollut valtaa päättää kaavatyön keskeyttämisestä tai jatkamisesta. Mäki näkee, että alueen luontoselvitykset kaipaavat päivittämistä ja että niitä tulisi tarkentaa sekä kasvillisuuden että muun lajiston osalta. Myös meluselvitykset sekä valtatiestä että raideliikenteestä tulisi niin ikään tehdä. Johtava rakennustarkastaja muistuttaa myös, että selvitettävä olisi myös alueen nykyinen virkistyskäyttö ja sen mahdollisuudet, rakentamisaikaiset riskit ja haitat sekä ympäröivälle asutukselle että Kyyninojan taimenkannalle. Lautakunta joutui äänestämään asiasta kaksi kertaa. Iinu Kuusento (kok) ja Kimmo Alakoski (kok) esittivät, ettei yleiskaavatyötä keskeytettäisi, vaan että yleiskaavatyötä ja selvityksiä jatkettaisiin samanaikaisesti. Jukka Pasanen (kesk) kannatti esitystä. Seuraavan muutosehdotuksen teki Anne-Maarit Selinummi (vihr). Hän esitti, että pohjaesityksenä olleeseen johtavan rakennustarkastajan esitykseen lisättäisiin teksti "Mikäli kaavoitusta päädytään selvitystöiden jälkeen jatkamaan, tulee kaavassa huomioida niin sanottujen Halimaan kallioiden, jotka nykyisessä kaavaluonnoksessa on esitetty rakennuspaikoiksi, kaavoitus virkistysalueeksi nykyinen laajuus ja virkistyskäyttö huomioiden." Markku Kujansuu (vihr) kannatti Selinummen muutosesitystä. Lautakunta äänesti ensimmäiseksi kahden muutosesityksen välillä. Kuusennon ja Alakosken muutosehdotusta kannattivat heidän itsensä lisäkseen Pasanen, Lasse Nieminen (sd) ja Tiina Kuusisto (sd). Selinummen muutosehdotusta kannattivat hänen itsensä lisäksi Kujansuu ja Mika Ovaskainen (vas). Äänin 5–3 Kuusennon ja Alakosken muutosehdotus eteni äänestykseen pohjaesitystä vastaan. Muutosehdotusta kannattivat samat viisi kuin aiemminkin. Näin ollen lautakunnan lausunnoksi jäi äänin 5–3, että yleiskaavatyötä jatketaan selvitysten kanssa samanaikaisesti. "Rakentaminen kallioille todella kallista" Lautakunnan puheenjohtaja Mika Ovaskainen sanoo, että vaikka Halimaan kalliot ei alueena olekaan kaupungin virallinen virkistysalue, sillä on sellainen asema. –Nokian kaupungin taajaman alueella ei ole kuin kaksi tällaista puustoista hyvää ulkoilualuetta eli vesitornin puisto ja Halimaan kallioiden alue. Jos kaavoitus etenee tällaisenaan, virkistyskäyttö viedään alueelta kokonaan pois, koska sinne ei tule jäämään kuin 40–80 metrin kaistale, joka on ojanotkoa ja pelkkää rämettä, jossa ei kukaan ulkoile. Ovaskainen huomauttaa, että kyseinen kaistale on käytännössä joutomaata. –Minä en käsitä enkä ymmärrä millään tavalla. Rakentaminen kalliolle on todella kallista. Jo vuosikausia sitten on tehty päätös siitä, että sinne tulee tieliittymä, mutta sitä ei ole tehty siksi, että se on niin järkyttävän kallista. Infran rakentaminen sinne ei tule järjestymään tonttien hinnalla. Ovaskainen sanoo, että Nokialla on vapaata joutomaata rakentaa muuallekin kuin hakata tahallaan päätä seinään. Edit 17.1.2019. Tekstiin lisätty tarkennus: "Petri Mäen esitys liittyy rakennus- ja ympäristölautakunnalta pyydettyyn lausuntoon Halimaankallioiden yleiskaavan muutoksesta. Lautakunnalla ei siis ollut valtaa päättää kaavatyön keskeyttämisestä tai jatkamisesta."