Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Blogit Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Valtuusto päätti kouluinvestoinneista

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kumota 13.11.2017 ja 11.12.2017 tekemänsä kouluinvestointipäätökset Kankaantaan ja Nokianvirran koulujen sekä Nokian lukion osalta. Samalla valtuusto päätti esityksen mukaan, että Nokian lukio siirtyy Tredun Nokian Kankaantaankadun toimipisteen yhteyteen rakennettaviin vuokratiloihin alustavasti sovittujen sopimusehtojen mukaisesti. Investointi valmistuu viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Nokian lukion vanhat, kosteusvaurioituneet koulurakennukset puretaan aiemman päätöksen mukaisesti. Sen jälkeen Kankaantaan koulu ja Nokianvirran koulu yhdistetään yhtenäiskouluksi, joka rakennetaan lukion nykyiselle tontille. Uuden koulun on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Kankaantaan koulun ja Nokianvirran koulun vanhat ja kosteusvaurioituneet koulurakennukset puretaan aiemman päätöksen mukaisesti. Nokian lukion tontin asemakaavan muutoshanke käynnistetään välittömästi ja tarpeen mukaan käynnistetään asemakaavan laadinta yksityisen palloiluhallin sijoittamiseksi Penttilän puiston kupeeseen, keskusurheilukentän alueelle. Nokian kaupungin opetuspalvelut vuokraavat yhtenäiskoulun ja lukion käyttöön tarvittavat liikuntatilat yksityiseltä toimijalta, jolloin koulujen uudisrakennuksiin ei rakenneta omia liikuntatiloja. Osakassopimuksen edellyttämästä kaupungin takauksen myöntämisestä päätetään erikseen. Liikuntatilojen kohdalla on muutenkin vielä jokunen kysymysmerkki. Va. sivistysjohtaja Pauliina Pikan mukaan Tredun Nokian Kankaantaankadun uuden toimipisteen arkkitehti on tehnyt hahmotteluja, joiden mukaan liikuntahalli mahtuisi myös Tredun tontille. Mikäli tähän päädytään, Penttilänpuiston vaihtoehto olisi poissuljettu. Valtuutettu Seppo Kallio (vas) teki esitykseen muutosehdotuksen, että lukio ja Nokianvirran koulu rakennettaisiin nykyisille sijoilleen ja Kankaantaan koulu peruskorjataan. Kallion näkemyksen mukaan tämä olisi edullisempi vaihtoehto. Muutosehdotus ei saanut kannatusta. Seppo Kallio esitti myös toivomusponnen siitä, että ennen kuin isoja ja merkittäviä kaavoitus- ja rakennushankkeita tuodaan päätettäväksi, selvitetään niiden reaaliset toteutumismahdollisuudet koskien asetettuja aikataulu- ja kustannustavoitteita. Selvitystyössä tärkeässä roolissa on kohteiden lähiasutus sekä alueelliset viranomaiset. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosten myötä kouluinvestointiesitys on kokonaiskustannuksiltaan suuntaa-antavien investointikulujen osalta noin 3,7 miljoonaa euroa edullisempi kuin syksyllä 2017 päätetty investointiesitys. Arvio Nokian kouluinvestointien kokonaispaketista on näin ollen noin 50,6 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa. Artikkelia on korjattu 14.11. kello 9.00. Aikaisemmin tekstissä luki, että Seppo Kallio teki isoja ja merkittäviä kaavoitus- ja rakennushankkeita koskevan toivomusponnen, koska hänen muutosehdotuksensa koulujen rakentamiseen ei saanut kannatusta. Muutosesitys ja ponsi olivat kuitenkin erillisiä asioita.