Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kunta siirtää, omistaja maksaa: Hylätyn auton matka vie Tarastenjärvelle

Loppukesästä Maatialan kohdalla moottoritieltä ojaan ajanut auto sai seisoa niillä sijoillaan useiden viikkojen ajan. Kuitenkin laki ajoneuvojen siirtämisestä sanoo, että "Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvon pois onnettomuuspaikalta." Poikkeuksena on onnettomuus, jossa joku on kuollut tai loukkaantunut vaikeasti. Tällöin "Ajoneuvoa ei saa siirtää ilman poliisin lupaa, tai muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnettomuuden selvittämisessä, ellei se liikenteen turvaamiseksi taikka henkilöiden tai arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi ole välttämätöntä." Jos ajoneuvoa ei ole siirretty säädetyn ajan kuluessa, tienpitoviranomainen on velvollinen suorittamaan varastosiirron. ELY-keskus vastaa maanteillä ja muualla valtion tieverkolla olevien ajoneuvojen siirtämisestä varastoon. Yksityisellä tiellä tapahtuneissa liikennevahingoissa kunta siirtää ajoneuvon varastoon tienpitäjän perustellusta pyynnöstä. Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvollinen viipymättä siirtämään ajoneuvon. Jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle, poliisi, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä. –Muussa tapauksessa kaupunki tekee ajoneuvosta siirtokehotuksen, jossa ilmoitetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, että ajoneuvo tulee siirtää pois tietyn ajanjakson kuluessa. Yleensä tämä ajanjakso on kaksi viikkoa. Ajoneuvon omistaja tai haltija on kuitenkin aina ensisijaisesti velvollinen ajoneuvon siirtämiseen, painottaa Nokian kaupungin katuinsinööri Aino Tuikka . Mikäli ajoneuvoa ei ole siirretty määräaikaan mennessä, suorittaa kaupunki siirron varastoon ja laskuttaa ajoneuvon omistajaa tai haltijaa syntyneistä siirtokustannuksista. –Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Yksityisen tien tienpitäjä tai yksityisen alueen omistaja on puolestaan velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset viranomaiselle. Lain mukaan kunnalla on oltava käytettävissään varasto siirrettyjen ajoneuvojen "säilyttämistä ja muuta käsittelyä varten". Varastoon siirretyn ajoneuvon "säilyttämisen ja muun käsittelyn" järjestämisestä vastaa kunta. Nokian kaupungilla on yhteistyösopimus ajoneuvojen varastoinnista Tampereen kaupungin kanssa Tarastenjärven jätekeskuksen varastoalueella. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan ja valtion viranomaisen osalta valtion maksuperustelain mukaisesti. Jos ajoneuvo on ollut luvattomasti kuljettajan käytössä, korvaus peritään ajoneuvon kuljettajalta. Yksityisen tien tienpitäjä tai yksityisen alueen omistaja taikka poliisi on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta. Tiellä tai tiealueella järjestetyn tapahtuman vuoksi siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voidaan periä tapahtuman järjestäjältä. "Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset."